Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja. Njegova je izrada značajna prvenstveno u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali posljedično i u kontekstu daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture.

U planu su naglašena četiri posebna cilja: povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti sektora akvakulture, jačanjem sektora akvakulture doprinijeti obnovi gospodarstva te unaprjeđenju uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima te poticanje inovacija u sektoru akvakulture.

Posebni ciljevi utvrđeni su na temelju prepoznatih ključnih potreba sektora akvakulture te usklađeni s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima sadržanim u okviru Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao i sa Strateškim smjernicama Europske komisije (EK) za održiviju i konkurentniju akvakulturu u EU za razdoblje 2021. – 2030. te s novim razvojnim smjerovima EU u okvirima Zelenog plana i strategije „Od polja do stola“.

Provedba Plana će, osim omogućavanja razvoja hrvatske akvakulture,  pridonijeti cjelovitom teritorijalnom razvoju ruralnih i obalnih područja RH. Dati će doprinos gospodarskim ulaganjima u modernizaciju lokalnog gospodarstva, unaprjeđenje koordinacije i komplementarnosti između intervencija u ruralnim i obalnim područjima te brži prijelaz na pametno i zeleno ruralno gospodarstvo.

Tijekom pripremnih aktivnosti za izradu te tijekom same izrade Plana osigurano je sudjelovanje svih relevantnih dionika, uključujući predstavnike sektora, tijela državne uprave, znanstvene institucije, jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i civilni sektor i širu zainteresiranu javnost, bilo kroz rad Stručne radne skupine, ili kroz dosadašnja elektronska savjetovanja s javnošću (javna rasprava u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš).

Elektronsko savjetovanje s javnošću nalazi se na poveznici i traje do 6. kolovoza 2022. godine.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje