Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru u drugo čitanje Konačni prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima. Uputila je i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.

Također, Vlada RH donijela je Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede vezano za svinjogojstvo. Odluka se tiče donošenja Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih za pomoć sektoru vinarstva za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Njom će se omogućiti nastavak kriznih mjera pomoći sektoru vinarstva u vrijednosti od 20 milijuna kuna. 

U odnosu na važeći Zakon o službenim kontrolama, proširuje se područje primjene na službene kontrole i druge službene aktivnosti u području zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja.

Prijedlogom Zakona utvrđuju se nadležna tijela i njihove zadaće. Tiču se organizacije, koordinacije i provedbe službenih kontrola. Također i načina suradnje, komunikacije i izvješćivanja te delegiranja i financiranja poslova službenih kontrola i službenih aktivnosti. Novost u Konačnom prijedlogu Zakona o službenim kontrolama je uvođenje mogućnosti uzorkovanja robe. Točnije robe koje se prodaju putem sredstava za komuniciranje na daljinu. Također novost su i mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Objedinjavaju se odredbe o sustavu službenih i referentnih laboratorija za područje zdravlja bilja i sredstva za zaštitu bilja. Detaljnije se utvrđuje i postupak registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom, te odredbe vezane uz uvozne službene kontrole pošiljaka životinja i hrane životinjskog podrijetla koje se istovremeno brišu iz postojećeg Zakona o veterinarstvu. 

Po novome je dovoljno 6 mjeseci rada u struci za postati ovlašteni veterinar

Novost u u izmjenama Zakona o veterinarstvu jest mogućnost ovlaštenja fizičkih osoba (doktora veterinarske medicine) za obavljanje pojedinih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa. Svi budući ugovori o povjeravanju poslova delegiranim tijelima će se sklapati na sedam umjesto dosadašnjih pet godina. Također, umjesto dosadašnje dvije godine radnog iskustva u struci, za imenovanje ovlaštenim veterinarom potrebno je šest mjeseci rada u struci. Međutim, za samostalno obavljanje poslova službenih kontrola uveden je i dodatni uvjet od šest mjeseci rada pod stručnim nadzorom u delegiranom tijelu. 

Odobreno 3 milijuna kuna za svinjogosjtvo

Provedbom programa sanirat će se pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost proizvođača i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Time će svinjogojstvo zadržati postojeću razinu zaposlenosti. Također, zadržat će se proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju te spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom. Za svinjogojstvo je predviđeno 3 milijuna kuna iz Državnog proračuna. 

svinjogojstvo

20 milijuna kuna za vinarstvo

Za vinarstvo je također osiguran kontinuitet pomoći. Osiguran je izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Time se nastavlja provedba kriznih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina do 15. listopada 2021. godine. Pomoć za vinarstvo je ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Naime, za mjeru Destilacija vina u kriznim slučajevima osigurano je 10 milijuna kuna. To će omogućiti destilaciju 2 milijuna litara vina. Za mjeru Potpora za krizno skladištenje vina dodjeljuje se 10 milijuna kuna. To je potpora za skladištenje 4 milijuna litara vina u trajanju do 60 dana.

vinarstvo

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje