Influenca ptica potvrđena je na gospodarstvu s mješovitim vrstama domaće peradi na području naselja Gornji Stupnik u Zagrebačkoj županiji. Posjednik je dana 9. studenog 2022. godine, zbog uočenog povećanog uginuća peradi, obavijestio nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Ona je dostavila uzorke na laboratorijsko pretraživanje u Hrvatski veterinarski institut – Centar za peradarstvo u svrhu potvrde odnosno isključivanja ove bolesti.

Na predmetnom gospodarstvu, po zaprimljenoj sumnji, odmah su provedene mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti životinja sukladno trenutno važećem europskom zakonodavstvu. U petak, 11. studenog 2022. godine, laboratorijski je potvrđen virus influence ptica podtipa H5N1. Određivanje patogenosti virusa je u tijeku. Ministarstvo poljoprivrede odredit će i područja (naselja) u zoni ograničenja (zona zaštite u radijusu od 3 km od zaraženog gospodarstva i zona nadziranja u radijusu od 10 km od zaraženog gospodarstva). U njima će se provesti dodatne mjere u cilju ranog otkrivanja i suzbijanja bolesti.

Influenca ptica vrlo je kontagiozna virusna bolest divljih ptica i domaće peradi koja uglavnom ne uzrokuje bolest kod ljudi. Bolest se brzo razvija i završava iznenadnim uginućem peradi često bez vidljivih kliničkih znakova bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja. One predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad. Bolest se brzo širi i uzrokuje veliku gospodarsku štetu. Brojne europske zemlje kontinuirano prijavljuju slučajeve visokopatogene influence ptica ne samo u populaciji peradi, već i u divljih ptica. Također i u ptica u zatočeništvu (npr. zoološki vrtovi). Ovo je treća pojava influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske tijekom 2022. godine. 

S obzirom da je jesenska migracija divljih ptica u tijeku, a da zaražene divlje ptice kontinuirano predstavljaju rizik od pojave bolesti u domaće peradi, posjednicima koji drže perad preporuča se:

 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama;
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama, kad god je to moguće.

Posjednici koji drže perad dužni su:

 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu;
 • obavezno redovito pratiti uobičajene parametre proizvodnje (unos vode i hrane, nesivost);
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti, promjene uobičajenih parametara proizvodnje i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 250 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini (Narodne novine br. 145/21 i 90/22). 

U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:

 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti;
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun;
 • cijanoza kreste i podbradnjaka;
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu;
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta;
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.

 Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507. Građani na njega mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje