Ministarstvo poljoprivrede je 7. travnja 2022. godine, uputilo u postupak savjetovanja s javnošću Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice iz Programa ruralnog razvoja. Natječaj ima za svrhu povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju ili rekonstrukciju malih klaonica. Vrijedan je 20 milijuna kuna.

Korisnici potpore će moći ulagati u izgradnju ili rekonstrukciju malih klaonica s ili bez opremanja. Zatim u kupnju pokretnih klaonica, izgradnju ili rekonstrukciju objekata za obradu otpadnih voda, sprječavanje onečišćenja i filtriranje zraka uključujući rashladne sustave.

Visina javne potpore iznosi od 15 tisuća do 200 tisuća eura, s intenzitetom potpore do 50 % prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe odobrene za preradu poljoprivrednih proizvoda koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u rangu mikro i malih poduzeća ili fizičke i pravne osobe koje nisu odobrene za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu odobrene za preradu poljoprivrednih proizvoda.

U savjetovanje se možete uključiti zaključno s 22. travnja 2022. putem poveznice.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje