Osnova komercijalne i ekonomski uspješne poljoprivredne proizvodnje temelji se na pametnoj nabavci strojeva, točnije traktora kao glavnog stroja pomoću kojeg se obavlja većina agrotehničkih operacija.

Kod svakoga gospodarstva početak nabavke poljoprivredne tehnike bi trebao biti traktor odabran prema veličini obradive površine, kulturi koja se uzgaja i prema financijskoj sposobnosti.

Troškovi traktora?

Nabavka traktora koji nije dimenzioniran za potrebe gospodarstva ne može biti financijski isplativ. Nažalost, rjeđe se događa da se kupci traktora prvo informiraju o troškovima traktora.

 class=

Kad se promatraju troškovi traktora, isti se mogu podijeliti u dvije glavne skupine: fiksni i varijabilni troškovi. Fiksni troškovi su uglavnom nabavna cijena traktora, amortizacija, kamata kredita (ako je nabavka realizirana kroz kredit), osiguranje i registracija. Kod varijabilnih troškova to su gorivo i mazivo, troškovi popravka, tekući i investicijski i troškovi redovitog održavanja s potrošnim materijalom. Poljoprivrednici često nisu popuno upućeni u gore navedene troškove pa je i nabavka tada rizičnija.

Kategorije traktora

Brojni znanstvenici su, kad je u pitanju traktor, odlučili podijeliti isti prema kategorijama. A kategorija – snaga motora traktora do 75 kW; B kategorija – snaga motora traktora iznad 75 kW); C kategorija traktora – snaga motora traktora iznad 149 kW. Navedene kategorije traktora ako se uvažavaju uveliko mogu pomoći kod izbora traktora.

Nabavka traktora prema potrebama gospodarstva

Poljoprivrednici koji tek osnivaju gospodarstvo trebaju znati da njihova nabavka traktora ne bi smjela prelaziti B kategoriju traktora. Traktori više snage motora će biti financijski trošak. Također, upotrebom jakih traktora početi uništavati svoje proizvodne površine zbog velike mase stroja (sabijanje zemljišta i slično).

Poljoprivrednici koji imaju već postojeće gospodarstvo trebaju se konzultirati s trgovcima poljoprivredne tehnike i uz savjete savjetodavne službe i/ili konzulting tvrtke odabrati traktor veće kategorije koji će ispuniti sve agrotehničke operacije prema zadanim rokovima i potencijalno dogovoriti plaćanje usluge obavljanja posla drugim gospodarstvima kako bi se isplativost stroja mogla brže ostvariti.

Dobra prilika nabavke novog traktora je na poljoprivrednim sajmovima. Također i korištenjem mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske gdje se financira nabavka stroja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Korištenjem mjera ruralnog razvoja moguće je ishoditi bespovratna sredstva od 5.000,00 € do 5.000.000,00 €. Intenzitet potpore je od 50 % do 100 % povrata od prihvatljivih ulaganja.

 class=

Nabavka rabljenog stroja može biti rješenje, ali i rizik

Najgora situacija je posjedovanje traktora koji „stoji“ u gospodarstvu. To su traktori koji su obavili svoje zadatke, ali nisu dovoljno eksploatirani te su im fiksni troškovi iznimno visoki. Ako postoji mlado osnovano gospodarstvo koje ima velike proizvodne površine, a trenutno nema financijsku moć nabavke novog stroja tada je moguće umjesto kreditiranja i vezanja na veliki broj godina s bankarskim sektorom nabavka rabljenog traktora. Prilikom nabavke rabljenog stroja bitno je poznavati „prošlost“ stroja odnosno gdje je eksploatiran, servisnu knjižicu te koji popravci su odrađeni.

Kupovina rabljenog stroja iziskuje određeni dio tehničkog znanja ili potrebe plaćanja usluge servisa. Servis će upotrebom traktorske dijagnostike uočiti sve nepravilnosti traktora koji se kupuje. Nabavka rabljenog traktora uvijek donosi određeni rizik da je neka greška ili neispravnost skrivena od budućeg kupca.

Višegodišnja iskustva ukazuju da su poljoprivrednici koji su nabavljali traktore iz inozemstva, posebice iz Njemačke uglavnom bili zadovoljni. Razlog tome je što Njemačka ima stroge zakone i kontrole oko vođenja broja radnih sati traktora. To je glavni pokazatelj koliko je određeni traktor eksploatiran. Zbog traktorske dijagnostike te uvođenja novih tehnologija poput telematike, sve teže je lažirati broj radnih sati. Samim time i poljoprivrednici mogu manje brinuti o istinitosti broja radnih sati.

Prilikom nabavke rabljenog traktora nužno je znati da su fiksni troškovi znatno niži od varijabilnih. To je potpuno shvatljivo jer rabljeni traktori trebaju češće tehničko održavanje te su svojom starosti bliži „većim“ kvarovima i servisima. Kako bi se varijabilni troškovi mogli smanjiti, potrebno je prilikom nabavke traktora pripaziti na servisne intervale koji su obavljeni na agregatu (motor) i na transmisiji (mjenjač). Navedeni segmenti na traktoru su područja koja trebaju redovito tehničko održavanje. Ako se ne održavaju prema uputama proizvođača, dolazi do visokih troškova. Oni nerijetko mogu biti 1/3 nabavne cijene rabljenog traktora.

 class=
Ako se traktor redovno ne održava, mogu nastati visoki troškovi popravka, ali možda i gubitaka u polju

Osim navedenog, potrebno je pripaziti na ispravnost hidrauličke i pneumatske instalacije u traktoru. Kod traktora novije proizvodnje su to područja gdje se također mogu dogoditi skupi kvarovi.

Hrvatska slika starosti i brojnosti traktora te nabavka kroz EU fondove

Razna znanstvena istraživanja ukazuju kako je kod poljoprivrednih gospodarstava utvrđen prosječan broj traktora po gospodarstvu 3,33. Važno je napomenuti kako dosta poljoprivrednih gospodarstava ne koristi sve traktore zbog tehničke zastarjelosti i vrlo niskog eksploatacijskog učinka. Česta pojava na gospodarstvima i selima je da stariji strojevi stoje i odnosno nisu korišteni, a i dalje su u vlasništvu nositelja poljoprivrednog gospodarstva. Glavni razlog je da su sačuvani zbog sentimentalne vrijednosti i vrlo niske prodajne cijene.

 class=
Stare traktore koji stoje najbolje je prodati

Kako bi se park mehanizacije financijski mogao opravdati nužno je nekorištene strojeve prodati i time smanjiti troškove prilikom nabavke traktora. Nekorišteni strojevi osim što nisu više u eksploataciji isti potražuju svoja redovna tehnička održavanja koja su zapravo ulaganje u neisplativi stroj. Trenutni prosjek starosti traktora u Republici Hrvatskoj je oko 20 godina starosti. To je prosječna starost traktora u većini zemalja Europske unije.