Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir predstavila na sjednici Hrvatskoga sabora Deklaraciju o Alpe-Adria-Dunav; području slobodnom od genetski modificiranih organizama. Deklaraciju je na njenu inicijativu na proceduru donošenja uputio Odbor za poljoprivredu.

Ovaj prijedlog temeljen je na relevantnim nacionalnim i europskim regulativama, deklaracijama i protokolima; u prijedlog je uključeno i načelo predostrožnosti u slučaju prijetnje nepopravljive štete za prirodu, rekla je u uvodu Petir.

Ona je podsjetila kako su, u skladu s odredbama  Europske povelje o lokalnoj samoupravi, u razdoblju od 2003. – 2010. godine, donesene odluke svih županija u Republici Hrvatskoj da svoja područja proglašavaju slobodnim od GMO-a; slijedom toga zabranjeno je ispuštanje živih genetski modificiranih organizama u okoliš na teritoriju cijele Hrvatske, pa i u pokusne svrhe.

Istaknula je i da je 2015. godine izmijenjena i europska Direktiva; ona daje državama članicama mogućnost zabrane uzgoja pojedinačnih ili skupina GMO-a na dijelu ili čitavom svom teritoriju; do tada je preko 150 regija i 4 500 lokalnih uprava diljem Europe donijelo je odluku o svom GMO-free statusu.

Petir je referirajući se na aktivnosti poduzete na domaćem i međunarodnom planu posljednjih 20 godina rekla da moramo biti svjesni kako nije dovoljno donijeti odluku da Hrvatska želi biti GMO-free, ukoliko to neće slijediti i druge države u okruženju; „jer ne znaju pčela ili vjetar što je GMO, a što nije“. U tom svijetlu je i nastala inicijativa o proglašenju cijele Alpe-Adria-Dunav regije slobodne od GMO-a.

Deklaracijom se želi naglasiti da su prirodna bogatstva kojima gospodarimo zbog svoje raznolikosti i jedinstvenosti nacionalno blago nemjerljive vrijednosti. Za njihovo očuvanje se treba neprestano zauzimati. I na primjeru cijele regije Alpe-Adria-Dunav važno je naglasiti uvjetovanost proizvodnje hrane visoke kakvoće; ona je utemeljena na svakodnevnom trudu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i njihovom naporu za očuvanje i racionalno korištenje resursa koje za ovu proizvodnju koriste.

Očuvanje i zaštita ovih resursa istovremeno utječe i na očuvanje i jačanje ruralnih lokalnih zajednica i zadržavanje stanovnika. Dodano, unutar zaštićenih područja prirode kao potencijala razvoja kompatibilnih gospodarskih i turističkih aktivnosti u njihovom okruženju, Deklaracijom se upozorava na važnost skladnog i održivog suživota  s prirodom i izražava potpora okolišno osjetljivom i ekološkom uzgoju poljoprivrednih proizvoda, kao i očuvanju bioraznolikosti kao zalogu sigurne budućnosti ove, i generacija koje tek dolaze.

Zato smo stava da je važno nastaviti financirati projekte usmjerene na okolišno osjetljive poljoprivredne proizvodnje; također i promovirati i brendirati domaću i kvalitetnu hranu; isto tako više se usmjeriti prema ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju GMO free proizvoda; podupirući njihov položaj i konkurentnost na tržištu. Dodatnu potporu ovim aktivnostima dali bi sustavi kvalitete i adekvatno deklariranje „GMO free“ proizvoda. Također i uspostavljanje  jasnih kriterija vezanih uz označavanje »GMO free proizvoda« i jačanje kontrolnih tijela, službenih i referentnih laboratorija za GMO“, rekla je Petir.

Rekla je da, unatoč protivljenju Europskog Parlamenta i odlukama Europskog suda, Europska Komisija daje odobrenja za korištenje nekih genetski modificiranih proizvoda unutar Unije. Zato je važno učvrstiti opredjeljenje Republike Hrvatske kao zemlje slobodne od genetski modificiranih organizama. Deklaracijom se daje i dodatna potvrda našeg opredjeljenja za jačanje ekološke poljoprivredne proizvodnje u RH; proizvodnja je to koja isključuje uporabu genetski modificiranih organizama. Time ispunjava europske zelene ambicije i ciljeva Strategije od polja do stola kao i Strategije o bioraznoliosti.

Petir je podsjetila i na preporuke Europske komisije za izradu Nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. U njima se Hrvatska svrstava među zemlje s najbogatijom bioraznolikošću u Europi, no mjere kojima ćemo pridonijeti ispunjavanju obveza iz europskog Zelenog plana povezane s bioraznolikosti, trebale bi uključivati promicanje odgovarajuće ekološki prihvatljive i održive poljoprivrede, šumarstva  i praksi gospodarenja staništima, definiranje ambicioznih zahtjeva standarda za dobro poljoprivredno i okolišno stanje zemljišta povezanih s bioraznolikosti, prema kojim zahtjevima je usmjerena i ova Deklaracija.

Petir se osvrnula na uspješnu europsku inicijativu „Dunav soja“. U njoj se uz 13 drugih država sudjeluje i Republika Hrvatska. Inicijativa se uspješno provodi s ciljem proizvodnje soje bez genetski modificiranih organizama. Ona pridonosi sigurnosti opskrbe proteinima u Europi. 

Upravo je ovaj primjer pokazatelj mogućnosti provedbe aktivnosti koje se predlažu ovom Deklaracijom. Zato pozivam naše međunarodne partnere iz područja regije Alpe – Adria –Dunav, da se priključe našoj Inicijativi i ulože potrebni napor. Sve kako bi potpora područjima slobodnima od GMO-a bila prihvaćena i podržana s ciljem očuvanja bioraznolikosti, okolišno osjetljivog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda svojstvenog nasljeđu ovog područja srednje Europe. Vrednujući i uzimajući pri tome u obzir aktivnosti koje su Hrvatska i nama susjedne zemlje već provele ili provode na svom državnom teritoriju, zaključila je Petir.

Svi zastupnici koji su sudjelovali u raspravi dali svoju potporu donošenju Deklaracije.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje