Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sudjelovala je na početku jesenske sadnje nove šume u okviru projekta „Karlovac Karst  – razminiranje, obnova i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije“. 

Ministrica Vučković je, obilježavajući početak sadnje 210 hektara nove šume, čestitala i zahvalila svima uključenima u projekt, Ministarstvu unutarnjih poslova koje u partnerstvu s Hrvatskim šumama kontinuirano radi na razminiravanju diljem Hrvatske te Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU na sufinanciranju ovoga projekta iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“, čija je ukupna vrijednost veća od 241 milijuna kuna, dok je za biološku obnovu šuma planiran iznos od 18,7 milijuna kn. Naglasila je kako je riječ o važnom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma na projektnom području koje je zbog ratnih djelovanja bilo onečišćeno minsko-eksplozivnim sredstvima, zbog čega nije bilo moguće gospodariti šumama, a za što će se u rasadnicima Hrvatskih šuma proizvesti gotovo 383 tisuće sadnica hrasta kitnjaka i restaurirati šume hrasta kitnjaka unutar ekološke mreže Natura 2000.

Do sada je zahvaljujući sredstvima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma razminirana površina od 1 191 784 m2, u vrijednosti 13,2 milijuna kuna, te je kupljeno 14 pick-up vozila za vatrogasne djelatnosti, dok se u sljedećem dvogodišnjem razdoblju planirana kupnja četiri vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara ukupne vrijednosti šest milijuna kuna. U razdoblju od 2016. temeljem godišnjih programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja gospodarskim subjektima na području Karlovačke županije osigurano je sufinanciranje investicija u ukupnom iznosu od 7,4 milijuna kuna, dok je u okviru Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u 2022. u županiji osigurano financiranje investicija u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna kuna.

Do sada je iz Programa ruralnog razvoja u Karlovačkoj županiji isplaćeno više od 668 milijuna kuna od 810 milijuna kuna odobrene potpore, od čega je više od 46 milijuna kuna ugovoreno i 33 milijuna kuna isplaćeno za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma. Također, u okviru Mjere 7 za temeljne usluge i obnovu sela, ugovoreno je projekata u vrijednosti 160 milijuna kuna, što uključuje i  pet ulaganja u vatrogasne domove, pet ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 9 ulaganja u dječje vrtiće te 12 ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje