Živim kraj Trogira i neki naši mještani, umjesto da pokose travu oko maslinika, tretiraju je ogromnim količinama pesticida cidokor. Godinama smatram da smo ugroženi, osjećamo glavobolje, javlja nam se sušenje usne šupljine i brojni drugi simptomi. Kako zaustaviti tu praksu, jer sigurno svi ti poljoprivrednici imaju i dozvole za rukovanje pesticidima?

ODGOVOR

Sva poljoprivredna proizvodnja vezana je za ruralna područja i selo. Bez obzira je li riječ o maslinicima, vinogradima, voćnjacima ili ratarskim površinama. Vrlo često se kuće u kojima žive ljudi nalaze u blizini proizvodnih površina. Međutim, bez obzira na to proizvodnja se mora odvijati kao i provođenje mjera suzbijanja štetnih organizama (suzbijanje biljnih bolesti, štetnika i korova) koji mogu jako umanjiti prinose kao i kvalitetu poljoprivrednog proizvoda.

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine 14/2014.) uređeno je područje održive uporabe pesticida u cilju smanjenja rizika i negativnog učinka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša. U Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (narodne novine 142/12.) propisani su opći uvjeti za korisnike sredstava i za zaštitu bilja u Članku 50. koji propisuje:

(1) Korisnici moraju poštovati načela dobre poljoprivredne prakse, integrirane zaštite bilja i ekološke proizvodnje radi očuvanja zdravlja ljudi, životinja i zaštite okoliša.

(2) Sredstva za zaštitu bilja moraju se primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi ili u skladu s rješenjem o registraciji, ili rješenjem o dozvoli.

(3) Pri tretiranju u noćnim satima u blizini naselja moraju se poštovati odredbe propisa koji uređuju javni red i mir.

(4) Korisnik mora spriječiti izloženost ljudi i domaćih životinja sredstvu za zaštitu bilja . Također, mora uvažavati uputu o sigurnosnim vremenskim razmacima od primjene do:

  • sjetve ili sadnje kulture koja se zaštićuje;
  • sjetve ili sadnje sljedeće kulture u plodoredu, dopuštanja ulaska ljudi i životinja na tretiranu površinu (radna zabrana);
  • berbe, žetve, košnje, vađenja iz tla i prerade uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (karence);
  • uporabe ili konzumacije proizvoda.

(5)Pri tretiranju se mora spriječiti da sredstvo dospije:

  • u izvore vode, vodotoke, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode;
  • u objekte koji služe za opskrbu pitkom vodom; na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine; u objekte u kojima obitavaju ljudi;
  • u objekte u kojima se uzgajaju domaće životinje ili drži divljač;
  • u druge neciljane objekte.

(6) Pri tretiranju u neposrednoj blizini nastanjenih objekata profesionalni korisnici moraju poduzeti sve mjere opreza. Prvenstveno radi sprječavanja zanošenja škropiva na obližnje objekte i površine. Tretiranje se mora odmah prekinuti u slučaju zanošenja škropiva na objekte i površine.

(7) Profesionalni korisnik je obvezan, na zahtjev građana u neposrednoj blizini površina koje se tretiraju, najaviti tretiranje najkasnije 24 sata prije tretiranja. Osim toga mora dati i informacije o trgovačkom nazivu sredstva za zaštitu bilja koje će se koristiti za tretiranje, datumu i vremenu tretiranja te načinu tretiranja. Iz razloga je to kako bi korisnici mogli poduzeti dodatne mjere zaštite radi izbjegavanja izlaganju neugodnim mirisi.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje