Hrvatska poljoprivredna komora uputila je Jedinicama regionalne samouprave – županijama, apel i zahtjev da prilikom izmjena i dopuna Prostornih planova županija (PPŽ) vode brigu o poljoprivrednom zemljištu, odnosno da ga sačuvaju za potrebe poljoprivredne proizvodnje, a ne gradnju sunčanih elektrana na poljoprivrednom zemljištu.

-Slijedom pritužbi brojnih poljoprivrednih proizvođača, Hrvatska poljoprivredna komora je na sjednici Upravnog odbora (predstavnici poljoprivrednika iz svih županija) donijela zaključak kojim se nikako ne podržava mogućnosti gradnje sunčanih elektrana na poljoprivrednim površinama, osobito na zemljištu kategorija P1 i P2 (najkvalitetnija poljoprivredna zemlja) te na svim ostalim poljoprivrednim površinama koje se koriste u svrhu poljoprivredne proizvodnje, objavljeno je iz Hrvatske poljoprivredne komore.

-Želimo istaknuti kako novi prijedlog „Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine“ ima za strateški cilj – samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva. U okviru navedenog planira se povećanje iskorištenosti poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju hrane kao instrument za smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na ruralnim i obalnim područjima te na područjima koja zaostaju u razvoju“, izjavio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.

HPK je mišljenja kako površine koje bi trebale pojačati samodostatnost, proizvodnju hrane i konkurentnost, nikako ne bi smjele biti korištene za izgradnju sunčanih elektrana na poljoprivrednim tlu, ukoliko nema svrhu pomoći konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji hrane tog gospodarstva, a s ciljem jačanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Također, jedan od važnih segmenata konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava je proizvodnja zelene energije na istima kroz postavljanje solarnih kolektora na postojećim objektima ili izgradnju bioplinskih postrojenja u sklopu gospodarstva, naglašavaju u HPK.

-Proizvodnja hrane i postavljenje solarnih elektrana na krovove postojećih poljoprivrednih objekata trebaju imati prioritet za rast i razvoj konkurentnosti ruralnih područja. Ovim putem tražimo da uvažite naše primjedbe te tijekom izmjena svojih PPŽ-a onemogućite izgradnju sunčanih elektrana na poljoprivrednom tlu. Ovim putem tražimo da uvažite naše primjedbe te tijekom izmjena svojih Prostornih planova županija onemogućite izgradnju sunčanih elektrana na poljoprivrednom tlu, zaključio je predsjednik HPK Mladen Jakopović.