Htio bih otvoriti OPG da mogu prodavati vino u buteljama. Imam oko 1000 kom loze, pa me zanima koje sve papire trebam i gdje se javiti?
Oni proizvođači grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji namjeravaju vlastite proizvode staviti na tržište, dužni su se upisati u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva. Tj. dužni su evidentirati uporabu poljoprivrednog zemljišta putem ARKOD sustava. Naime, unosom parcele u ARKOD sustav proizvođači grožđa su automatski upisani i u Vinogradarski registar, kojeg vodi APPRRR.

Zakonom o trošarinama, odnosno Pravilnikom o trošarinama za male proizvođače vina (osobe koje ne proizvode više od 1000 hl vina godišnje), propisana obveza upisa u Registar trošarinskih obveznika pri carinarnici nadležnoj prema sjedištu, odnosno prebivalištu obveznika trošarine. Uz prijavu za upis potrebno priložiti i Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju vina.

Sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (“Narodne novine”, broj 102/01., 91/05., 71/06., 73/07., 8/08., 88/09., 24/11. i 152/11.) proizvođač vina obvezan je raspolagati:

 • odgovarajućim prostorom (prostorijama) i to: prostorijom za prijem, preradu, vrenje, čuvanje, doradu; prostorijom za punjenje, pranje boca;
 • prostorijom za skladište i prodajni prostor;
 • opremom za proizvodnju i promet vina, ovisno o tijeku postupka (fazama) u proizvodnji vina;
 • stručnom spremom (visoka ili viša stručna sprema;
 • Prehrambeno tehnološki fakultet;
 • srednja poljoprivredna škola s iskustvom od 2 god.);
 • licenca za vinara i suglasnost ministra (iskustvo 3 god.);
 • alternativa je radni odnos s osobom koja zadovoljava propisane uvjete.

Promet vina reguliran je Zakonom o vinu (NN br. 96/03., 25/09., 55/11., 82/13. i 14/14.). Radi dobivanja rješenja o stavljanju vina u promet potrebno je poslati zahtjev s odgovarajućom dokumentacijom u Hrvatski centar za poljoprivredu, hrano i selo, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo.

Stoga je nužno uz prethodno navedeno potrebno provesti i uzorkovanje vina koje provode djelatnici Hrvatskog centra za poljoprivredu, hrano i selo ili ih proizvođač sam dostavlja u Zavod. Sve kako bi po završetku analize Zavod izdao Rješenje za dopuštanje stavljanja vina u promet s navedenom količinom vina, nazivom koje vino smije nositi u prometu, zapremini boca i brojčanoj oznaci markica kojima se proizvod mora označiti u prometu.

Međutim, što se tiče samog postupka osnivanja OPG-a isti započinje podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. To je između ostalog jedan od preduvjeta za ostvarivanje državnih potpora. Isti se podnosi regionalnim uredima APPRRR. Dokumentacija potrebna za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

 • popunjen Zahtjev za upis;
 • preslika kartice žiro – računa nositelja OPG-a;
 • preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a;
 • preslika osobne iskaznice za člana/članove OPG-a;
 • posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje – original (ne stariji od 6 mjeseci);
 • ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ako poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a);
 • državni biljezi (70,00 kn).

Što se tiče uvjeta za prodaju vlastitih proizvoda, navedeno može obavljati nositelj i/ili član OPG-a upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kad svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica, odnosno na veliko na tržnicama na veliko. Pri tome se računi ne ispostavljaju kad se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom OPGu izravno prodaju. Za prodaju navedenih proizvoda na sajmovima biti će vam potrebna i prethodna suglasnost grada ili županije gdje namjeravate prodavati.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakGdje kupiti mušmulu?
Sljedeći članakPiña colada torta
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.