Razvojem industrije i digitalnih trendova promijenili su se načini funkcioniranja svakodnevnih stvari, pa tako i poljoprivrede. Aktivni razvoj digitalizacije poljoprivrede u Hrvatskoj zabilježen je već u provedbi programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. (digitalizacija poljoprivredno–prerađivačkog sektora), pri čemu su se na natječajima dodatno bodovala ulaganja u digitalnu opremu i softvere.

Prije nekoliko godina poljoprivredna gospodarstva su poslovne procese vodila ručno te su odluke donosila na temelju iskustva i tradicije. Primjenom softvera omogućuje se donošenje odluka na temelju analiza podataka u stvarnom vremenu, a ne isključivo na osnovi iskustva. Digitalna tehnologija pomaže kod unaprjeđenja učinkovitosti, optimizacija proizvodnje i smanjenju njezinih troškova te pri postizanju većeg prinosa.

 Digitalizacija u poljoprivredi

Prema strateškim smjernicama Europske komisije, digitalizacija poljoprivredno–prerađivačkog sektora obuhvatit će inovacije podržane umjetnom inteligencijom i digitalnim alatima.Njihovu će primjenu podupirati i Europska unija. Hrvatska poljoprivreda ima veliki potencijal za razvoj digitalne tehnologije. Ona bi mogla značajno utjecati na smanjenje troškova, olakšanje relokacije proizvodnih resursa, povećanje produktivnosti i ostalih poljoprivrednih potreba.

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je prednosti digitalizacije kroz sustave ARKOD (sustav za identifikaciju zemljišnih parcela) i AGRONET (sustav za popunjavanje zahtjeva za poticajem i pregled baza). Digitalna poljoprivreda omogućuje: pravodobno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija te nisku cijenu rada. Osnovna pretpostavka je da veći broj informacija, isto tako i preciznih, bude na raspolaganju poljoprivredniku prilikom donošenja odluka.

Glavna načela digitalne poljoprivrede su prikupljanje, obrada i primjena podataka te obrada dokumentacije. Danas je 70-80 % nove poljoprivredne mehanizacije opremljeno s nekom od komponenti digitalne poljoprivrede.

Pomicanje granica

Tehnologija razvoja robota svakim danom pomiče granice. Iako su se roboti razvili za različite svrhe, a ponajviše u automobilskoj industriji, poljoprivreda nije iznimka. Postoje već roboti koji pomažu poljoprivrednicima u svakodnevnim poslovima. Samo nekoliko godina je potrebno od razvijanja prvog robota koji će u potpunosti zamijeniti potrebu za radom poljoprivrednika. Postojeći, mali modeli mogu ukloniti korov, pomicati terete mase oko 45 kg (poput vreća komposta), prikupljati podatke o stanju gospodarstva. Najbolje od svega je što to mogu raditi u kontinuitetu, dan i noć.

Predviđanja za 5 do 10 godina ukazuju kako će mali roboti u poljoprivredi preuzeti veliki dio tržišta tradicionalnim poljoprivrednim strojevima. Ti roboti u poljoprivredi će preuzet ulogu prikupljanja podataka o stanju na gospodarstvu. Obrađujući podatke, podsjetit će poljoprivrednika kad i kako treba reagirati (poput kad zatvoriti crpke za navodnjavanje; signalizirat će znakove bolesti kod nekih biljaka ili kad je plod pogodan za berbu).

Pokretni roboti su uređaji koji se mogu kretati s jednog mjesta na drugo samostalno, bez pomoći rukovatelja. Za razliku od većine industrijskih robota koji se mogu kretati u određenom ograničenom radnom prostoru, pokretni roboti imaju posebnu funkciju. Slobodno se kreću u okviru unaprijed definirane površine/dimenzije radnog prostora i da ostvare svoje predviđene ciljeve.

roboti u poljoprivredi
Hodni sustav robota ili Wheeled Mobile Robots

roboti u poljoprivredi
Sustav nogu pokretnih robota ili Legg mobile robots

Ova mogućnost čini ih pogodnim za veliki raspon primjene u okruženju, pa i poljoprivredi i sličnim djelatnostima. Osnove kretanja pokretnih robota se razlikuju u koncepciji hodnog sustava robota (WMRs, Wheeled Mobile Robots) ili nogu pokretnih robota (LMRs, Legged Mobile Robots) pokretnih robota u obliku bespilotnih malih letjelica, ili danas popularni dronovi (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, helikopteri) i autonomnih podvodnih vozila (AUVs, Autonomous Underwater Vehicles). WMRs su vrlo popularni jer su odgovarajući za tipične aplikacije s relativno jednostavnim mehaničkim rješenjima i niskom potrošnjom energije za obavljanje predviđenih funkcija. Legged roboti (s nogama) su pogodni za poslove u neuobičajenim uvjetima kao što su, stube, kamenja i slično. To su sustavi sa dvije, tri, četiri ili šest nogu.

Poljoprivredni robot ili „agrobot“ je robot koji obavlja određene ili sve poslove u poljoprivredi. Područja primjene robota u poljoprivredi su različita. Glavna odlika primjene su uključujući i veću kvalitetu svježeg proizvoda, manji troškovi proizvodnje, kao i manja potreba za fizički rad ljudi. U većini slučajeva, ima puno faktora koje treba razmotriti (poput, veličina i boja plodova koje se beru) prije početka zadatka koji robot obavlja. Jedna od glavnih operacija u suvremenoj poljoprivredi je mogućnost prikupljanja pravovremenih i točnih informacija sa tla koja se nalaze na otvorenom prostoru: o tlu (trenutna vlažnost, elementi mineralne ishrane) i stanju biljaka (položaj, broj, visina, razmak u redu i između redova te situacija u pogledu zakorovljenosti u proizvodnji određene poljoprivredne kulture.).

roboti u poljoprivredi
Dronovi ili Unmanned aerial vehicles

 class=
Podvodna vozila ili Autonomus underwater vehicles

Povećanje produktivnosti

Mnogobrojna istraživanja potvrđuju naprednu i perspektivnu funkciju različitih tipova robota u poljoprivredi. To se odnosi na unaprjeđivanje funkcije smanjenja udjela ljudskog rada u poljoprivrednim operacijama i povećanju produktivnosti. Također su značajno umanjeni gubici u prinosu poljoprivrednih kultura, gdje podaci koji se dobivaju od robota značajno utječu na sigurnost obavljanja ovog procesa.

Posebno se ističe zaštita životne sredine i rizici po čovjeka zbog faktora gdje roboti koriste odgovarajuće računalne programe i daju preporuke ili sami ispravno obavljaju pojedine tehnološko-radne operacije u poljoprivredi. Roboti u poljoprivredi se mogu koristiti i za zadatke kao što su rezidbe u voćarstvu, operacije zaštite od korova, nadgledanje svih faza rada. Roboti se također mogu koristiti u stočarstvu, kao što je automatska mužnja, pranje i nadgledanje kretanja životinja u svim fazama uzgoja. Svakog dana podsjećamo se da se robotska revolucija kreće naprijed.

Od autonomnih vozila do automatizirane blagajne, roboti zauzimaju sve veće mjesto u našem svakodnevnom životu. I dok je naša pažnja bila usmjerena na robote u proizvodnoj industriji, postoji jedno vitalno područje aktivnosti koje bi mogle poremetiti čak i više nego bilo što drugo. Riječ je o robo-poljoprivredi. Danas je to drugo najveće tržište profesionalne robotike, a procjenjuje se na 2,75 milijardi dolara. U poljoprivredi postoji potreba za tehnologijom koju poljoprivrednici lakše razumiju, provode i koriste. Za uspjeh u poljoprivrednoj industriji prijeko je potrebna oprema koja zahtijeva manje ljudskog napora i vremena uz manje troškova implementacije.

Robot za ubiranje rajčice

Novi model robota za ubiranje rajčice sadrži: vizualnu jedinicu za identifikaciju zrelih plodova (kamera u boji, linearni laserski projektor i električni klizač), zglobni manipulator s 4 stupnja slobode, vozilo na tračnicama i kontrolor. Hvatač se sastoji od motora i rukava kroz koji protiče zrak na 6 mjesta. Kad hvatač dođe do ciljane pozicije, cilindrični rukav se izduži tako da plod upadne unutra tijekom čega kreće visokotlačni potisak za usisavanje ploda. Motor hvatača rotira rukav i plod sve dok se ne odvoji. Nakon što ruka manipulatora dovede hvatač do ciljane pozicije kroz informacije dobivene o poziciji stavlja plod u košaru.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje