Uzgajivači goveda u Europi suočavaju se s izazovima održivosti proizvodnje.

Beef Innovation Network Europe (BovINE) tematski je mrežni projekt financiran od strane EU. Uspostavljen u ljeto 2020.g. u 10 država članica, kako bi uzgajivačima osigurao praktična rješenja. Ova mreža usmjerena je na potrebe 1,8 milijuna govedarskih farmi diljem Europske unije. Projekt će povezati poljoprivrednike diljem Europe pružanjem otvorene platforme pod nazivom BovINE Knowledge Hub. U njoj uzgajivači goveda, savjetnici, organizacije i znanstvena zajednica mogu razmjenjivati znanja i dijeliti iskustva kako bi potaknuli svijest i usvojili inovativne i dokazane prakse uzgoja. Projekt je usmjeren na četiri ključne teme. To su socioekonomska otpornost, zdravlje i dobrobit životinja, učinkovitost proizvodnje i kvaliteta mesa te održivost okoliša.

Razumijevanje potreba farmera

Projektom koordinira Maeve Henchion iz irske Uprave za razvoj poljoprivrede i hrane. Na osnivanje mreže „BovINE“ inspirirao ju je njezin rođak koji je farmer i uvijek je bio željan naučiti više od drugih farmera i nastojao je saznati više o istraživanjima koja se provode u sektoru govedarstva. „BovINE“ sada obavlja posao umjesto njega i drugih farmera. Omogućen im je pristup informacijama dobivenim od poljoprivrednika, istraživača, instituta i sveučilišta ne samo u Irskoj, već i diljem Europe. Razumijevanje potreba farmera i načina na koji funkcioniraju njihovi proizvodni sustavi ključno je za mrežu BovINE. Značajan broj istraživanja već je proveden, ali još nije pretočen u praksu a to je jedan od glavnih ciljeva mreže.

Koordinatorica projekta BovINE, Maeve Henchion

Svi poljoprivrednici u mreži smatraju se izvorom inovacija i važnim akterima. Također, mreža surađuje s tvrtkama koje proizvode hranu za životinje, savjetnicima, poljoprivrednicima i raznim udrugama te malim i srednjim poduzećima. Svi oni zajedno mogu raditi na inovacijama koje potiču održivost sektora govedarstva.

Poljoprivrednici bi mogli biti zainteresirani za pridruživanje mreži. Sve kako bi se njihov glas čuo i kako bi im bio omogućen pristup rješenjima na temelju njihovih potreba. Također bi ih moglo zanimati dijeljenje znanja ili izlaganje osobnih iskustava s drugim europskim proizvođačima govedine. Mreža BovINE također širi rezultate drugih europskih projekata koji se bave temama vezanim uz govedinu. Na primjer, širi znanje iz projekta LIFE Beef Carbon, kao i iz EIP-AGRI operativnih grupa koje su povezane s tom mrežom.

Jedan od ciljeva je i mogućnost primjene nekih od rješenja koja su farmeri uočili na razini EU. Npr. izvrsna prezentacija koju je osigurao jedan od BovINE partnera iz Portugala, istaknula je vrlo jedinstvenu metodu oživljavanja slabog teleta pri rođenju. S više informacija, za koje se farmeri  nadaju dobiti na BovINE mreži, i sami bi željeli isprobati viđeno na svojim farmama.

Kako stvoriti dobre uvjete za uzgoj mliječnih krava u različitim proizvodnim sustavima?

Stručnjaci EIP-AGRI grupe za održive sustave proizvodnje govedine odgovaraju na pitanje “Kako sustavi proizvodnje govedine temeljene na ispaši te načelima agroekologije, mogu ostati održivi?” Konkurentsko okruženje sustava proizvodnje mliječnih goveda često je povezano s povećanim pritiskom na dobrobit životinja zbog različitih faktora stresa. Održivi i otporni sustav proizvodnje mlijeka može se oporaviti ili prilagoditi promjenama u okolišu, društvenim ili ekonomskim uvjetima. Robusnost kombinira visok proizvodni potencijal s otpornošću na faktore stresa, što omogućuje stabilnu, visoku proizvodnju u raznim uvjetima. 20 stručnjaka u fokusnoj skupini identificiralo je glavne čimbenike koji mogu poboljšati robusnost i otpornost:

• genetski robusna i otporna mliječna krava za budućnost

• strategije upravljanja farmama za povećanje robusnosti i otpornosti sustava uzgoja mlijeka

• utjecaj preciznog uzgoja stoke na farmi mliječnih krava

• društveni izazovi uključujući ponovnu uspostavu snažnih odnosa između potrošača i proizvođača i traženje sinergije s ekonomskim čimbenicima

• pokazatelji robusnih i otpornih sustava proizvodnje mlijeka

• vještine za buduću otpornu mljekarsku proizvodnju – kurikulum za poljoprivrednike i savjetnike

Sustav za određenu zemlju, regiju ili farmu mora biti otporan i pružati dobar prihod i povrat ulaganja za poljoprivrednika, dok maksimizira dobrobit i zdravlje životinja, kao i društvenu i ekološku održivost.