U ovoj grupi proizvoda nalaze se preparati koji sadrže različite količine i koncentracije pojedinih aminokiselina. Dosadašnjim istraživanjima brojnih istraživača, utvrđeno je postojanje gotovo 250 različitih aminokiselina od kojih 21 ima fiziološki važnu i specifičnu ulogu u metabolizmu biljaka (Tablica 1).

Tablica 1. Popis fiziološki važnih aminokiselina

AlaninValin
GlicinFenilalanin
IzoleucinTriptofan
LeucinTriosin
ProlinAspartanska kis.
Glutaminska kis.Arginin
HistidinLizin
SerinTreonin
CisteinMetionin
AsparginGlutamin
Hidroksiprolin 


Važno je napomenuti da svaki fiziološki proces u biljci za pravilno odvijanje zahtijeva prisutnost određene aminokiseline. Pregled fiziološki uloga pojedinih aminokiselina prikazan je u Tablici 2.

Tablica 2. Fiziološke uloge pojedinih aminokiselina

AminokiselinaFiziološka uloga aminokiseline
Prolinabiotski stres (suša, visoka temperatura); cvatnja i oplodnja
Glutaminska kiselinasinteza ostalih aminokiselina u biljci; otpornost na stresne uvjete; sinteza klorofila
Glicinaotpornost na stresne uvjete; aktivator procesa fotosinteze
Argininrazvoj korijena; sinteza hormona rasta (auksina)
Alaninsinteza klorofila
Aspartanska kiselinapoboljšano usvajanje i metabolizam hraniva
Lizinaprekursor sinteze ostalih aminokiselina u biljci
Fenilalaninprekursor sinteze antocijana (tvari boje)
Valina, Leucinaprekursor sinteze aromatskih spojeva


Aminokiseline su specifični spojevi koji se sastoje od amino grupe (koja imaja visoki pH) i karboksilne grupe (grupa s niskim pH vrijednostima) te centralno smještenog atoma ugljika. Ovisno o položaju amino grupe, mogu biti L- i D- aminokiseline te su sa strane biljke, u metabolizmu iskoristive samo slobodne (nevezane) L-aminokiseline. Posebnost aminokiselina je da su to spojevi niske molekularne mase. Lako se usvajaju (nije potrebna dodatna energija za usvajanje, što je naročito važno kad su biljke pod stresnim uvjetima). Također i lako penetriraju u list te ne ovise o aktivnosti klorofila.

Jedini aktivni dio biostimulatora na bazi aminokiselina su slobodne aminokiseline (često se označavaju i kao “Free Amino Acids – FAA“). Stoga, biostimulatori koji imaju veću količinu slobodnih aminokiselina imaju znatno bolji učinak protiv stresnih uvjeta. Parametar ukupne aminokiseline pokazuje samo ukupnu sumu slobodnih i vezanih aminokiselina u pojedinom proizvodu te nije parametar na osnovi koje se može procijeniti kvaliteta biostimulatora na bazi aminokiselina.

Folijarna primjena aminokiselina daje brz i učinkovit odgovor na stresne uvjete tijekom vegetacije poljoprivrednih kultura.

Prema porijeklu sirovine za ekstrakciju amino kiselina, iste se mogu podijeliti na:

  • aminokiseline ekstrahirane iz materijala životinjskog porijekla;
  • aminokiseline ekstrahirane iz materijala biljnog porijekla;
  • sintetske aminokiseline i
  • aminokiseline dobivene iz metabolita mikroorganizama

Sa stajališta biljke, ne postoje razlike u usvajanju aminokiselina dobivenih iz različitih izvornih sirovina. Biljka prepoznaje određene aminokiseline prema biokemijskom sastavu, te ih kao takve može uključiti u svoje fiziološke procese.

Ovo je tehnološki vrlo važna informacija. Neki trgovci obmanjuju korisnike da postoji razlika u usvajanju pojedinih aminokiselina ovisno o izvoru bazne sirovine. Za proizvodnju aminokiselina koristi se nekoliko tehnoloških postupaka ekstrakcije izvorne sirovine. Najčešće se koriste enzimatska hidroliza i hidroliza upotrebom kiselina.

