Kad se promatra mehanizacija odnosno međuredna kultivacija u trajnim nasadima tada se podrazumijeva primjena agrotehničkih i pomotehničkih mjera (rezidba, povijanje grana, prstenovanje..) plodova s ciljem da se osiguraju uvjeti za normalan rast i rodnost voćaka.

Najvažnije agrotehničke mjere su održavanje zemljišta u trajnom nasadu, gnojidba i navodnjavanje. Međurednom obradom se osim uništavanja korova obavlja i razbijanje pokorice i rastresanje površinskog sloja zemljišta. Velike količine oborina imaju izravan utjecaj na pojavu korova, ali i na stvaranje pokorice koja otežava ili spriječava nicanje biljaka, pogoršava uvjete za rast i smanjuje prinose.

Stvaranjem rastresitog površinskog sloja smanjuje se isparavanje vode iz dubljih slojeva i omogućava bolje čuvanje vlage u proizvodnim površinama. U današnje vrijeme sve više je zastupljena mehanizacija kod međuredne kultivacije u trajnim nasadima.

Macchine Agricole Giaccaglia

Talijanska tvrtka Macchine Agricole Giaccaglia ima u ponudi različite kultivatore za potrebe međuredne kultivacije. Nudi vibro-kultivator za voćnjake i vinograde. Model naziva TPL/5 pripada seriji laganih kultivatora. Tehničke odlike su prilagodljiv razmak između podrivačkih tijela, rala u obliku pačje noge (motičice) ili dlijetasta rala (čizel), dok u standardnoj opremi kultivator posjeduje mogućnost priključka na traktore I i II kategorije, okvir – nosači podrivačkih tijela s oprugama (zaštita od loma podrivačkih tijela kod nailaska na prepreku poput kamena, panja i slično).

Model TPL/ 5 izvrstan je za manje trajne nasade ili poljoprivrednike koji su tek početnici. Za uspješan rad navedenog priključka proizvođač propisuje snagu motora traktora od 18,63 do 22,35 kW za podrivanje na dubini od 15 cm.

Ima prilagodljiv razmak između podrivačkih tijela, termički obrađena rala otporna na potrošnju s progresivnim kutom za prodiranje. Kao dodatna oprema za TPL seriju proizvođač nudi kotač za regulaciju dubine obrade i sklapanje (podizanje) bočnih radnih organa. Također još jedan povoljan proizvođač kultivatora iz Italije je BFM Italy čije vrlo slične radne karakteristike i relativno povoljne cijene za nabavku su moguće kod istarskog zastupnika Obrt Nino iz Kanfanara.

SVibro kultivator
Vibro kultivator BFM Italy

Traktorska freza Rinieri FS

Talijanski proizvođač Macchine agricole Rinieri jedan je poznatijih proizvođača poljoprivredne tehnike koja se primjenjuje kod trajnih nasada. Model Rinieri FS je traktorska freza za održavanje unutar – rednu obradu u vinogradima i voćnjacima. Namjena je za obradu unutar reda (oko loze ili voćke) u svim uvjetima. Posjeduje hidraulični taster pomoću kojeg se osigurava rad freze samo na mjestima gdje nema prepreka. Od standardne opreme posjeduje hidrauličnu instalaciju. Ona je neovisna od hidraulične instalacije traktora (osim nagiba glave), klizače-sanjke za regulaciju dubine frezanja, ulje u hidrauličnoj instalaciji, kardansku osovinu. Odlika navedene freze su rad u svim uvjetima oko voćaka ili loze, velika učinkovitost i kod visoke trave.

Za uspješan rad navedene freze nužan je minimalni razmak unutar reda od 80 cm. Proizvođač navedene freze nudi stražnju izvedbu s oznakom SI odnosno PI za prednju izvedbu. Ovisno o modelu tako i određene tehničke karakteristike odstupaju od modela do modela. Tako na primjer početni modeli imaju radnu širinu od 55 cm s maksimalnim otklonom od 100 cm pa do najvećih modela gdje je radna širina 85 cm i 235 cm otklon u stranu.

Bočni pomak u stranu kod manjih modela je 40 cm, dok kod najvećih modela iznosi 50 cm. Potrebna snaga motora traktora za najslabiji model iznosi 14.9 kW, dok za najveći model je 29.8 kW. Jedna od odlika je vrlo niska masa priključka. Ona za najslabiji model iznosi svega 230 kg dok za najveći model 390 kg.

Zanon CST Pro – univerzalni stroj za unutar – rednu opbradu

Za poljoprivrednike koji posjeduju veće površine pod trajnim nasadima te imaju mogućnost većih financijskih uloga često se ističe model Zanon CST Pro od talijanskog proizvođača Zanon. Navedeni kultivator je zapravo univerzalni stroj za unutar-rednu obradu s bočno izmjenljivim priključcima. To je kultivator s bočno izmjenljivim priključcima poput rotacijske drljače za unutar rednu obradu, podrivačko tijelo s čizel nožem, dvostruki diskovi za odgrtanje s nosačem i hidrauličnim motorom, trostruki diskovi za odgrtanje s nosačem i hidrauličnim motorom, nož za plijevljenje-podrezivanje trave, nazubljeni disk – otvarač brazde, plug za unutar-rednu obradu s lopaticom za čišćenje panjeva, malčer, kosilica trave i čistač donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave.

Navedeni priključak za uspješan rad treba traktor snage motora (ovisno o odmaku od sredine traktora) između 40-74 kW. Proizvođač nudi izvedbe priključka s jednostranim ili obostranim načinom priključivanja dodatnih „alata“. Tako je i masa priključka između 390 do 560 kg.

Također tvrtka Rinieri u navedenoj kategoriji za veće zahvate u trajnim nasadima nudi kultivator kao univerzalni stroj za unutar-rednu obradu i to modele Turbo Evo i Twin turbo Evo. Osnovni modeli imaju maksimalni odmak od sredine traktora od 115 do 175 cm dok najveći modeli imaju od 180 do 300 cm.

Twin turbo Evo
Priključak

Proizvođač Rinieri ima u ponudi široku paletu dodatnih priključaka. Od svih navedenih priključaka koji su nedvojbeno korisni svakako je nužno spomenuti priključak pod nazivom „Kit 4.0 Precision farming“. Nabavkom dodatne opreme odnosno kita 4.0 precizna poljoprivreda, omogućuje se upotreba kultivatora uz korištenje satelitskog GPS uređaja za lokalizaciju, zatim senzora za kontrolu podataka poput temperature i tlaka ulja, kontrola brojača okretaja motora. Navedeni kit posjeduje ugrađenu dijagnostiku s LED indikatorima te online platformu za vizualizaciju podataka, izvješća i grafike što je vrlo moderan i koristan dodatak kod gospodarstava gdje se već koristi suvremena tehnologija precizne poljoprivrede.

Bio-Dynamic s izmjenjivim priključcima

Još jedan priključak od tvrtke Rinierei u funkciji univerzalnog stroja za unutar-rednu obradu s bočno izmjenljivim priključcima pod nazivom Bio-Dynamic. Nova linija Bio-Dynamic strojeva za unutar-rednu obradu i mehaničko uklanjanje korova svoje mjesto i svrhu nalazi u vinogradima i voćnjacima. Navedeni priključak ima dva radna tijela, jedan je Bio-Disc – prednji metalni diskovi koji razbijaju tlo blizu biljaka, okopavaju i nagrću zemlju neposredno do čokota ili voćke (2 komada na modelima za razmake između redova do 300 cm; 3 komada na modelima za razmake između redova iznad 300 cm), dok je drugi Bio-Star – zvjezdasti kultivatori koji imaju zadaću unutar-reda plijeviti i okopavati.

Bio-Star je dostupan u tri različite veličine, promjera Ø 54, Ø 70 i Ø 95 cm. Također s gumenim krakovima sa tri različita stupnja tvrdoće: mekom, srednjom i tvrdom (odabir prema vrsti terena i kulturi). Za navedeni priključak proizvođač navodi kako je preporučena radna brzina do 12 km/h. Osnovni model naziva BDS 160/300 ima minimalni-maksimalni otklon u stranu od 70 do 125 cm te je potrebna snaga motora traktora 22,35 kW. Proizvođač ima u ponudi dodatne opreme poput raznih alata/priključaka. Svakako se napominje poljoprivrednicima kako izmjenom alata dolazi do odstupanja otklona u stranu i do čak 30 cm.

Bio-dynamic duo

Trimeri za vinograd

Za održavanje urednog međurednog razmaka u vinogradu sve više se upotrebljavaju trimeri pogonjeni malim vinogradarskim traktorima. Vinogradski trimer modela CM-S prikladan je za sve potrebe zelene rezidbe u nasadima.

BFM trimer

Sustav pantografa sinkroniziran na 4 pokreta omogućuje korištenje i kod malih prostora i kod velikih prostora (550 mm minimalno do 1.550 mm maksimalno u središtu stroja) dok ima smanjene dimenzije kad je zatvoren. Vinogradski trimer CM-S opremljen je distribucijskim sustavom s neovisnim polugama. One također služe za prilagođavanje brzine noževa te joystickom za upravljanje. Dvostrani jednostavni vinogradski trimer naziva CM-SDT prikladan je za rad u redovima na ravnom tlu.

Bočno trimiranje vinograda

Moguće je dodavanje pokreta podizanja, bočnog otvaranja, pokreta vrha i nagiba šipke. Navedeni trimer koristi rezne šipke CM-S verzije s novim pokretom kako bi ispunio potrebe zelene rezidbe u nasadima u vrlo velikim redovima (3.220 mm) dok zadržava mali prostor kad je sve zatvoreno. Visina produžetka teleskopskih krakova je 500 mm. Vrlo sličan koncept trimera zastupa proizvođač Rinierei i to s modelom CRL ECO-2. Ovisno od modela određene dimenzije poput visine, radne širine i međurednog razmaka u vinogradu su podložne odstupanjima.