Preporučujete da sumporne preparate treba dodati kod zaštite vinove loze u povišenoj koncentraciji. Na taj će način djelovati na grinje, uzročnike akarinoze i erinoze. Molim vas preporuku, koja koncetracija sumpora je u pitanju?

ODGOVOR

Eriofidne grinje  na vinovoj lozi pričinjaju najviše šteta u početku vegetacije, osobito ako nastupi hladnije vrijeme koje usporava razvoj vinove loze. Suzbijanje grinja povišenim koncetracijama sumpora, odnosno sumpornih pripravaka (2 %) može se obaviti kad je loza u fazi vunastog pupa. Kasnije, nakon razvoja listića i tijekom vegetacije, sumporni pripravci primjenjuju se u koncetraciji 0,3-0,5 %. Više koncentracije sumpora koriste se pri nižim temperaturama, a niže koncentracije pri višim temperaturama.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje