Tko ima pravo na potporu?
Investicijska potpora odobrava se za srednjoročne (najmanje dvije godine) i dugoročne kredite i novčane zajmove u poljoprivredi, ribarstvu ili šumarstvu. Pravo na investicijsku potporu može ostvariti pravna i fizička osoba ako je ona komercijalno poljoprivredno gospodarstvo, korisnik povlastica za uzgoj i povlastica za gospodarski ribolov, ili registrirana za obavljanje djelatnosti šumarstva izuzev trgovačkog društva u 100%- tnom vlasništvu Republike Hrvatske.
Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnoga poljoprivrednoga gospodarstva nositelj je komercijalnoga obiteljskoga gospodarstva za kredite, financijski leasing ili zajmove odobrene nositelju ili članu komercijalnoga obiteljskoga gospodarstva.
Investicijska potpora se odobrava za nabavku nove opreme i mehanizacije za poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo.
Zahtjev za odobrenje investicijske potpore podnosi se ministarstvu po konačnom iskorištenju kredita. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskorištene u prethodnoj godini može se podnijeti ministarstvu najkasnije do 28. veljače iduće godine.
Uza zahtjev za odobrenje investicijske potpore, prilaže se:
– Dokaz kojim se potvrđuje status korisnika.
– Ugovor o kreditu, original ili ovjerena preslika.
– Investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. Iznimno, za kredite odobrene u iznosu manjem od 150.000,00 kuna ili ako banka nije uvjetovala potrebu prilaganja investicijskog programa zahtjevu za kredit, financijska institucija o tome izdaje odgovarajuću potvrdu.
– Ovjerena potvrda financijske institucije koja je odobrila kredit, ili ovjerena potvrda financijske institucije koja je odobrila kredit s upisanim podatcima.
– Preslika računa (R-1 ili R-2 ili račun iz kojeg je vidljivo ime ili naziv kupca) ili kupoprodajnog ugovora (dokaz o ukupnoj vrijednosti investicije), te dokaz o izvršenom plaćanju.
– Potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave (Prilog br. 2), te izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu koji izdaje nadležni područni ured Ministarstva financija, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
– Presliku poreznog rješenja, dokaz o plaćenom porezu na promet nekretnina i izvadak iz zemljišne knjige s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemljišta. U slučaju kupnje privatnoga poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva. Pri obradi zahtjeva, kao utvrđena vrijednost kupljenoga poljoprivrednog zemljišta uzet će se osnovica vrijednost zemljišta korištena za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.
– Rješenje o udovoljavanju propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i registracijski list za objekt upisan u Upisnik odobrenih objekata koji vodi uprava veterinarstva u ministarstvu, u slučaju adaptacije i opremanja objekata za čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda i ribe.
– Kopija potpisnog kartona žiroračuna ili kopija kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva na koji se traži isplata.

Prethodni članakNametničke bolesti peradi
Sljedeći članakKorovi kao pčelinja paša
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.