Pozivamo Vas dana 15.ožujka 2021. (ponedjeljak), s početkom u 16:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu“, koji će se održati u prostorijama Grada Zagreba, Slavenskog 9, Zagreb.

 class=

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Sve veći broj poljoprivrednika/stočara ili onih koji bi to željeli postati razmišlja o uzgoju ovaca i koza. Nesporno je da ovčarstvo i kozarstvo predstavljaju danas veliki izazov za mnoge koji bi se željeli okušati u toj grani stočarstva. Pri tome je važno poznavanje primijenjene anatomije, biologije i hranidbe ovaca i koza te upoznavanje sa svim čimbenicima u svezi tehnologije uzgoja ovaca i koza, načinima borbe protiv nametnika i zaraznih bolesti odnosno reprodukcijskom ciklusu ovaca i koza. O svim navedenim temama i pitanjima te kako krenuti u uzgoj ovaca i koza raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

PROGRAM

                                     15.ožujka 2021. od 16.00 – 19.00
16:00 – 16:10Okupljanje prisutnih i uvod u radionicuJuraj Ostoić
16.10 – 16.20Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u HrvatskojJuraj Ostoić
16.20 – 18.00Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvuJuraj Ostoić
18.00 – 18.15Pauza 
18.15 – 19.00Pitanja i rasprava 
19.00Završetak radionice 
 class=

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKoliko poznajemo kukce?
Sljedeći članak8,7 milijuna kuna za uzgoj toplokrvnih pasmina konja i očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.