Što podrazumijeva GMO analiza i koji zakoni reguliraju pitanje genetički modificiranih organizama u RH?

ODGOVOR

Prema zakonodavstvu EU službene metode za GMO analizu jesu metode zasnovane na lančanoj reakciji polimerazom u stvarnom vremenu (RealTime PCR). Metoda podrazumijeva kvalitativnu analizu utvrđivanja prisutnosti karakterističnih slijedova DNA u uzorku koji upućuju na prisutnost strane DNA u uzorku, identifikaciju detektirane modifikacije te kvantifikaciju. Sve metode koje se koriste u analizi validirane su od strane Referentnog laboratorija za genetički modificiranu hranu i hranu za životinje Europske unije (EURL GMFF). Zakon o genetički modificiranim organizmima, Zakon o hrani i Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

Zakon o genetički modificiranim organizmima uređuje postupanje s genetički modificiranim organizmima u smislu stavljanja na tržište, prekograničnog prijenosa, ograničene uporabe i znanstvenih istraživanja, označavanja, inspekcijskog nadzora, odgovornosti za nastalu štetu i sl. Zakon o hrani uređuje pitanje sigurnosti hrane uključujući GM hranu i hranu za životinje, dok Zakon o Kartagenskom protokolu, kao najstariji pravni dokument RH u ovom području, regulira pitanja vezano uz provedbu Konvencije o biološkoj raznolikosti i njezinog dopunskog protokola o biološkoj sigurnosti.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje