Iako već dugo vremena postoji praksa primjene biostimulatora na bazi aminokiselina, na tržištu se pojavljuje nova grupa biostimulatora na bazi ekstrakta morske alge. Razvojem tehnologije prerade i ekstrakcije različitih vrsta algi, na tržištu se pojavljuje sve više proizvoda iz ove grupe proizvoda. Njihova potrošnja i primjena rastu iz godine u godinu. U odnosu na biostimulatore na bazi aminokiselina, radi se o kompleksnijim proizvodima. Oni imaju značajno višu količinu različitih bioaktivnih sastojaka te u primjeni pokazuju značajno bolje rezultate u odnosu na druge vrste biostimulatora.

Sirovina za proizvodnju ekstrakta algi

Za proizvodnju ekstrakta algi, koriste se različite vrste morskih algi. Glavna vrsta koja se koristi za proizvodnju biostimulatora je morska alga mjehurasta haluga ili Ascophyllum nodosum. Prirodna staništa se nalaze na brojnim lokalitetima na području Atlantskog oceana te uz obale Sjevernog mora. Najkvalitetnija sirovina dobiva sa uz zapadnu obalu Irske te uz obalu Norveške. Kako ovi lokaliteti nisu opterećeni industrijskim zagađivanjem, alge s ovih nalazišta nisu kontaminirane različitim zagađivačima (teški metali i drugo). Takvi se ekstrakti koriste za proizvodnju biostimulatora za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Osim ove vrste, koriste se i ostale morske alge, kao što su Laminaria digata, Durvillea potatorum, Sargassum, Fucus, Macrocystis, Ecklonia maxima i druge. Isto tako, postoje i različiti tehnološki postupci za preradu sirovine. Oni će značajno utjecati na količinu bioaktivnih sastojaka, koji će se nalaziti u krajnjem proizvodu (biostimulatoru).

Načini prerade sirovine (morske alge)

Klasični industrijski postupak prerade sirovine, obuhvaća postupke pranja (radi uklanjanja viška morske soli), usitnjavanja i prerade upotrebom visoke temperature uz primjenu kalijeve ili natrijeve lužine za bolju ekstrakciju. Na taj se način dobiva najviše ekstrakta iz osnovne sirovine, količina bioaktivnih sastojaka je vrlo niska te je učinkovitost takvih biostimulatora mala.

Razvojem tehnologije prerade, počinju se primjenjivati novi tehnološki postupci. Tako se kod prerade koriste niske temperature te se izbacuje primjena agresivnih kiselina ili lužina. Postoji nekoliko novih tehnoloških postupaka u preradi morski algi, kao što su:

  • Ultrazvučna ekstrakcija (UAE)
  • Enzimatska ekstrakcija (EAE)
  • Hladna tekućinska ekstrakcija s visokim pritiskom (PLE)

Osim navedenih, stalno se traže bolja i kvalitetnija rješenja. Sve kako bi se u krajnjem proizvodu ekstrakcije sačuvala što veća količina bioaktivnih sastojaka. Na taj način osigurava se snažniji i bolji biostimulativni učinak.

Osim navedenih procesa ekstrakcije, brojne tvrtke proizvođači ekstrakta morskih algi, koriste zaštićena (brendirana) imena za pojedine načine ekstrakcije, kako bi time osigurali prepoznatljivost proizvoda na tržištu biostimulatora. Tako primjerice tvrtka Tradecorp (Španjolska) koristi znak „Gentle extraction“ za svoju liniju biostimulatora Phylgreen.

 class=
Oznaka „Gentle extraction“, zaštitni znak linije biostimulatora Phylgreen, tvrtke Tradecorp (Španjolska) za biostimulatore proizvedene na bazi hladno prešanog ekstrakta morske alge Ascophyllum nodosum

Bioaktivni sastojci u ekstraktu morskih algi

Veliki broj bioaktivnih sastojaka ključ su učinka biostimulatora na bazi morskih algi. Radi se o cijeloj grupi različitih organskih spojeva sa brojnim pozitivnim učinkom na biljke: od povećanja otpornosti na stresne uvjete, do poticaja oplodnje i rasta i dozrijevanja plodova. Bioaktivni sastojci i njihov učinak prikazani su u Tablici 8.

Tablica 8. Bioaktivni sastojci u biostimulatorima na bazi ekstrakta morskih algi i njihov učinak na biljku

Bioaktivni sastojakUčinak na biljku
Polisaharidi
(alginati, laminarini, fukoidani)
Antioksidativni učinak
Otpornost na stresne uvjete
Atnibakterijski učinak
ProteiniPovećavaju otpornost na stres
Važni u svim fiziološkim procesima u biljci
Pigmenti
(klorofil, karotenoidi)
Antioksidativni učinak (rezistentnost na stres)
Polifenoli
(fenolna kiselina, flavonoidi, benzoična kiselina i dr.)
Antioksidativni učinak (rezistentnost na stres)
MineraliIzvor minerala za fiziološke procese u biljci
Prirodni hormoni
(giberelini, auxini, citokinini i dr.)
Poticaj rasta i diobe stanice
Poticaj cvatnje
Formiranje generativnih pupova
Rast i razvoj korijena

Zbog brojnih bioaktivnih sastojaka koji se nalaze u biostimulatorima na bazi morskih algi, brojni poljoprivredni proizvođači, sve češće koriste ovu vrstu biostimulatora. Kroz brojne znanstvene radove potvrđen je učinak ekstrakta morskih algi protiv brojnih stresnih uvjeta, pogotovo suše i visoke temperature. Doze primjene kreću se u rangu od 1 do 3 l/ha. Na hrvatskom tržištu postoji brojni proizvodi tako da poljoprivredni proizvođači imaju široki izbor biostimulatora na bazi ekstrakta morskih algi.

Graf 1. Utjecaj primjene biostimulatora na bazi ekstrakta morske alge na masu ploda sorte Koroneiki (Chouliaras i sur., 2009)

 class=

Kako odabrati biostimulator na bazi ekstrakta morske alge?

Kod odabira proizvoda potrebno je voditi računa o četiri važna parametra:

  • Količina suhe tvari u tekućem proizvodu
  • Količina alginske kiseline i manitola
  • pH vrijednost biostimulatora
  • Način prerade bazne sirovine (alge)

U tekućim biostimulatorima, količina suhe tvari se kreće u rangu od 6 do 15 %. Biostimulatori sa većom količinom suhe tvari kvalitetniji proizvodi.

Drugi važan kriterij je količina alginske kiseline (alginata) i manitola. Iako se na svim biostimulatorima ne deklarira količina alginske kiseline i manitola, kvalitetni proizvodi na bazi ekstrakta morske alge, sadrže oko 1,5-2,5 % alginske kiseline te 0,5-1,0 % manitola.

Treći važan parametar je pH vrijednost biostimulatora na bazi ekstrakta morske alge. Optimalna vrijednost je u rangu od 5,5-6,5 (kisele do slabo kisele otopine). Vrijednosti iznad 7,5 upućuju da se u procesu ekstrakcije koriste agresivne lužine (natrijeva lužina ili kalijeva lužina). Takvi su biostimulatori znatno lošije kvalitete. Naime, agresivne lužine u procesu ekstrakcije razaraju polisaharide koji su osnovni bioaktivni sastojak u morskoj algi. U takvim proizvodima količina polisaharida je vrlo niska, često samo u tragovima.

Graf 2. Količina kalija (K) u listu masline sorte Koroneiki kod primjene biostimulatora na bazi morske alge (Chouliaras i sur., 2009)

 class=

Kako primijeniti biostimulatore na bazi ekstrakta morske alge?

Ova grupa biostimulatora se najčešće koristi u folijarnoj gnojidbi te imaju izraženi preventivni učinak protiv stresnih uvjeta. Doza primjene kreće u rangu od 1,0-5,0 l/ha ovisno o količini suhe tvari u preparatima na bazi morskih algi. Osim u folijarnoj gnojidbi, mogu se koristiti u sustavima fertirgacije (važno je koristiti posebne filtrirane preparate koji neće začepiti sita i kapaljke) ili izravno zalijevanjem u tlo. Isto tako, mogu se koristiti i u tretiranju sjemena/gomolja prije sadnje jer potiču klijanje sjemenki i dobar početni razvoj korijena. Doze primjene potrebno je prilagoditi agroekološkim uvjetima i stanju kulture, uz poštovanje preporučene doze pojedinog proizvođača biostimulatora.

Važno je napomenuti da se biostimulatori na bazi morskih algi ne miješaju s bakrenim preparatima u folijarnoj gnojidbi vinove loze i ostalih poljoprivrednih kultura.