Osnovne razlike između ta dva postupka ekstrakcije prikazane su u Tablici 3.

Tablica 3. Osnovne razlike između enzimatske hidrolize i hidrolize upotrebom kiselina

Vrsta hidrolizeEnzimatska hidrolizaHidroliza upotrebom kiselina
Sredstvo za hidrolizu:Enzimatska otopinaKiselina
Razgradnja peptida:Razgradnja samo specifičnih peptidnih veza (ovisno o vrsti enzima)Kompletna razgradnja peptidnih veza
Digestija:Djelomična (nepotpuna) digestijaPotpuna digestija
Sadržaj slobodnih aminokiselina:Nizak sadržaj slobodnih aminokiselinaVisoki sadržaj slobodnih aminokiselina
Količina peptida:Visok sadržaj peptidaNizak sadržaj peptida
Usvajanje od strane biljke:Otežano usvajanje od strane biljke (zbog visoke količine peptida)Lako usvajanje od strane biljke

Doza i vrijeme primjene biostimulatora na bazi aminokiselina

Za potpuni učinak protiv stresa preporuča se preventivna primjena aminokiselina (Cohen i Gisi, 1994). Međutim, kako se pojedine stresne situacije ne mogu predvidjeti, aminokiseline pokazuju i vrlo dobar kurativni učinak protiv posljedica stresa (primjena nakon stresnih uvjeta). U sljedećoj tablici prikazani su najčešći uzroci stresa kod poljoprivrednih kultura (Tablica 4).

Tablica 4. Oblici stresa za poljoprivredne kulture (Colla i Rouphael, 2019)

Agroklimatski stresVegetacijski stresOstali izvori stresa
Nedostatak vode
• Nedostatak svjetla
• Visoka količina soli u tlu i vodi
• Neodgovarajuća pH vrijednost tla
• Visoka/Niska temperatura

• Sadnja
• Rezidba
• Cvatnja
• Rast plodova
• Dozrijevanje plodova
• Oštećenje biljaka (tuča)
• Fitotoksičnost nakon primjene pesticida (herbicida)
• Oštećenja uzrokovana bolestima i štetnicima Teški metali Visoka koncentracija hranivaZagađivači (polutanti različitog porijekla)


Doza primjene pojedinih biostimulatora na bazi aminokiselina ovisiti će o intenzitetu stresa i oštećenju nakon završetka stresnih uvjeta, o vrsti stresa, razvojnoj fazi biljke i koncentraciji slobodnih aminokiselina u pojedinom preparatu. Općenito, doze primjene kreću se u rangu od 1-5 l/ha. Aminokiseline se uglavnom primjenjuju u folijarnoj gnojidbi, ali se učinkovito mogu primijeniti i kroz sustave fertirigacije ili zalijevanjem pojedinačnih stabala.

U sljedećoj tablici prikazane su doze primjene za biostimulatore na bazi aminokiselina dostupnih na hrvatskom tržištu (Tablica 5).

Tablica 5. Doze primjene pojedinih biostimulatora dostupnih u tržištu Hrvatske (2021. godina)

Trgovački naziv biostimulatoraProizvođačKoncentracija slobodnih aminokiselinaDoza primjeneIzvorna sirovina za ekstrakciju aminokiselina
Delfan PlusTradecorp, Španjolska24%1,0 l/haSirovine životinjskog porijekla
VegenergyTradecorp, Španjolska23%1,0-1,5 l/haSirovine biljnog porijekla
DrinGreen Hass, Italija15%1,5-2,0 l/ha
FitostimScam, Italija15%1,5-3,0 l/haSirovine životinjskog porijekla
Ilsamin N90Ilsa, Italija10%2,0-3,0 l/ha
ZoberaminolZoberac, Španjolska7,2%3,0 l/ha


Osim doze primjene i koncentracije slobodnih aminokiselina, važan parametar oko izbora pojedinog biostimulatora je i međusobni odnos pojedinih aminokiselina u preparatu, tzv. aminogram. Aminogram prikazuje količinu pojedinih aminokiselina te je važan parametar, prilikom izbora preparata. Sve aminokiseline nemaju jednaku fiziološku ulogu. Primjerice, kako je prolin vrlo važna aminokiselina koja povećava otpornost na ekstremne stresne uvjete (niske/visoke temperature i nedostatak vode) jasno je da biostimulatori koji sadrže veće količine proline imaju znatno bolji učinak protiv stresa niskih/visokih temperatura.

 class=
Aminogram biostimulatora Delfan Plus (proizvođač Tradecorp, Španjolska)

Tablica 6. Razlika u sastavu biostimulatora (koncentraciji pojedinih aminokiselina) na bazi sirovina životinjskog porijekla (Delfan Plus) i biljnog porijekla (Vegenergy) proizvođača Tradecorp, Španjolska

AminokiselinaDELFAN PLUSVEGENERGY
Proizvođač:TradecorpTradecorp
Porijeklo izvorne sirovineSirovine životinjskog porijeklaSirovine biljnog porijekla
Asparginska kiselina0,46%0,29%
Glutaminska kiselina13,5%7,4%
Serina0,21%0,17%
Histidin0,04%0,08%
Glicin4,16%1,41%
Treonin0,04%0,11%
Alanin1,71%0,16%
Arginin0,11%0,28%
Triozin0,47%0,18%
Valina0,09%0,18%
Metionin0,06%0,11%
Fenilalanin0,24%0,18%
Izoleucin0,28%0,12%
Leucin0,29%0,27%
Lizina0,23%11,8%
Prolina1,36%0,11%

Vrijeme primjene biostimulatora ovisi o poljoprivrednoj kulturi i tehnologiji proizvodnje. U sljedećoj tablici prikazani su kritični momenti u uzgoju nekoliko poljoprivrednih kultura kad je obavezna primjena biostimulatora.

 class=
Gama biostimulatori na bazi aminokiselina i ekstrakta morskih algi tvrtke Tradecorp (Španjolska)

Tablica 7. Vrijeme primjene biostimulatora kod nekih poljoprivrednih kultura

KulturaVrijeme primjene biostimulatora 
Drvenaste kulture (vinova loza, jabuka, breskva, trešnja i dr.)kretanje vegetacije u rano proljeće (opasnost od kasnih mrazova); cvatnja i oplodnja; ljetno razdoblje rasta plodova 
Maslinakraj zimskog mirovanja; cvatnja; ljetno razdoblje visokih temperatura i nedostatka vode u tlu; sinteza ulja u plodovima 
Povrćeuzgoj presadnica; sadnja presadnica; cvatnja; rast plodova; dozrijevanje plodova 
Jagodapočetak vegetacije u proljeće; cvatnja; dozrijevanje plodova 
Salatasadnja presadnica; rast lisne mase 
Strne (ozime) žitaricekraj zimskog mirovanja; cvatnja; nalijevanje zrna (proteini)

Način primjene biostimulatora na bazi aminokiselina

Za primjenu aminokiselina postoji više mogućnosti. Najčešće se aminokiseline primjenjuju folijarno (samostalni tretman ili u kombinaciji s folijarnim gnojivima ili pesticidima) jer se brzo i lako usvajaju preko lista. Međutim, aminokiseline se mogu uspješno primijeniti i kroz sustav fertirigacije jer se dobro usvajaju i preko korijena, a dobro utječu i na mikrobiološku aktivnost tla. Isto tako, kod sadnje povrća presadnice se mogu potapati u otopinu vode i biostimulatora (sa ili bez fungicida) kako bi se smanjio stres kod presađivanja. Kod sadnje drvenastih kultura, sadnica golog korijena, preporuče se prije sadnje korijen potopiti u otopinu od 0,1-0,25 % (1,0-2,5 dl/100 lit. vode) na 10-15 minuta. Naposljetku, aminokiseline se mogu primijeniti i izravno zalijevanjem, pogotovo kod cvijeća i ostalog ukrasnog bilja.