Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je 15. veljače 2023. godine održala sastanak s na temu veterinarskih pregleda gospodarstava obavljenih u protekloj godini, kao i mogućnosti unaprjeđenja provedbe istih u tekućoj godini.

Naime, Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine ponovno pokrenulo provedbu veterinarskih pregleda na gospodarstvima u RH koja drže životinje, koje obavljaju ovlašteni veterinari nadležnih veterinarskih organizacija. Za provedbu je bilo osigurano gotovo 2 milijuna eura. U svrhu što kvalitetnijih i učinkovitijih pregleda gospodarstava održane su i edukacije uključenih veterinara.

Ministrica Vučković je tijekom sastanka zahvalila na stručnosti i suradnji svih uključenih dionika. Istaknula je kako su veterinarski pregledi gospodarstava u 2022. godini uspješno provedeni na 32 633 objekata, iznjedrivši kvalitetne podatke i ispunivši planiranu svrhu, a provedba se nastavlja i u ovoj godini, na još većem broju gospodarstava.  

Predstavnici Hrvatske veterinarske komore ovom su prilikom iskazali zadovoljstvo provedbom predmetnih aktivnosti i iskazali spremnost za nastavak provođenja veterinarskih pregleda gospodarstva u punom opsegu. Sudionici sastanka složili su se kako je razvijena kvalitetna infrastruktura i kapaciteti te oformljena dragocjena baza podataka koja će poslužiti u svrhu racionalnijeg korištenja resursa za implementaciju mjera u području zdravlja životinja i sigurnosti hrane. U narednom razdoblju zajednički će se definirati mogućnosti unaprjeđenja i proširenja osnovne namjene veterinarskih pregleda na gospodarstvima u cilju što je moguće efikasnijeg usmjeravanja kapaciteta nacionalne veterinarske službe, osobito u pogledu veterinarske inspekcije te sustava kontrola potpora. 

Jedna od ključnih zadaća veterinarskog pregleda gospodarstva je i edukacija subjekta (posjednika) u cilju sprječavanja nepravilnosti i jačanja razine znanja koja je subjektima nužna za poslovanje i jačanje stočarske proizvodnje. Subjekti su educirani o važnosti provedbe biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja te informirani o pravima i obvezama koje proizlaze iz veterinarskih propisa, prvenstveno onim koje se odnose na registraciju prometa, označavanje, liječenje i dobrobit životinja. Osim navedenog veterinarski pregledi gospodarstva koristan su alat za ažuriranje podataka o brojnom stanju objekata odnosno farmi i broja životinja u Republici Hrvatskoj.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje