fbpx
12.3 C
Zagreb
Ponedjeljak, 2 listopada, 2023
Naslovnica Autori Postovi od prof. dr.sc. Milan Poljak

prof. dr.sc. Milan Poljak

Avatar
1 POSTOVI 0 KOMENTARI
Redoviti profesor u trajnom zvanju na Agronomskim fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: primjenjena fiziologije bilja u poljoprivrednim znanostima i ekologiji, očuvanje plodnost tla i gnojidba kultura, uzgoj krumpira. Milan Poljak rođen je 27. siječnja 1965. godine u Slunju, osnovnu školu pohađao je u Rakovici, a srednju poljoprivrednu školu završio je u Križevcima 1982. godine. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1986. godine na smjeru Ratarstvo. Magistrirao je 1991. godine, a doktorsku disertaciju obranio 1998. godine. Od 1987. godine do danas radi u Zavodu za ishranu bilja. U zvanje asistenta izabran je 1992. godine, u zvanje docenta 1998. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2003. godine, u zvanje redovitog profesora 2009. godine, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2014. godine. Tijekom Domovinskog rata sudjelovao je u obrani Domovine. Do sada je objavio pedeset devet znanstvenih radova, od kojih je 17 radova iz skupine a1, 30 radova iz skupine a2 i 12 radova iz skupine a3. Uz navedeno, dr. sc. Milan Poljak autor je ili koautor 7 znanstvenih radova objavljenih u nacionalnim znanstvenim časopisima koji nisu svrstani u skupine a1, a2 i a3, te 9 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova. Prof.dr.sc. Milan Poljak aktivno je sudjelovao na 13 međunarodnih i na 31 nacionalnom znanstvenom skupu. Održao je pozvano plenarno izlaganje na jednom međunarodnom i na jednom nacionalnom znanstvenom skupu. Bio je član jednog organizacijskog, predsjednik jednog organizacijskog i član jednog znanstvenog odbora kongresa. Obavio je recenzije 53 znanstvena članka 5 znanstvenih projekata i 4 znanstvene knjige. Bio je član uređivačkog odbora znanstvenih časopisa Acta Horticulturae i ACS. Bio je voditelj tri nacionalna i pet međunarodnih znanstvenih projekata, a suradnik na sedam nacionalnih znanstvenih projekata. Član je međunarodnog znanstvenog društva – ISHS, IUSSS, ECSSS i predsjednik je Hrvatskog tloznanstvenog društva u dva mandata 2010.-2014. U nastavu je dr.sc. Milan Poljak uključen od samog zaposlenja i izvodi vježbe iz Ishrane bilja i Fiziologije bilja, a nastavu iz predmeta Fiziologija bilja samostalno izvodi od 1998. godine. Uvođenjem novog programa bolonjskog studija nositelj je dva i suradnik na dva modula preddiplomskog studija (Bs), te nositelj dva modula i suradnik na tri modula diplomskog studija (Ms), od kojih se većina izvodi na više različitih studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je gostujući profesor na modulu Fiziologija bilja na Prehrambeno tehnološkom fakultetu, te Prirodoslovno matematičkom fakultetu odsjek Biologija i Kemija Sveučilišta u Mostaru od 1996. do 2014. godine. Bio je koordinator modula Fiziologija bilja na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na međusveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda u Splitu, na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, te na Veleučilištu Požega. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti nositelj je jednog modula, a suradnik na jednom modulu. Bio je mentor šest doktorskih radova, tri magistarska rada i 24 diplomskih radova. Koautor je dva sveučilišna udžbenika i dvije znanstvene knjige. Stručna djelatnost ogleda se u izradi 20 stručnih studija, 21 stručnog projekta, 5 stručnih skupova, te 29 pozvanih izlaganja na stručnim skupovima. Pored navedenoga aktivan je i u popularizaciji struke iz područja fiziologije mineralne ishrane bilja. Bio je voditelj na tri VIP projekta, te suradnik pet stručnih projekata. Sudjelovao je pri izboru i vrednovanju terena za podizanje trajnih nasada, vodio uzgoj ratarskih i povrtnih kultura, sudjelovao je i vodio projekte praćenja stanja plodnosti tla za više lokaliteta, praćenje učinkovitosti primjene gnojiva u praksi, pronalaženju debalansa hranjiva i pronalaženju mjera za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje. Član je nekoliko stručnih Povjerenstava osnovanih od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Trenutno je član Fakultetskog vijeća, Povjerenstva za savjetovanje dekanice, Odbora za znanost Agronomskog fakulteta u Zagrebu, te obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za ishranu bilja. Član je Matičnog odbora za polja poljoprivrednih znanostie, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Aktivno govori engleski jezik. Znanstveno se višekratno usavršavao u Nizozemskoj, Rumunjskoj, USA, Belgiji, Njemačkoj i Hrvatskoj.