Želio bih provjeriti je li određeno državno zemljište u najmu ili nije i na čije ime glasi. Kako to mogu provjeriti?

ODGOVOR

Potrebno je da se obratite nadležnoj jedinici lokalne samouprave koja raspolaže dražavnim poljoprivrednim zemljištem i koja će vam dati tražene informacije. No, ako tražite vlasnika zemljišta koje nije državno, onda možete pokušati putem zemljišnih knjiga provjeriti tko je vlasnik određene čestice.