Ublažavanje emisije metana identificirano je kao ključno za rješavanje klimatskih promjena. Intenzivna istraživanja u proteklom desetljeću rezultirala su boljim razumijevanjem čimbenika koji pokreću crijevne emisije metana kod mliječnih goveda.

Istraživači sa Sveučilišta Pennsylvania State (SAD) i International Livestock Research Institute (Nairobi, Kenija) podijelili su svoja otkrića iz studija o mogućim rješenjima za ublažavanje spomenute emisije. Autori su zaključili da neki inhibitori metana i promjene u prehrani mogu smanjiti emisije bez negativnog učinka na proizvodnju mlijeka.

Utjecaj na globalno zatopljenje

Stoka je odgovorna za 94 % emisije metana u poljoprivredi u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlade i javnost zainteresirani su za pronalaženje rješenja za klimatske promjene, a vjeruje se da je ublažavanje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede bitan dio rješenja. Autori su procijenili da bi provedba dostupnih mjera ublažavanja, uključujući smanjenje emisije metana kod mliječnih goveda, moglo usporiti globalno zatopljenje za oko 30 % u sljedećem desetljeću.

Znanstvenici su otkrili da hranidba stoke krmivom s visokim udjelom ulja može smanjiti emisiju metana, ali može i negativno utjecati na unos hrane, funkciju buraga i rezultate životinja, posebno mliječnosti kod krava.

Analiza autora otkrila je da su mliječne krave hranjene inhibitorom metana 3-nitrooksipropanolom (3-NOP) pokazale približno 30 % smanjenje dnevne emisije metana ili prinosa i intenziteta emisije, bez utjecaja na unos suhe tvari, proizvodnju mlijeka ili tjelesnu težinu, te povećanje postotka mliječne masti i prinosa.

Preporučene strategije

Povećanje unosa probavljive krme još je jedna preporučena strategija koja ima potencijal za smanjenje intenziteta emisija metana kod probave. Ostale mogućnosti uključuju zamjenu travne silaže kukuruznom silažom, iako ti rezultati mogu biti manje dosljedni. Osim toga, crvena makroalga Asparagopsis taxiformis ima snažan učinak ublažavanja, no potrebne su studije kako bi se utvrdila izvedivost njene primjene, dugoročna učinkovitost i učinci na proizvodnju i zdravlje životinja.

Neke od strategija ublažavanja mogu rezultirati povratnim učincima ili dovesti do viših troškova ili više radno intenzivnih praksi za stočarsku industriju. Stoga je učinkovitost, iako kritično važna, samo jedan dio složene slagalice usvajanja strategija ublažavanja emisija stakleničkih plinova u stočarstvu. Široko usvajanje dokazano učinkovitih strategija ublažavanja emisije od strane stočarske industrije ovisit će o troškovima, vladinim politikama i poticajima te spremnosti potrošača da plate višu cijenu za životinjske proizvode sa smanjenim ugljičnim otiskom.

Oplemenjivanjem do smanjenja metana

Istraživači u Španjolskoj predlažu smanjenje proizvodnje metana kod mliječnih goveda genskom selekcijom u uzgoju. U članku objavljenom u časopisu „Journal of Dairy Science“, znanstvenici ciljaju na smanjenje metana u uzgoju mliječnih goveda selekcijom životinja koje učinkovitije koriste hranu i stoga proizvode manje metana. Budući da uzgoj stoke proizvodi 13 % posto globalnih emisija stakleničkih plinova (GHG), selektivni uzgoj može smanjiti te emisije uz povećanje proizvodnje mlijeka.

Trenutačni selekcijski pritisak povećava ukupnu proizvodnju metana u populaciji mliječnih krava, ali smanjuje intenzitet metana (po kilogramu mlijeka) zbog viših produktivnih razina svake krave. Smanjenje metana u uzgojnim ciljevima također treba uključiti u selekcijske indekse u oplemenjivačkim istraživanjima. Procjena genskih svojstava i ekonomski odgovor svojstava u selekcijskom indeksu razmatrani su u ovoj studiji koja je koristila parametre dokumentirane i procijenjene na oko 4500 zapisa kod više od 1500 krava.

Cilj je veća produktivnost po grlu

Dok je proizvodnja metana neophodna za održavanje homeostaze buraga, očekuje se da će se ukupne emisije metana smanjiti za četiri do šest posto u 10 godina zbog povećane proizvodnje mlijeka po kravi.

Ako se godišnja proizvodnja metana po kravi uključi u uzgojne ciljeve i dodaju ad hoc ponderi na proizvodnju metana, emisija stakleničkih plinova iz goveda mogla bi se smanjiti za 20 % u 10 godina.

Povećanje produktivnosti po kravi može smanjiti broj potrebnih krava po milijardi kilograma proizvedenog mlijeka, pridonoseći smanjenju emisija stakleničkih plinova. Dok biološka granica proizvodnje metana ostaje nepoznata, ova studija pokazuje potencijal za uključivanje svojstava okoliša u selekcijske indekse uz zadržavanje populacije krava koje su profitabilne za proizvođače.