Na poziv Općine Sunja državni tajnik Tugomir Majdak sa suradnicima održao je 16. veljače 2023. radionicu na temu mogućnosti provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta u okviru novog Zakona o komasaciji te putem reforme Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, u cilju okrupnjavanja 18 000 ha poljoprivrednog zemljišta do kraja 2026. godine, u približnom iznosu od 300 milijuna kuna. Pri tome je 250 milijuna kuna osigurano iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 50 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava.
 
Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza. Time se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji i stavlja se u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište. Pri tome se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.
 
U tijeku je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kojima prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za komasaciju.
 
Javni poziv dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva.