Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. poslan je na odobrenje u Europsku komisiju. U roku od šest tjedana očekuje se odgovor Europske komisije. U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede nastavlja rad na pripremi provedbe Strateškog plana u partnerstvu sa svim dionicima.  

Strateški plan ZPP-a  je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova. To su Europski fond za financiranje izravnih plaćanja i sektorskih intervencija i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja.

Ukupni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju hrvatskim poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, šumoposjednicima, proizvođačkim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, lokalnim akcijskim grupama te onima koji će informirati i educirati poljoprivrednike i šumoposjednike i  pomoći im pri uvođenju inovativnih rješenja iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje.  

S obzirom na izazove hrvatske poljoprivrede, Vlada RH je povećala stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 %. Time je omotnica za hrvatsku poljoprivredu povećana za 103,5 milijuna eura. Vlada je tijekom pregovora u sklopu paketa mjera za otpornost i oporavak za hrvatske poljoprivrednike osigurala dodatnih 201 milijun eura sredstava. Oni su stavljeni na raspolaganje kroz Program ruralnog razvoja u dvije godine prijelaznog razdoblja.  

Strateški plan ZPP za 2023. – 2027., osim same potpore za ekološku poljoprivredu, osigurava dodatna sredstva i zasebne natječaje za ekološke proizvođače. Od prvog Nacrta SPP ZPP-a dodane su još dvije poljoprivredno – okolišne vrste potpora. Također, povećan je iznos sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije. Strateškim planom 2023.-2027. osigurano je više od 229 milijuna eura ukupnih javnih sredstava za primarnu proizvodnju. Također i 160 milijuna eura za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda s ciljem stvaranja proizvoda dodane vrijednosti. Osim toga i dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja. Također i novu potporu za junice u intervenciji dobrobit životinja, s obzirom na smanjeni domaći uzgoj u proteklom desetljeću.  

Generacijska obnova ostaje ključna je za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede. Tako je potpora za mlade poljoprivrednike osigurana i iz izravnih plaćanja i iz mjera ruralnog razvoja. Mladima će se staviti na raspolaganje gotovo 114 milijuna eura uz povećanu pojedinačnu potporu, maksimalni intenzitet ulaganja 80 % te mogućnost kupnje poljoprivrednog zemljišta bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim troškovima) kroz zajmove/kredite.  

Poljoprivrednim proizvođačima na gorsko planinskim područjima i područjima krša, u odnosu na prvi Nacrt SP ZPP-a, degresivnost (umanjenje potpora sukladno povećanju površine) se neće primjenjivati na prvih 50 ha. Izdvajanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima su povećana za više od 40 milijuna eura.  

Strateški plan ZPP-a kao ključan dokument za razvoj hrvatske poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju nastao je u suradnji sa svim dionicima. Sve kako bi se definirale potrebe hrvatskog poljoprivrednog sektora i prerade i kako bi se osigurala održivost poljoprivredne proizvodnje. Također i kako bi se očuvali proizvodni resursi i prehrambena sigurnost hrvatskih građana. Ministarstvo poljoprivrede od 2020. godine vodi strukturirani dijalog s Europskom komisijom u cilju izrade Strateškog plana. On će doprinositi dogovorenim ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike, uvažavajući sve hrvatske posebnosti. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje