Tijekom višestoljetnog uzgoja vinove loze poglavito u Europi, a onda i u drugim dijelovima svijeta, proizvođači su se prilagodili određenim klimatskim značajkama pojedinih vinogradarskih regija, odabrali su sorte koje tu daju najbolju kakvoću te tome prilagodili tehnologiju proizvodnje. No, tijekom posljednjeg stoljeća sve su jasnije uočljive klimatske promjene koje utječu na sadašnju vinogradarsku proizvodnju. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu objavila je Vodič za prilagodbu vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama iz kojeg u ovom prilogu prenosimo najbitnija poglavlja.

Pročitajte dijelove priloga:

Vinova loza i okoliš

Prilagodba tehnologija proizvodnje grožđa klimatskim promjenama

Prilagodba klimatskim promjenama izborom sorte vinove loze i podloge

Prethodni članakVinova loza i okoliš
Sljedeći članakPrilagodba tehnologija proizvodnje grožđa klimatskim promjenama
Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić
Redovita profesorica na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uži znanstveni interes vezan je uz ekološko vinogradarstvo, biološke mjere njege vinogradarskih tala, očuvanje biološke raznolikosti Vitis vinifera L., ekologiju vinove loze i kulturu tkiva. Rođena je 1963. godine. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. te je od tada zaposlenica Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo istog fakulteta. Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, usmjerenje Biologija - molekularna biologija završila je obranom magistarskog rada 1992. godine, a doktorirala je na matičnom fakultetu 1999. godine. U zvanje redovite profesorice izabrana je 2011. godine. Njezina nastavna i znanstvena aktivnost vezana je uz znanstvenu granu vinogradarstvo i vinarstvo. Nositelj je tri predmeta na preddiplomskom, odnosno diplomskom studiju Hortikultura te jednog predmeta na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu. Kao nastavnica, sudjelovala je i u međusveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda u Splitu te specijalističkom studiju Food management na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački rad Jasminke Karoglan Kontić vezan je uz ampelografsku i genetičku karakterizaciju hrvatskih autohtonih sorata vinove loze, biološke mjere uzdržavanja tla u vinogradu, ekološki prihvatljive sustave vinogradarske proizvodnje i kulturu tkiva. Bila je istraživač na tri međunarodna i devet nacionalnih znanstvenih projekata te većem broju stručnih projekta. Sudjelovala je na više od 30 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova. Kao autor ili koautor objavila je veći broj znanstvenih radova indeksiranih u međunarodnim bazama te četiri knjige, od čega su dvije sveučilišni udžbenici. Za knjigu „Vinova loza-ampelografija, ekologija i oplemenjivanje“ dobila je nagradu Međunarodne organizacije za lozu i vino – OIV. U okviru svoje stručne djelatnosti izradila je veći broja stručno-znanstvenih studija zaštite geografskog podrijetla vina. Dugi niz godina bila je predavač na tečajevima za vinogradare i podrumare, a održala je i više predavanja s temom ekološke proizvodnje u vinogradarstvu. Kao autor surađivala je u stručnim časopisima i pisala poglavlja u stručnim knjigama. Obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, a trenutno je voditeljica diplomskog studija Hortikultura na Agronomskom fakultetu. Predstavnica je Republike Hrvatske u OIV-u (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) u Parizu.