Teme Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva zemalja članica Europske unije, održanom 22. i 23. ožujka 2021. u Bruxellesu, bile su ribolovne mogućnosti za 2021. godinu u vodama Unije i izvan Unije, kao i stanje konzultacija između EU i UK o ribolovnim mogućnostima za 2021. i za dubokomorske stokove za 2021. i 2022. godinu. Ministri su također razmijenili mišljenja o pripremi strateških planova Zajedničke poljoprivredne politike, reformskom paketu ZPP-a za razdoblje 2023-2027. te potrebi za dodatnim sredstvima pomoći za ublažavanje učinaka krize COVID 19 i US carina na vinski sektor.

Ministrica Vučković je na Vijeću ministara istaknula da Hrvatska nije u mogućnosti podržati prijedlog da se kvota plavoperajne tune za Veliku Britaniju namiri oduzimanjem od nacionalnih kvota država članica koje ovaj stok ciljano iskorištavaju te da se gotovo u potpunosti tereti ulovne kvote mediteranskih zemalja. Naglašavajući tunu kao okosnicu domaćeg ribarstva, hrvatska delegacija ponudila je protuprijedlog i okupila oko sebe zainteresirane mediteranske zemlje. U konačnici je to rezultiralo kompromisnim rješenjem prema kojem su se institucije obvezale pronaći alternativno dugoročno rješenje za nadolazeće godine, dok će se ove iznimno, kvota namiriti u skladu s prijedlogom Predsjedništva. 

Tijekom rasprave o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike, Hrvatska je pozdravila sve prijedloge i inicijative koje idu u smjeru veće fleksibilnosti za države članice, pojednostavnjenja provedbe ZPP-a, smanjenja administrativnog opterećenja za korisnike i administracije država članica, kao i veće pravne sigurnosti te istaknula da je za postizanje političkog dogovora posebno važno pronaći rješenja za zelenu arhitekturu ZPP-a i eko sheme.

U raspravi o pripremi strateških planova ZPP-a ministrica Vučković je istaknula:

-Za Hrvatsku je važna visoka razina fleksibilnosti u odabiru prioriteta kako bismo investicijske mjere i mehanizme provedbe ZPP-a mogli maksimalno prilagoditi specifičnostima i potrebama hrvatskog poljoprivrednog sektora. Ovdje valja naglasiti da težimo većem postupku izdvajanja iz nacionalne omotnice za mlade poljoprivrednike, kao i  uvođenju mjera koje će doprinositi poslovnim start-up inicijativama u ruralnim područjima. S obzirom da su ciljevi Zelenog plana postavljeni na razini EU, smatramo kako Komisija kod ocjene utvrđenih vrijednosti i potrebnog doprinosa treba uzeti u obzir specifičnosti pojedinih država članica odnosno poštovati načelo proporcionalnosti i ravnomjerne raspodjele u odnosu na različite polazišne točke pojedinih država članica.  

Zaključno, ministrica Vučković je u ime Hrvatske, zajedno s kolegama ministrima 13 ostalih država članica sa snažnom vinskom tradicijom, zatražila dodatna sredstva potpore vinskom sektoru pogođenom krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i carinama SAD-a:

– Kako bi se u sektoru odgovorilo na učinke krize, treba produljiti trajanje mjera i osigurati veća sredstva te na taj način osigurati likvidnost kako bi se izbjeglo ugrožavanje kontinuiteta proizvodnih aktivnosti i osigurao nastavak rada malih poduzeća koja se bave vinogradarstvom i vinarstvom.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje