Na poziv Općine Sunja državni tajnik Tugomir Majdak sa suradnicima održao je 16. veljače 2023. radionicu na temu mogućnosti provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta u okviru novog Zakona o komasaciji te putem reforme Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, u cilju okrupnjavanja 18 000 ha poljoprivrednog zemljišta do kraja 2026. godine, u približnom iznosu od 300 milijuna kuna. Pri tome je 250 milijuna kuna osigurano iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 50 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava.
 
Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza. Time se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji i stavlja se u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište. Pri tome se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.
 
U tijeku je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kojima prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za komasaciju.
 
Javni poziv dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje