fbpx

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

Mijenjanje međe nakon 20 godina

0
Mogu li se međe stare 20 godina sada mijenjati. Želio bih angažirati mjernika da utvrdi gdje su točno međe tih parcela. Tko je dužan snositi troškove geometra?

Pravo na naknadu i prijevremena mirovina

0
Rođena sam 23. 10. 1956., imam 34 godine i 2 mjeseca radnog staža. Prestala sam raditi 15. 12. 2009. na temelju sporazumnog otkaza. Od tada sam prijavljena na Zavodu za zapošljavanje i primam naknadu koju bih trebala primati do 23.10.2011. kada ću navršiti 55 godina života i kada bih trebala ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu. Zanima me kada ću moći ostvariti pravo na prijevremenu mirovinu po sada važećim odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju za prijevremenu starosnu mirovinu i imam li pravo do tada na kakvu naknadu?

Kolika će biti mirovina?

0
Rođena sam 20. 10. 1951. i ove godine navršila sam 60 godina starosti. lmam 21 godinu i 1 mjesec mirovinskog staža (poljoprivrednog). Kada stječem pravo na mirovinu po sada važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju i kolika će biti mirovina?

Sadnja oraha blizu međe i uklanjanje grana

0
Susjed je na svojem dvorištu, pokraj mojeg vinograda, zasadio mlada stabla oraha. Orasi su posađeni na udaljenosti od njegove ograde 1,5 m, a od vinograda oko 3,5 m. S obzirom na gustoću sadnje i blizinu vinograda, smatram da su orasi zasađeni s očitom namjerom zasjenjivanja (kad narastu) mog vinograda.

Kome se obratiti zbog sljevanja vode iz grabe u konobu?

0
Državna cesta prolazi ispred moje kuće. Poduzeće “Ceste” iskopale su grabu u kojoj ostaje voda i ta mi voda ulazi u konobu. Tražio sam da očiste tu grabu, ali to nisu učinili. Kome da se obratim?

Traženje nužnog dijela imovine

0
Moja pokojna teta oporukom je ostavila svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu meni i mojoj braći. Oporuku je teta vlastoručno napisala i potpisala. Neka od unučadi njenih pokojnih sestara i djeca njenog pokojnog supruga iz prvog braka traže nužni dio. Koja su naša prava? Kuću koristi stanar prema potpisanom ugovoru s pokojnom tetom, ali nikom ništa ne plaća.

Kako se zaštititi od buke strojeva i radova?

0
Deset metara od kuće gradi se autocesta i nadvožnjak preko pruge. Koja su moja prava da se zaštitim od njihovih strojeva i buke, moraju li postaviti zaštitni zid prije radova da ne zadiru u moju privatnost?

Iznimke prijevremene mirovine u odnosu na Zakon o mirovinskom osiguranju

0
Rođena sam 24. 6. 1959. i plaćam poljoprivredno osiguranje od 1. 1. 1980. Posljednjih sam osam godina nositeljica OPG-a u sustavu PDV-a. Bolesna sam, ali ni u drugom pokušaju nisam uspjela dobiti invalidsku mirovinu. Zanima me mogu li ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu s navršenih 32 godine mirovinskog staža koji ću navršiti potkraj 2011., kao i imam li pravo na novčanu naknadu ako se po prekidu poljoprivrednog osiguranja prijavim Zavodu za zapošljavanje?

Gradnja vodovoda na privatnoj parceli i neisplata naknade

0
Pri izgradnji vodovoda počeli su radovi na mojem zemljištu. Posječeno je oko 20 stabala. Kako sam se bunio, uspio sam ih zaustaviti pa su počeli graditi na drugoj parceli. Pokušao sam mirnim putem dobiti naknadu štete, ali nitko sa mnom nije htio razgovarati. Zvao sam i policiju i ona me je uputila da podnesem privatnu tužbu. Zanima me mogu li riješiti spor isključivo privatnom tužbom.

Doživotno uživanje u stanu

0
Bio sam u braku 17 godina, prije 15 godina sam se razveo. U braku nismo imali djece. Živim u stanu koji bivša supruga otplaćuje od svoje mirovine, a vlasništvo je prenijela na svoju kćer. Njena kći živi u svojoj kući u drugom dijelu grada. U stanu živim 22 godine, one me uvjeravaju da u stanu mogu ostati do kraja života. Mogu li sastaviti nekakav dokumenat na temelju kojeg bih bio siguran da ću u stanu moći stanovati do kraja svog života?

Kupnja zemljišta od maloljetne osobe

0
Pokraj mog zemljišta nalazi se manje zemljište koje želim kupiti, ali je jedna od suvlasnica tog zemljišta maloljetna. Rečeno mi je da mogu kupiti tu nekretninu tek kad ta suvlasnica bude punoljetna. Mogu li ja sada sklopiti predugovor kojim bih osigurao da će zemljište vlasnica (kada postane punoljetna) prodati meni, a ne nekoj drugoj osobi?

Susjed ne dopušta podizanje ograde

0
Moja zemlja ograđena je s triju strana, a pola četvrte strane ogradio je susjed. Ja sam svoj dio ograde na toj strani morala srušiti zbog dotrajalosti stupova. Željela sam postaviti nove stupove, no, susjed to ne dopušta. Ušao je u moj posjed već 70 cm. Bio je mjernik i označio među, ali je susjed poriče. Na sud se ne isplati ići jer je vrijednost zemljišta mala. Što mogu učiniti?

Predstavnik stanara ne podnosi financijske izvještaje

0
Predstavnik stanara u našoj zgradi godinama ne podnosi financijski izvještaj. Sve popravke, a uglavnom je bila riječ o manjim zahvatima, dogovara s jednim stanarom, a suglasnost ostalih ne traži. Mora li tražiti suglasnost i podnositi izvještaj za sve ili samo za velike radove, primjerice, za popravak krova koji će uskoro trebati obaviti?

Susjed nelagalno pomaknuo među

0
Prije četiri godine susjednu nekretninu kupuje novi vlasnik, a prije dvije godine ulazi na našu nekretninu dva metra i stvara novu među s obrazloženjem da je njegova nekretnina manje površine od one koju je kupio. Vratio sam među na mjesto na kojem je bila više od 25 godina pa me susjed tužio za smetanje posjeda. Sud je održao očevid na licu mjesta s mjernikom te je postavio novu među koja nema veze sa stvarnom međom. Što možemo učiniti?

Obveza čipiranja psa

0
Često na ulici vidim napuštene pse koji sami lutaju pa me zanima postoji li neka zakonska obveza o čipiranju pasa koja se mora poštovati?

Prenamjena poljoprivrednog i šumskog zemljišta

0
Susjed je zasadio šumu na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi u naselju uz stambene građevine. Poljoprivredni inspektor je naložio uklanjanje posađene šume. Nakon toga vlasnik je zatražio prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u šumsko. Zemljište je u samom naselju, a tom parcelom prolazi plinovod pa je u gruntovnici upisana zabrana sadnje višegodišnjih nasada. Sada je ta površina zapušteno zemljište gdje se zadržavaju štetočine. Kome se obratiti da se šuma ukloni?