Do 31. siječnja 2022. godine otvorene su prijave za podnošenje Zahtjeva za dodjelu potpore iz sektora ribarstva na pet otvorenih natječaja. Natječaji se odnose na ulaganja u inovacije, diversifikaciju, zaštitu zdravlja i sigurnost, energetsku učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena te dodanu vrijednost i kvalitetu proizvoda. Njihova ukupna vrijednost iznosi 20 milijuna kuna.

Naime, za dodjelu sredstava u sklopu mjeru I.1. Inovacije predmet potpore su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribolovu; uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva, a koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo. Natječaj je vrijedan dva milijuna kuna.

U okviru mjere I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda predmet potpore su ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara. To uključuje udičarski, odnosno ribolovni turizam; restorane; okolišne usluge u području ribolova; obrazovne aktivnosti o ribolovu; druge komplementarne djelatnosti koje se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova. Ukupno je osigurano sredstava u iznosu od milijun kuna

Za natječaj u sklopu mjere I.8. Zaštita zdravlja i sigurnosti  korisnici će na raspolaganju imati 5,5 milijuna kuna. Cilj ovog natječaja su  ulaganja u ribarska plovila s namjerom poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila. Osim njih i ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Nadalje, za dodjelu potpore kroz mjeru I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena predviđena su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Prihvatljivi korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila. Mjera je vrijedna 1,5 milijuna kuna.

Otvoren je i natječaj za mjeru I.22 Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova, vrijedan 10 milijuna kuna. Svrha ulaganja se odnosi na sektor gospodarskog ribolova s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova. Ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ove mjere obuhvaćaju ulaganja i aktivnosti koje se provode na ribarskim plovilima u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila. To su ulaganja u rukovanje, očuvanje i samostalnu preradu vlastitog ulova, sustave sljedivosti i pakiranje vlastitih proizvoda.

Osim samog ribarskog plovila, potpora se može ostvariti i za ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana i provode se s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete proizvoda ribarskog plovila odnosno ulova. Korisnici potpore mogu biti vlasnici i/ili ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama.

Pravilnici, Natječaji te pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na poveznicama: I.1., I.6., I.8., I.20., I.22.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje