Razvojem industrije i digitalnih trendova promijenili su se načini funkcioniranja svakodnevnih stvari, pa tako i poljoprivrede. Aktivni razvoj digitalizacije poljoprivrede u Hrvatskoj zabilježen je već u provedbi programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. (digitalizacija poljoprivredno–prerađivačkog sektora), pri čemu su se na natječajima dodatno bodovala ulaganja u digitalnu opremu i softvere.

Prije nekoliko godina poljoprivredna gospodarstva su poslovne procese vodila ručno te su odluke donosila na temelju iskustva i tradicije. Primjenom softvera omogućuje se donošenje odluka na temelju analiza podataka u stvarnom vremenu, a ne isključivo na osnovi iskustva. Digitalna tehnologija pomaže kod unaprjeđenja učinkovitosti, optimizacija proizvodnje i smanjenju njezinih troškova te pri postizanju većeg prinosa.

 Digitalizacija u poljoprivredi

Prema strateškim smjernicama Europske komisije, digitalizacija poljoprivredno–prerađivačkog sektora obuhvatit će inovacije podržane umjetnom inteligencijom i digitalnim alatima.Njihovu će primjenu podupirati i Europska unija. Hrvatska poljoprivreda ima veliki potencijal za razvoj digitalne tehnologije. Ona bi mogla značajno utjecati na smanjenje troškova, olakšanje relokacije proizvodnih resursa, povećanje produktivnosti i ostalih poljoprivrednih potreba.

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je prednosti digitalizacije kroz sustave ARKOD (sustav za identifikaciju zemljišnih parcela) i AGRONET (sustav za popunjavanje zahtjeva za poticajem i pregled baza). Digitalna poljoprivreda omogućuje: pravodobno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija te nisku cijenu rada. Osnovna pretpostavka je da veći broj informacija, isto tako i preciznih, bude na raspolaganju poljoprivredniku prilikom donošenja odluka.

Glavna načela digitalne poljoprivrede su prikupljanje, obrada i primjena podataka te obrada dokumentacije. Danas je 70-80 % nove poljoprivredne mehanizacije opremljeno s nekom od komponenti digitalne poljoprivrede.

Pomicanje granica

Tehnologija razvoja robota svakim danom pomiče granice. Iako su se roboti razvili za različite svrhe, a ponajviše u automobilskoj industriji, poljoprivreda nije iznimka. Postoje već roboti koji pomažu poljoprivrednicima u svakodnevnim poslovima. Samo nekoliko godina je potrebno od razvijanja prvog robota koji će u potpunosti zamijeniti potrebu za radom poljoprivrednika. Postojeći, mali modeli mogu ukloniti korov, pomicati terete mase oko 45 kg (poput vreća komposta), prikupljati podatke o stanju gospodarstva. Najbolje od svega je što to mogu raditi u kontinuitetu, dan i noć.

Predviđanja za 5 do 10 godina ukazuju kako će mali roboti u poljoprivredi preuzeti veliki dio tržišta tradicionalnim poljoprivrednim strojevima. Ti roboti u poljoprivredi će preuzet ulogu prikupljanja podataka o stanju na gospodarstvu. Obrađujući podatke, podsjetit će poljoprivrednika kad i kako treba reagirati (poput kad zatvoriti crpke za navodnjavanje; signalizirat će znakove bolesti kod nekih biljaka ili kad je plod pogodan za berbu).

Pokretni roboti su uređaji koji se mogu kretati s jednog mjesta na drugo samostalno, bez pomoći rukovatelja. Za razliku od većine industrijskih robota koji se mogu kretati u određenom ograničenom radnom prostoru, pokretni roboti imaju posebnu funkciju. Slobodno se kreću u okviru unaprijed definirane površine/dimenzije radnog prostora i da ostvare svoje predviđene ciljeve.

roboti u poljoprivredi
Hodni sustav robota ili Wheeled Mobile Robots

roboti u poljoprivredi
Sustav nogu pokretnih robota ili Legg mobile robots

Ova mogućnost čini ih pogodnim za veliki raspon primjene u okruženju, pa i poljoprivredi i sličnim djelatnostima. Osnove kretanja pokretnih robota se razlikuju u koncepciji hodnog sustava robota (WMRs, Wheeled Mobile Robots) ili nogu pokretnih robota (LMRs, Legged Mobile Robots) pokretnih robota u obliku bespilotnih malih letjelica, ili danas popularni dronovi (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, helikopteri) i autonomnih podvodnih vozila (AUVs, Autonomous Underwater Vehicles). WMRs su vrlo popularni jer su odgovarajući za tipične aplikacije s relativno jednostavnim mehaničkim rješenjima i niskom potrošnjom energije za obavljanje predviđenih funkcija. Legged roboti (s nogama) su pogodni za poslove u neuobičajenim uvjetima kao što su, stube, kamenja i slično. To su sustavi sa dvije, tri, četiri ili šest nogu.

Poljoprivredni robot ili „agrobot“ je robot koji obavlja određene ili sve poslove u poljoprivredi. Područja primjene robota u poljoprivredi su različita. Glavna odlika primjene su uključujući i veću kvalitetu svježeg proizvoda, manji troškovi proizvodnje, kao i manja potreba za fizički rad ljudi. U većini slučajeva, ima puno faktora koje treba razmotriti (poput, veličina i boja plodova koje se beru) prije početka zadatka koji robot obavlja. Jedna od glavnih operacija u suvremenoj poljoprivredi je mogućnost prikupljanja pravovremenih i točnih informacija sa tla koja se nalaze na otvorenom prostoru: o tlu (trenutna vlažnost, elementi mineralne ishrane) i stanju biljaka (položaj, broj, visina, razmak u redu i između redova te situacija u pogledu zakorovljenosti u proizvodnji određene poljoprivredne kulture.).

roboti u poljoprivredi
Dronovi ili Unmanned aerial vehicles

 class=
Podvodna vozila ili Autonomus underwater vehicles

Povećanje produktivnosti

Mnogobrojna istraživanja potvrđuju naprednu i perspektivnu funkciju različitih tipova robota u poljoprivredi. To se odnosi na unaprjeđivanje funkcije smanjenja udjela ljudskog rada u poljoprivrednim operacijama i povećanju produktivnosti. Također su značajno umanjeni gubici u prinosu poljoprivrednih kultura, gdje podaci koji se dobivaju od robota značajno utječu na sigurnost obavljanja ovog procesa.

Posebno se ističe zaštita životne sredine i rizici po čovjeka zbog faktora gdje roboti koriste odgovarajuće računalne programe i daju preporuke ili sami ispravno obavljaju pojedine tehnološko-radne operacije u poljoprivredi. Roboti u poljoprivredi se mogu koristiti i za zadatke kao što su rezidbe u voćarstvu, operacije zaštite od korova, nadgledanje svih faza rada. Roboti se također mogu koristiti u stočarstvu, kao što je automatska mužnja, pranje i nadgledanje kretanja životinja u svim fazama uzgoja. Svakog dana podsjećamo se da se robotska revolucija kreće naprijed.

Od autonomnih vozila do automatizirane blagajne, roboti zauzimaju sve veće mjesto u našem svakodnevnom životu. I dok je naša pažnja bila usmjerena na robote u proizvodnoj industriji, postoji jedno vitalno područje aktivnosti koje bi mogle poremetiti čak i više nego bilo što drugo. Riječ je o robo-poljoprivredi. Danas je to drugo najveće tržište profesionalne robotike, a procjenjuje se na 2,75 milijardi dolara. U poljoprivredi postoji potreba za tehnologijom koju poljoprivrednici lakše razumiju, provode i koriste. Za uspjeh u poljoprivrednoj industriji prijeko je potrebna oprema koja zahtijeva manje ljudskog napora i vremena uz manje troškova implementacije.

Robot za ubiranje rajčice

Novi model robota za ubiranje rajčice sadrži: vizualnu jedinicu za identifikaciju zrelih plodova (kamera u boji, linearni laserski projektor i električni klizač), zglobni manipulator s 4 stupnja slobode, vozilo na tračnicama i kontrolor. Hvatač se sastoji od motora i rukava kroz koji protiče zrak na 6 mjesta. Kad hvatač dođe do ciljane pozicije, cilindrični rukav se izduži tako da plod upadne unutra tijekom čega kreće visokotlačni potisak za usisavanje ploda. Motor hvatača rotira rukav i plod sve dok se ne odvoji. Nakon što ruka manipulatora dovede hvatač do ciljane pozicije kroz informacije dobivene o poziciji stavlja plod u košaru.