Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. donijela dvije odluke. Prva je Odluka za Program potpore za izvorne pasmine peradi 2021. – 2023. godine za koju je osigurano 1,5 milijuna kuna. Također, donijela je i Odluku o Programu potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2021. – 2023. godine vrijednu 5,9 milijuna kuna. Oba dvije doluke financiraju se iz nacionalnih sredstava.    

Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi, očekuje se povećanje broja uzgojno valjanih kljunova. Osim toga, očekuje se i poboljšavanje bitnih proizvodnih svojstava i poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi. Za to je predviđeno 500 tisuća kuna za svaku godinu provedbe. U konačnici, to bi trebalo rezultirati većim prihodima i većom dobiti u proizvodnji. Izvorne pasmine, uz tradicijsku i proizvodnu vrijednost, značajne su i sa stajališta očuvanja genotipova životinja izrazito prilagođenih promjenjivim okolišnim uvjetima.  

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. omogućit će učinkovitiju provedbu uzgojnih programa te organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje uzgojnih udruženja u području stočarstva. Za to su predviđena financijska sredstva u iznosu od: 1,9 milijuna kuna za 2021.; po 2 milijuna kuna za 2022. i 2023. godinu. Naime, provedbom Programa planirana je učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda, kao i očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja te administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.  

Koristim ovu priliku da se pohvalim predani rad i napredak hrvatskih uzgojnih udruženja primijećenih i na međunarodnoj razini. Pri tomu želim posebno istaknuti Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i Središnji savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda. Također i posljednje uspjehe pri uzgoju izvornih pasmina, osobito hrvatskog hladnokrvnjaka, hrvatskog posavca, slavonsko-srijemskog podolca, istarskog goveda, buše, crne slavonske svinje kao i ostalih hrvatskih izvornih pasmina za koje je Ministarstvo poljoprivrede odobrilo uzgojne programe, naglasila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje