fbpx
10.6 C
Zagreb
Subota, 24 veljače, 2024
Naslovnica Autori Postovi od Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić

Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić

Avatar
3 POSTOVI 0 KOMENTARI
Redovita profesorica na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uži znanstveni interes vezan je uz ekološko vinogradarstvo, biološke mjere njege vinogradarskih tala, očuvanje biološke raznolikosti Vitis vinifera L., ekologiju vinove loze i kulturu tkiva. Rođena je 1963. godine. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. te je od tada zaposlenica Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo istog fakulteta. Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, usmjerenje Biologija - molekularna biologija završila je obranom magistarskog rada 1992. godine, a doktorirala je na matičnom fakultetu 1999. godine. U zvanje redovite profesorice izabrana je 2011. godine. Njezina nastavna i znanstvena aktivnost vezana je uz znanstvenu granu vinogradarstvo i vinarstvo. Nositelj je tri predmeta na preddiplomskom, odnosno diplomskom studiju Hortikultura te jednog predmeta na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu. Kao nastavnica, sudjelovala je i u međusveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda u Splitu te specijalističkom studiju Food management na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački rad Jasminke Karoglan Kontić vezan je uz ampelografsku i genetičku karakterizaciju hrvatskih autohtonih sorata vinove loze, biološke mjere uzdržavanja tla u vinogradu, ekološki prihvatljive sustave vinogradarske proizvodnje i kulturu tkiva. Bila je istraživač na tri međunarodna i devet nacionalnih znanstvenih projekata te većem broju stručnih projekta. Sudjelovala je na više od 30 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova. Kao autor ili koautor objavila je veći broj znanstvenih radova indeksiranih u međunarodnim bazama te četiri knjige, od čega su dvije sveučilišni udžbenici. Za knjigu „Vinova loza-ampelografija, ekologija i oplemenjivanje“ dobila je nagradu Međunarodne organizacije za lozu i vino – OIV. U okviru svoje stručne djelatnosti izradila je veći broja stručno-znanstvenih studija zaštite geografskog podrijetla vina. Dugi niz godina bila je predavač na tečajevima za vinogradare i podrumare, a održala je i više predavanja s temom ekološke proizvodnje u vinogradarstvu. Kao autor surađivala je u stručnim časopisima i pisala poglavlja u stručnim knjigama. Obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, a trenutno je voditeljica diplomskog studija Hortikultura na Agronomskom fakultetu. Predstavnica je Republike Hrvatske u OIV-u (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) u Parizu.