U Ministarstvu poljoprivrede je 7. veljače 2023. godine održan sastanak s predstavnicima hrvatskih lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu (FLAG) na temu provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu i mogućnostima financiranja u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu RH do 2027. godine.  

Tijekom sastanka predstavnici FLAG-ova imali su priliku prezentirati svoj rad i uspješno provedene projekte sufinancirane europskim sredstvima, kao i podijeliti zabrinutost u kontekstu inflatornih pritisaka s kojima se suočavaju, u prvom redu u vidu otežane realizacije projekata zbog poskupljenja građevinskih materijala i opreme.  

S obzirom na globalno povećanje cijena i rizik od odustajanja korisnika u okviru FLAG natječaja, ministrica Vučković obratila se okupljenima istaknuvši kako je izmjenom Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH omogućena dodatna potpora za projekte u sklopu odobrenih lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u skladu s iskazanim potrebama te iznijela podatak o 338 projekata FLAG-ova za koje je dodijeljena potpora veća od 18 milijuna eura.   

Također, otvorena je rasprava o mogućnostima financiranja u novom programskom razdoblju. Ravnatelj Uprave za ribarstvo Ante Mišura istaknuo je kako je u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu RH osigurano više od 43 milijuna eura za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, uključujući tekuće troškove, dok je za pripremnu potporu osigurano 1,7 milijuna eura, pri čemu je alokacija utvrđena prema potrebama iz prethodnog razdoblja, a u obzir su uzeti i potencijalni novi FLAG-ovi.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje