Proizvodnja povrća moguća je tijekom cijele godine, na otvorenom i u zaštićenim prostorima. U Hrvatskoj je još uvijek nedostatna i nedovoljno konkurentna, pogotovo kad se uspoređujemo s mediteranskim susjedima.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2019. godini udio svježeg povrća i jagoda, cvijeća, ukrasnog bilja te sjemenskih usjeva i presadnica činio je svega 1,2% od ukupno zasijanih površina. Daleko smo ispod rezultata koji se ostvaruju u Europskoj uniji, u kojoj od ukupnog poljoprivrednog outputa 2019. godine (418 bilijuna EUR-a) na povrćarstvo, cvjećarstvo i ukrasno bilje otpada 13,6%.

Iako potrošnja i potražnja za povrćem u Hrvatskoj raste, uslijed sve veće svijesti o važnosti uravnotežene prehrane, Hrvatska je u proizvodnji povrća daleko od samodostatnosti. Zadovoljavamo nešto manje od 65% potreba, a sve ostalo uvozimo. Posebno je veliki problem što su naši proizvođači izloženi jakoj konkurenciji. Prvenstveno talijanskih i španjolskih proizvođača, koji su radi situacije izazvane Covid-19 virusom svoje viškove prelili na Hrvatsku.

Intenzivna proizvodnja povrća u Hrvatskoj

 2016.2017.2018.2019.
Površina (ha)9.6189.4209.7738.709
Proizvodnja (t)191.323178.787184.898167.373
Prirod (t/ha)19,919,018,919,2
Izvor: DZS

 Zašto se u RH ostvaruju niži urodi povrća nego u EU?

U intenzivnoj proizvodnji postižemo prinose od 18,9 do 19,9 t/ha. Po ostvarenim prinosima nalazimo se još uvijek daleko od prinosa koji se ostvaruju u Europskoj uniji. Tome je najvjerojatniji uzrok nedovoljna razina tehnoloških znanja i male površine pod zaštićenim prostorima. Da bismo mogli konkurirati velikim proizvođačima u segmentu standardne proizvodnje definitivno moramo raditi na ovim problemima, koristeći dostupne fondove Europske unije kao i povezivanjem znanosti i primarne proizvodnje.

Proizvodnja povrća u odabranim zemljama Europske unije

 Površina (ha)Proizvodnja (t)Prirod (t/ha)
EU-281.808.28955.295.31230,6
Španjolska323.96013.259.34040,9
Italija329.7409.911.66030,1
Slovenija4.75089.92018,9
Grčka55.0101.757.74032,0
Mađarska47.578733.19315,4
Izvor: Faostat

Gledajući količinski, u Hrvatskoj je najznačajnija proizvodnja kupusa, rajčice, luka, ostalog plodovitog povrća i mrkve. Veliki problem je što imamo malo površina pod zaštićenim prostorom, za što imamo idealne klimatske uvjete, posebno u priobalju. Tako pod zaštićenim prostorom imamo svega 53 ha rajčice i 23 ha krastavaca. Procjenjuje se da u Hrvatskoj zaštićenih prostora nemamo više od 100 ha.

Usmjeravanje prodaje povrća

Proizvodnja povrća je zanimljiva, jer je riječ o jednogodišnjim kulturama koje omogućavaju brzi povrat uloženog. Kako prodajna cijena povrća prvenstveno ovisi o prodajnom kanalu za postizanje boljih prodajnih cijena uvijek je preporučljivo prodavati izravno krajnjim potrošačima i na neki način se izdvojiti iz ponude na tržištu.

Danas se kupci sve više odlučuju za kupovinu povrća s ekološkim certifikatima. Tako se dio proizvođača orijentirao prema tom segmentu proizvodnje. U 2019. godini zabilježena je proizvodnja 1.501 tone svježeg povrća (uključujući jagode) s ekološkim certifikatom. Od ukupne ekološke proizvodnje najviše se proizvodi plodovito povrće (uključujući dinje i lubenice) kao i korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće.

Kalkulacija ovisi o mnoštvu čimbenika

Kod odlučivanja što i kako proizvoditi uvijek se potrebno informirati o tehnološkim pravilima proizvodnje (plodored, pH tla i ostali zahtjevi biljke), kao i vidjeti koliko sredstava smo u mogućnosti uložiti i koliki povrat na njih možemo ostvariti. Tu se kao neophodan alat javljaju kalkulacije proizvodnje, uz izračun nekih ekonomskih pokazatelja. Potrebno je napomenuti da kalkulacije vrijede za svaki pojedinačni slučaj. Ovise o mnoštvu faktora koji se stalno mijenjaju (pakiranje gnojiva, zaštitnih sredstava, je li gospodarstvo u sustavu PDV-a ili nije, klimatski uvjeti svake proizvodne sezone itd.). Stoga je nemoguće dati univerzalnu i točnu kalkulaciju koja će vrijediti u svakom pojedinom slučaju.

Kalkulacije su vrlo koristan alat koji nam unaprijed, na papiru, može pokazati isplati li nam se proizvodnja i imamo li uopće dovoljno sredstava da je započnemo. Ako nakon završene proizvodne sezone ponovno napravimo kalkulaciju s podacima koje smo te godine ostvarili, možemo vidjeti gdje su odstupanja u odnosu na plan i pokušati vidjeti zašto su nastala (npr. nepovoljne klimatske prilike, poskupljenje repromaterijala na što nismo mogli utjecati ili pojava bolesti zbog nedovoljne pažnje prema usjevu što je problem koji zahtjeva hitnu reakciju). Na taj način kalkulacije postaju kvalitetan menadžerski materijal koji može služiti za upravljanje proizvodnjom i postizanje optimalnih rezultata.

 Koeficijent ekonomičnosti

Koeficijent ekonomičnosti nam pokazuje odnos između prihoda i troška, te govori koliko smo uspješni u svojoj proizvodnji. Tako možemo vidjeti da se proizvodnjom rajčice u hidroponskim uvjetima može ostvariti veći prihod po jedinici troška nego proizvodnjom na otvorenom. Koeficijent ekonomičnosti iznad 1 govori da se ostvaruju veći prihodi od troška, te je proizvodnja ekonomična.

Kalkulacije proizvodnje odabranog povrća, 1 ha

 Kasni kupusRani kupusLukMrkva
Prinos, kg/ha60.00050.00035.00035.000
Cijena, 1 kg1,002,002,002,00
UKUPNI PRIHOD60.000,00100.000,0070.000,0070.000,00
Presadnice/sjeme8.400,0014.250,008.750,008.191,20
Mineralna i organska gnojiva4.688,804.165,003.376,504.317,00
Sredstva za zaštitu bilja4.042,261.685,435.349,603.111,40
Vreće1.200,00750,002.100,004.200,00
Berba, sort. i klas.11.538,4612.500,00 12.500,009.500,00
Ostali troškovi2.500,001.500,003.500,00
UKUPNI VAR. TROŠKOVI32.369,5234.850,4332.076,1032.819,60
PVT27.630,4865.149,5737.923,9037.180,40
Troškovi vlastite mehanizacije2.688,172.552,751.812,571.606,29
Dobit24.942,3162.596,8236.111,3335.574,11
Ekonomičnost1,72,72,12,0
Izvor: Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje 2019. Iznosi su navedeni u razdoblju prije covid i energetske krize, koja je uzrokovala i inflaciju.

Uspoređujući četiri povrtne kulture koje se u Hrvatskoj dosta uzgajaju može se zaključiti da su u datim uvjetima sve isplative. Izdvaja se proizvodnja ranoga kupusa. Potrebno je napomenuti da u ovim kalkulacijama nisu računati fiksni troškovi. Oni u povrćarskoj proizvodnji mogu biti značajni (stalno zaposlena radna snaga, amortizacija fiksne imovine).

Proizvodnja povrća se u Hrvatskoj treba povećavati jer smo još daleko od samodostatnosti. Da bismo bili konkurentniji na tržištu potrebno se udruživati, koristiti najnoviju tehnologiju ili se na neki način izdvojiti (ekološka proizvodnja, dostava do vrata kupaca itd.). Samo tako možemo biti uspješni u europskim okvirima.

Izvor: Gospodarski kalendar

Prethodni članakPrimjena herbicida u vinogradu
Sljedeći članakCrvena naranča – voće priobalja
dr. sc. Vesna Očić
Vesna Očić radi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak-viši suradnik. Vesna Očić je rođena 1. studenog 1977. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu akademske godine 1996./97. upisuje na Agronomskom fakultetu studij Bilinogojstvo na kojem je diplomirala 12. rujna 2002. Po završetku studija zapošljava se kao znanstveni novak na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Akademski stupanj doktora znanosti stječe 29. ožujka 2012. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj krmnoga slijeda na dohodak proizvodnje kravljega mlijeka”. U suradničko zvanje asistenta izabrana je 01. prosinca 2003, a u zvanje viši asistent 2012. godine. Suradnica je u nastavi na dva modulu na preddiplomskim i četiri modula na diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet. Pristupnica se stručno se usavršavala na Montana State University, SAD i Wageningen UR Centre for Development Innovation, Nizozemska. Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva.