Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače 3 (tri) sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari spinetoram.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/489 оd 25. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 (SL L 100, 28. 3. 2022.) u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari flubendiamid, L-askorbinska kiselina, spinetoram i spirotetramat, koja je stupila na snagu 14. travnja 2022. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja na datum na koji bi istekao bez produljenja.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari spinetoram, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: RADIANT, DELEGATE 250 WG i EXALT 25 SC temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. lipnja 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja RADIANT, DELEGATE 250 WG i EXALT 25 SC do 30. 12. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja do 30. 12. 2025. (Tablica 1.)

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Naziv SZBAktivne TvariKlasaVlasnik Registracije
RADIANTSpinetoramUP/I-320-20/17-03/22Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
DELEGATE 250 WGSpinetoramUP/I-320-20/17-03/14Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
EXALT 25 SCSpinetoramUP/I-320-20/20-03/69Corteva Agriscience Croatia d.o.o.

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Foto: Ministarstvo poljoprivrede