Koliko je potrebno feromonskih klopki za 0,5 ha oraha i 0,5 ha krušaka. Je li moguće umjesto feromonskih klopki upotrijebiti vizualne klopke (ljepljive ploče u određenoj boji) i koliko za navedene površine.

ODGOVOR

Feromonske i vizualne klopke prvenstveno se postavljaju u skladu s uputama proizvođača. Ako iste ne postoje koristi se tablica u sklopu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine (ARKOD parcele); u vašem slučaju bi to iznosilo 1 feromonska klopka ili 2 vizualne klopke. S obzirom da kruškin savijač  (Cydia pyrivora) u nasadima krušaka nije čest štetnik, bolje je pratiti pojavu jabučnog savijača (Cydia pomonella). On čini značajnije štete, a to možete uz pomoć feromonske klopke.

Vizualne klopke ne koristimo za praćenje jabučnog savijača. Orahovu muhu  (Rhagoletis completa) možete pratiti vizualnim klopkama, odnosno žutim ljepljivim pločama. Korisnici Operacije 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) trebaju feromon za jabučnog savijača postaviti u nasad najkasnije do 15.04. U nasadu mora ostati do 15.09. Žute ploče za praćenje orahove muhe treba postaviti najkasnije do 30.06., a u nasadu ostaju najmanje do 31.08.

Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, kao i evidenciju o provođenju mjere, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve. Postavljene klopke potrebno je dva puta tjedno pregledavati, također i skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje