Jedno od jako zanimljivih iskustava u Austriji je svakako pogled na Alpske pašnjake gdje se tijekom cijele godine mogu vidjeti krave na ispaši. Regija Volarberg u Austriji smještena je na samom sjeveru Austrije i graniči sa Švicarskom. Regija je bogata pašnjacima i stočarstvo predstavlja znatan dio u gospodarskom razvoju i rastu. Na primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva prikazat ćemo kako izgleda jedan ciklus na prosječnoj obiteljskoj farmi krava u sustavu krava-tele.

Sve počinje krajem svibnja kad se intenziviraju radovi na farmi. Gospodarstvo, ovisno o vremenu, šalje svoje stado krava u Alpe. Naime, ako je u Alpama još snijeg, krave idu na ispašu početkom lipnja, a ako nema snijega idu krajem svibnja. Gospodarstvo ima obvezu za svaku kravu koju šalje u Alpe na ispašu dostaviti nadležnom tijelu broj grla i vrlo je važno ako se radi o bređoj kravi da se ona izuzme iz stada. Krave kreću sa zbirnog mjesta iz sela pješice preko nizinskog dijela Alpa u sve više predjele. Pastiri goniči su cijelo vrijeme uz njih, prate ih i tjeraju prema višim predjelima ovisno o ispaši. Krave ostaju u Alpama oko 90 dana te se vraćaju na gospodarstvo u rujnu. Za vrijeme boravka krava, tj. stada u Alpama, gospodarstvo ima priliku kositi livade, sušiti i spremati sijeno za zimu. S obzirom na način boravka krava postoje 2 vrste boravka u Alpama: sustav krava – tele: krave se ne doje, a telići idu kasnije za meso, te sustav gdje se krave doje i od mlijeka se rade prerađevine u obliku sireva, maslaca i ostalo.

Krave u Alpama

Svi prerađeni i dobiveni mliječni proizvodi u Alpama su izuzetno specifični po svojoj aromi i načinu pripreme. Mlijeko tih krava je puno kvalitetnije i bolje jer krave ne pasu samo travu nego cvijeće i biljke koje su specifične za alpski predio. Proizvodi se šalju u selo i prodaju u sirane. Krave u Alpama se redovno svaka 3-4 tjedna premještaju na druge i nove parcele u svrhu bolje ispaše i kondicije. Svaki vlasnik u slučaju nezgode dužan je doći u kontrolu.

Gospodarstva u obvezi držati krave na ispaši

Prema zakonu o poljoprivredi, u Austriji svako gospodarstvo ima obvezu držati krave vani na ispaši 120 dana. Odlaskom u Alpe, 3 mjeseca su već odrađena, a ostatak krave provedu na ispaši na vlastitom gospodarstvu. Na taj način Alpe se održavaju prirodnim putem, s obzirom da se Alpe ne smiju kositi. Održavanjem prirodne flore i faune postiže se velika ravnoteža i efikasnost kako u pogledu bioraznolikosti tako i kondicijskom stanju krava koje gore borave. Boravak krava u Alpama se plaća ovisno o broju krava od nekih 80 eura za 90 dana boravka (za cijelo stado).  U jesen se krave vraćaju iz Alpa u selo, a posebno je zanimljivo vidjeti zvona oko njihovih vratova dok se spuštaju, a većina krava već sama zna svoj put kući. 

Postavi pitanje autoru klikom ovdje