Imam par labudastih guski. Snesla je osam jaja u štali u kutu. Leži svaki drugi dan po četiri sata. Održavaju li se tako jaja i mislite li da će biti što od toga ili imate dodatni savjet što napraviti da bi se osigurali dobri uvjeti?

Nije mi poznata dob guske, ali ako se radi o mladoj životinji onda se kod nje još nije potpuno razvio nagon za inkubacijom koja bi trebala biti kontinuirana u trajanju od 30 dana sve do valjenja mladih. Inače, guska koja sjedi na jajima može svaki dan nakratko napustiti gnijezdo (20-ak minuta) kako bi se nahranila i napojila te izbacila izmet.

Zato guske koje neuredno sjede na jajima uglavnom upropaste nasad. Jaja treba svakodnevno skupljati i čuvati na temperaturi od 12 – 16°C do deset dana. Kad se sakupi dovoljan broj treba ih podmetnuti pod dobru kvočku ili puru. Valjenje u inkubatoru znade biti prilično složen proces, pa ga stoga ne preporučamo u amaterskim uvjetima. Tema broja 2 u GL iz 2012. bila je uzgoj gusaka.