Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s partnerima na projektu „CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama“ i Udrugom vinogradara i vinara Istre „Vinistra“ je 5. svibnja ove godine u Poreču organizirala okrugli stol „KLIMATSKE PROMJENE I VINOGRADARSTVO REGIJE HRVATSKA ISTRA, KVARNER I HRVATSKO PRIMORJE: POTENCIJALI I PERSPEKTIVA“. Cilj okruglog stola je bio lokalnim proizvođačima prenijeti informacije i rezultate ovoga projekta; sve kako bi primjenom novih saznanja povećali otpornost vlastite proizvodnje na negativne utjecaje klimatskih promjena. 

Otvarajući okrugli stol u pozdravnoj riječi organizatora izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, zamjenik ravnateljice HAPIH-a, je istaknuo kako je CroViZone svojevrstan nastavak projekta VITCLIC – Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske. Na temelju podataka iz tog projekta dokazalo se postojanje C3 vinogradarske zone; tako se zapravo otvorila potreba za revidiranjem svih postojećih podataka kroz novi projekt CroViZone; s njim se očekuje doći do prijedloga novog vinogradarskog zoniranja. 

Panelisti okruglog stola su bili izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić (Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), izv. prof. dr. sc. Darko Preiner (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,), izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Marijan Bubola (Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča) te Ivan Prša, dipl. ing, agr, voditelj Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo HAPIH-a. 

Stručnjaci i znanstvenici uključeni u projekt Crovizone dali su okupljenim vinogradarima i vinarima ove regije uvid u dosadašnju realizaciju ciljeve projekta. To su: analiza postojeće proizvodnje i utvrđivanje proizvodnih potencijala vinogradarskog sektora u RH; utvrđivanje utjecaja klimatskih promjena na postojeće vinogradarske zone u RH te definiranje preporuke za uspostavu novih vinogradarskih zona; utvrđivanje metodologije potrebne za uspostavu sustavnog praćenja u vinogradarstvu; ocjena utjecaja klimatskih promjena na sektor vinogradarstva i vinarstva s ekonomskog stajališta. 

Tako su sudionici panela čuli nešto više aktualnom stanju u vinogradarstvu i vinarstvu RH; u kojim se sada agroekološkim uvjetima uzgaja vinova loza; s kojim se to konkretno izazovima vinogradari ovoga kraja sada susreću i kako se bore s njima; klimatologiji i klimatskim modelima; predviđanju klimatskih promjena koje proizvođače čekaju u budućnosti.

Istaknuta je važnost provođenje istraživanja za prilagodbu vinogradarstva klimatskim promjenama; koje su to kratkoročne i dugoročne mjere ublažavanja utjecaja odnosno prilagodbe novim uvjetima uzgoja, među kojima su i mogućnostima prilagodbe postojećih sorata ili promjene sortimenta te kako su klimatske promjene ne samo negativno već i pozitivno utjecale na vegetaciju loze odnosno kvalitetu vina.

Bilo je i riječi o perspektivama razvoja vinogradarstva i vinarstva sa stajališta ekonomske održivosti, i na koncu ulozi i važnosti (re)definiranja vinogradarskih regija u Republici Hrvatskoj. Zaključno je istaknuto da je hrvatsko vinarstvo zavidno napredovalo; to pokazuju i nerijetke nagrade za vrhunska vina ne samo na nacionalnim nego i međunarodnim izložbama i natjecanjima; međutim proizvođači moraju biti spremni na određene prilagodbe u kontekstu klimatskih promjena, čim prije to bolje; sve kako bi im proizvodnja bila ekonomski isplativija. 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje