U posljednje vrijeme često se javljaju kupci novih i rabljenih traktora; žale se da im je u hrvatsku prometnu dozvolu upisana manja snaga traktora u odnosu na onu koja je bila upisana u prometnoj dozvoli države iz koje je uvezen traktor. Često se javljaju i potencijalni kupci traktora koje zbunjuje što su u prospektima proizvođača traktora navedene različite snage za isti traktor. Kako biste bili bolje upućeni, donosimo objašnjenje zbog čega se javljaju razlike u prikazivanju snage traktora.

Nisu rijetki ni slučajevi da kupci pri opremanju traktora priključnim strojevima i oruđima računaju na pogrešnu snagu. Kao posljedica toga se događa da traktor nema dovoljno snage da bi vukao i pogonio te strojeve. Pri tome postoji i velika mogućnost težih kvarova koji kod skupljih traktora mogu iznositi i nekoliko desetaka tisuća kuna.

Zašto dolazi do razlika?

Snaga motora pokazuje koliki rad može obaviti motor u jedinici vremena. Ovisi o radnoj zapremini motora, broju okretaja, količini ubrizganog goriva, tlaku u cilindru i još nizu čimbenika. Snaga se izražava u kilovatima (kW) ili konjskim snagama (KS). Njihov odnos je sljedeći: 1 kW = 1.36 KS odnosno 1 KS = 0.735 kW.

 class=
Dizel motor nazivne snage do 80 KS

Izgaranjem goriva u cilindru motora dolazi do pretvaranja kemijske energije goriva u mehanički rad na klipu motora. Snaga predstavlja izvršeni rad u jedinici vremena. Snagu ostvarenu na klipu nazivamo indicirana snaga motora. Kod višecilindričnih motora ostvarenu snagu klipovi prenose na koljenasto vratilo (radilicu). Snaga ostvarena na koljenastom vratilu predstavlja efektivnu snagu motora koja će biti manja od indicirane za snagu izgubljenu uslijed trenja pokretnih dijelova motora i za pogon pomoćnih uređaja motora. Efektivna snaga predstavlja izlaznu snagu motora, a ona može biti nominalna ili nazivna i maksimalna.

Nominalna ili nazivna snaga motora je najveća trajna snaga koju traktor može davati duže vrijeme, a da se pri tome ne prijeđe granica dozvoljenog toplinskog opterećenja motora; predstavlja neto snagu motora traktora koja se upisuje u hrvatsku prometnu dozvolu.

Maksimalna snaga ili bruto snaga motora je najveća snaga koju motor može ostvariti; s tom snagom motor smije raditi samo kraće vrijeme; kod duljeg rada kod takvog opterećenja motora došlo do pregrijavanja i pojačanog trošenja dijelova motora.

Kod većih traktora novije proizvodnje pojavljuje se i pojačana snaga motora; njome neki proizvođači omogućuju dodatnu snagu motora koja može pomoći u pojedinim trenucima pojačanog opterećenja motora, ali se može koristiti vrlo kratko. Komercijani nazivi za takvu kratkotrajnu pojačanu snagu su: Power boost, IPM (inteligent power management), EPM (electronic power management), CPM (Claas power management), Transport boost, Sigma Power, Overpower…

U nekim državama se u prometnu dozvolu upisuje neto snaga kao i u Hrvatskoj; u dosta zemalja se upisuje maksimalna ili čak pojačana snaga motora i zbog toga dolazi do tih razlika.

U novije vrijeme dodatnu zbrku kod prikazivanja snage motora unijeli su različiti standardi koje koriste proizvođači traktora u svojim prospektima i drugim promidžbenim materijalima. Iako je to u posljednje vrijeme postalo jače izraženo, proizvođači traktora su i ranije koristili nekoliko standarda za ocjenu snage. Na našim prostorima su se od početka 70-ih i do pred kraj 90-ih godina prošlog stoljeća najčešće koristili njemački DIN 70020; zatim britanski (BS) i američki (SAE); sve je to ovisilo o proizvođačima traktora. Proizvođači traktora iz Njemačke, Austrije, Francuske i Skandinavije su snagu motora traktora prikazivali prema DIN 70020 standardu; talijanski prema SAE-u, a proizvođači iz Ujedinjenog Kraljevstva prema BS-u.

 class=
Dizel motor nazivne snage više od 200 KS

Njemački DIN 70020 standard se koristio od 1954.g., kojeg je krajem 90-ih godina prošlog stoljeća zamijenio ECE-R24; on se koristio do kraja 2016.g. Standard 97/68 EC se počeo koristiti 2001. g., a gotovo jednak standard 2000/25 EC se počeo koristiti 2004.g. ISO TR14396 standard se počeo koristiti 2003.g., da bi ga 2008. g. preimenovali u ECE-R120.

Svi navedeni standardi se odnose na kriterije ispitivanja; pri tome treba naglasiti da se prilikom određivanja snage motora u svim slučajevima motor skida s traktora. Mjenjač ni u kojem slučaju nije povezan; razlike u snazi se javljaju zbog toga što postoje odstupanja u pogledu toga koliko je pomoćnih uređaja motora, kao što su ventilator, crpke i drugi dijelovi, ostavljeni na motoru što ima znatan utjecaj na rezultate testiranja motora.

Treba obavezno napomenuti da standardi DIN 70020 i ECE-R24 prikazuju neto snagu; standardi 97/68 EC, 2000/25 EC, ISO TR14369 i ECE-R120 bruto snagu motora traktora.

Može se smatrati da su DIN 70020 i ECE-R24 standardi prilično slični. Značajka ispitivanja traktorskog motora po DIN 70020 standardu je da je ventilator spojen na motor; snaga utrošena na njegov pogon je kao u normalnom radu motora. Standard ECE-R24 također uključuje ispitivanje motora sa spojenim ventilatorom; međutim u načinu ispitivanja vidi da ventilator troši manje snage; to je glavni razlog zašto je snaga koju prikazuje ovaj standard nešto veća od snage prema DIN 70020 standardu.

Kod ispitivanja traktorskog motora po standardima ISOTR14396 i ECE-R120 na motor nisu priključeni svi pokretni dijelovi rashladnog sustava (ventilator, crpka i drugi), a motor se hladi vanjskim izvorom. Rezultat toga je dobivanje cca. 10 % veće snage nego što je to po DIN 70020 i ECE-R24 standardima. Razlog zašto se uopće koriste ti standardi kad motor u praksi ne može raditi bez rashladnog sustava je tvrdnja proizvođača da se u radu na polju javljaju anomalije povezane sa snagom koju troši rashladni sustav, a kojih nema kod ispitivanja motora skinutog s traktora.

Standardi 97/68 EC i 2000/35 EC su uglavnom sličani standardu ISOTR14396, ali ispitivanje motora se provodi samo bez ventilatora. U praksi je razlika u snazi dobivenoj ispitivanjem traktorskog motora prema standardima ISO TR14396 i 97/68 EC relativno mala, svega nekoliko postotaka. Međutim, razlika između ova dva standarda i DIN 70020 i ECE-R24 standarda može biti i znatno veća; naročito kod traktora velikih snaga.

Pri tome treba naglasiti da se podaci o snazi dobiveni ispitivanjem motora prema različitim standardima ne mogu pretvoriti iz jednog u drugi pomoću jednostavnog faktora konverzije; to je greška koju ponekad rade prodavači traktora. Na primjer, ako određeni traktorski motor ima 100 kW po DIN 70020 standardu, a 102 kW po ECE-R24 standardu, to ne znači da se faktor konverzije 1.02 može koristiti i za pretvaranje snage po DIN 70020 standardu i drugih traktora u snagu po ECE-R24 standardu. Snaga za svaki traktor posebno se određuje samo zasebnim ispitivanjem provedenim prema propisanim uvjetima za pojedine standarde.

Najbolje je računati na najmanju navedenu efektivnu snagu

Za kupce traktora je najbolje da računaju na najmanju efektivnu snagu koju proizvođači traktora navode u svojim publikacijama; to je obično snaga prema DIN 70020 ili ECE-R24 standardu. Neki prodavači traktora će na to upozoriti kupca; većina prodavača uzima najveću snagu želeći zadiviti kupca i postići bolju cijenu, ali je to pogrešno. Kupce traktora često zavaravaju i trgovačke oznake traktora; neki trgovci uvjeravaju kupce da traktor koji ima oznaku 100 u trgovačkom nazivu traktora u bilo kojem obliku ima 100 KS; u praksi to gotovo nikad nije tako i efektivna snaga traktorskog motora je u pravilu znatno manja.

Svrha korištenja traktora nije samostalna vožnja već on služi za pogon i vuču priključnih strojeva i oruđa; njima se obavljaju potrebni poljoprivredni radovi. Zbog toga treba znati da se pogon priključnih strojeva ostvaruje preko priključnog vratila traktora i da je snaga na priključnom vratilu 5-10 % manja od efektivne snage motora uslijed gubitaka u prijenosu snage od koljenastog vratila motora do priključnog vratila traktora.

Efektivna snaga ostvarena na radilici motora prenosi se transmisijskim uređajem do kotača traktora. Unutar samog traktora, kao i u kontaktu kotača s tlom, javljaju se također određeni gubici; oni smanjuju raspoloživu snagu koja se koristi za vuču priključnih strojeva i oruđa; to je snaga na poteznici odnosno vučna snaga traktora. U prijenosu snage od radilice do pogonskih kotača traktora dio efektivne snage se izgubi uslijed mehaničkih gubitaka u transmisiji; ti gubici iznose 5-10 % efektivne snage motora, a ovise o izvedbi i kvaliteti transmisijskog uređaja. Uz mehaničke gubitke, gubici uslijed pogona hidrauličkih uređaja predstavljaju unutrašnje gubitke u traktoru. Budući da se moderni traktori opremaju većim brojem hidrauličkih uređaja, i snaga utrošena za pogon tih uređaja nije zanemariva; ovisi o broju i kvaliteti hidrauličkih uređaja koji su ugrađeni na traktor.

Dio efektivne snage se neminovno izgubi i za savladavanje otpora kotrljanja traktorskih kotača. Veličina tog otpora u prvom redu ovisi o vrsti i stanju tla; na veličinu otpora kotrljanja utječe i promjer i širina pneumatika, tlak zraka u pneumaticima, te veličina i oblik rebara. Gubici za savladavanje otpora kotraljanja mogu iznositi i do 10 % efektivne snage motora. Za ostvarivanje vučne snage traktora potrebno je prenijeti snagu s pogonskih kotača traktora na tlo; pri tome dolazi do pojave klizanja. Klizanje predstavlja smicanje čestica tla zahvaćenog poprečnim rebrima pneumatika. Na veličinu klizanja pogonskih kotača najveći utjecaj imaju fizikalna svojstva tla, stanje pneumatika te vučna sila traktora.

Pri kretanju traktora koji ostvaruje određenu vučnu silu, rebra pneumatika se zasjecaju u tlo. Ako je vučna sila manja od sila kohezije površinskog dijela tla, ne dolazi do smicanja tla i klizanje je minimalno. U momentu kad vučna sila postaje veća od sile kohezije tla dolazi do smicanja i naglog povećanja klizanja. Gubici uslijed klizanja pogonskih kotača traktora u normalnim uvjetima iznose 10-20 %, dok kod ostvarivanja većih vučnih sila mogu iznositi i do 30 %; u uvjetima povećane vlage tla i radu s istrošenim pneumaticima mogu iznositi i više od 50 % efektivne snage motora. U slučaju rada na usponu, javlja se i gubitak snage za savladavanje uspona koji ovisi o tome na kolikom usponu se radi.

Kad uračunamo sve navedene gubitke, dolazimo do zaključka: za vuču priključnih strojeva i oruđa i u relativno povoljnim uvjetima rada ostaje svega oko 60 % efektivne snage motora. Nadamo se da će ova objašnjenja biti od pomoći kupcima novih i rabljenih traktora i njihovom opremanju priključnim strojevima.

 class=

 class=
 class=
Primjeri prikazivanja snage motora traktora u službenim brošurama (prospektima).