fbpx
-5 C
Zagreb
Ponedjeljak, 4 prosinca, 2023
Naslovnica Autori Postovi od dr. sc. Tomislav Kos

dr. sc. Tomislav Kos

Avatar
2 POSTOVI 0 KOMENTARI
Viši asistent na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: sustavi i mjere suzbijanja štetnika na ratarskim kulturama i uskladištenim poljoprivrednim proizvodima. Entomologija (znanosti o kukcima), fitofarmacija, savjetodavstvom u fitomedicini. Rođen je 1977. godine. Diplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2004. godine od kada je djelatnik Zavoda za poljoprivrednu zoologiju. Doktorski rad obranio je 2011. godine na istoj instituciji te je izabran u višeg asistenta u suradničkom zvanju znanstvenog novaka. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 2013. godine. Znanstveni interes usredotočen je na sustave i mjere suzbijanja štetnika na ratarskim kulturama i uskladištenim poljoprivrednim proizvodima. Osim entomologijom (znanosti o kukcima) bavi se i fitofarmacijom, istraživanjem učinkovitosti insekticida u laboratorijskim i poljskim pokusima, te savjetodavstvom u fitomedicini. U nastavnom programu studija Agronomskog fakulteta trenutno je suradnik na jednom modulu preddiplomskog i dva modula diplomskog studija. Ovlašteni je predavač Ministarstva poljoprivrede za provođenje akcijskog plana održive uporabe pesticida. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je 14 diplomskih radova, a na više njih bio je u povjerenstvu ili je sudjelovao kao neposredni voditelj. Sudjelovao je s 12 radova kao autor ili koautor na međunarodnim znanstvenim skupovima od čega pet usmenih izlaganja i sedam postera, a na dva rada je bio prvi autor. Na nacionalnom stručnom skupu Hrvatskog društva biljne zaštite sudjelovao je sa 16 radova, od kojih je na četiri bio prvi autor. Kao autor ili koautor objavio je više znanstvenih radova indeksiranih u međunarodnim bazama te veći broj stručnih i popularnih članaka. Surađivao je na tri međunarodna i tri domaća znanstvena projekta, te više razvojnih projekta Ministarstva poljoprivrede i suradnje s lokalnom samoupravom ili udrugama proizvođača. Kao koautor sudjeluje u pisanju dvaju poglavlja u knjigama s međunarodnom recenzijom. Aktivno sudjeluje u radu domaćih i inozemnih strukovnih udruženja (HDBZ, HED, IOBC, B.E.N.A.). Dobitnik je Rektorove nagrade za studentski rad, stipendije Zaklade Agronomskog fakulteta za suradnju s gospodarstvom, Zelene stipendije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za zaštitu okoliša i predstavništvo B.E.N.A-e u Hrvatskoj.