Izvješće EFSA-e objavljeno krajem travnja o ostacima pesticida u hrani u Europskoj uniji daje nam uvid u razine rezidua pronađenih u proizvodima koji se uobičajeno konzumiraju.

EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) je agencija Europske unije osnovana 2002. godine kako bi služila kao nepristran izvor znanstvenih savjeta i obavještavala o rizicima povezanim s prehrambenim lancem. EFSA pruža znanstvenu osnovu za donošenje zakona i propisa pomoću kojih se europski potrošači štite od rizika povezanih s hranom – od polja do stola.

Analiziran velik broj uzoraka

Pojam “pesticidi” obično se koristi kao sinonim za sredstva za zaštitu bilja. Međutim, pesticidi su širi pojam koji također pokriva proizvode kao što su biocidi. Oni su namijenjeni ne biljnoj upotrebi za suzbijanje štetočina i prijenosnika bolesti kao što su kukci, štakori i miševi koji ne spadaju u nadležnost EFSA-e.

Sredstva za zaštitu bilja su pesticidi koji se uglavnom koriste za održavanje zdravlja usjeva i sprječavanje njihovog uništenja bolestima i zarazama. Oni uključuju herbicide, fungicide, insekticide, akaricide, regulatore rasta biljaka i repelente.

Sredstva za zaštitu bilja sadrže najmanje jednu djelatnu tvar. Te tvari mogu biti kemikalije ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji omogućuju proizvodu da djeluje. Veliki dio rada EFSA-e na procjeni rizika u području proizvoda za zaštitu bilja usredotočen je na ove aktivne tvari.

U Europskoj uniji (EU) 2022. prikupljeno je ukupno 110 829 uzoraka hrane. To je za jednu četvrtinu više u odnosu na 2021. Rezultati su pokazali da je 96,3% uzoraka bilo unutar zakonski dopuštenih razina. Od 11.727 uzoraka analiziranih u sklopu EU koordiniranog programa kontrole (EU MACP), 98,4% bilo je unutar zakonskih granica.

EU MACP analizira uzorke nasumično prikupljene od 12 prehrambenih proizvoda. Za 2022. to su bile jabuke, jagode, breskve, vino (crno i bijelo), zelena salata, kupus, rajčica, špinat, zobeno zrno, ječmeno zrno, kravlje mlijeko i svinjska mast.

Od uzoraka analiziranih u programu koji koordinira EU:

• 51,4% (6.023 uzorka) je bilo bez mjerljivih razina rezidua.

• 47% (5.512) sadržavalo je jedan ili više ostataka u koncentracijama ispod ili jednakim dopuštenim razinama (poznatim kao maksimalne razine ostataka ili MRL).

• 1,6% (192) sadržavalo je ostatke iznad dopuštenih razina.

Trendovi rezidua u 12 analiziranih namirnica

Ista košarica proizvoda uzorkuje se svake tri godine, pokazujući trendove rasta ili pada za određene proizvode.

Ukupna stopa prema kojoj su ostaci pesticida premašili MRL blago se smanjila s 2 % u 2019. na 1,6 % u 2022.g.

U odnosu na 2019. i 2016. godinu prekoračenje je smanjeno za jabuke, breskve, jagode, vino i svinjsku mast. U 2022. nisu pronađeni uzorci kravljeg mlijeka s ostacima iznad MDK-a, kao ni u 2019. i 2016. Prekoračenja su porasla za kupus, rajčicu, salatu, ječam i zob.

Detaljni rezultati svih kontrolnih programa dostupni su na web stranici EFSA-e putem interaktivnog alata za vizualizaciju podataka. On se poboljšava iz godine u godinu kako bi podaci bili dostupniji nestručnjacima. Godišnje izvješće EFSA-e uključuje usklađene i usporedive podatke prikupljene u okviru koordiniranog programa EU, kao i podatke prikupljene u sklopu nacionalnih kontrolnih aktivnosti koje provode pojedine države članice EU te Norveška i Island. Nacionalni programi kontrole temelje se na riziku i daju važne informacije upraviteljima rizika. Ipak, oni ne daju statistički reprezentativnu sliku o razinama rezidua u hrani na tržištu diljem Europske unije.

Procjena rizika u prehrani

Rezultati programa praćenja vrijedan su izvor informacija za procjenu izloženosti potrošača u EU ostacima pesticida u hrani. EFSA je provela procjenu prehrambenog rizika kao dio svoje analize rezultata. Ove godine izvješće proširuje metodologiju procjene vjerojatnosti uvedenu prošle godine na sve pesticide analizirane u okviru programa koji koordinira EU. Na temelju svoje procjene, EFSA zaključuje da postoji nizak rizik za zdravlje potrošača od procijenjene izloženosti ostacima pesticida u testiranoj hrani. Međutim, izvješće donosi i niz preporuka za povećanje učinkovitosti europskih sustava kontrole ostataka pesticida.

Foto: Shutterstock