Stopostotnu potporu, a najviše do 150.000 kuna, mogu dobiti poljoprivredna gospodarstva Zagrebačke županije. Ona svoje cjelokupno poslovanje žele preusmjeriti u ekološku proizvodnju. Za ostvarivanje potpore Zagrebačka županija uskoro će raspisati javni natječaj.

Program poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije podijeljen je na mjere u poljoprivredi, ekološkoj poljoprivredi i ruralnom prostoru. U poljoprivredi i ekološkoj poljoprivredi potpore je moguće dobiti za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom; za okrupnjavanje poljoprivrednoga zemljišta; za plaćanje premije osiguranja; za unapređenje i očuvanje genskoga potencijala u stočarstvu; za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; za edukaciju i stručno osposobljavanj;, za razvoj proizvodnje i marketing proizvoda; za ulaganja u razvoj nepoljoprivredne djelatnosti i usluga u ruralnom području.

Prihvatljivi troškovi

Programom poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora od 2022. do 2024. godine, prihvatljivi troškovi za jednokratno preusmjerenje cjelokupnoga poljoprivrednoga gospodarstva u ekološku proizvodnju jesu građenje novih i/ili rekonstrukcija (vlastitih) postojećih zatvorenih, odnosno zaštićenih proizvodnih objekata za ekološki uzgoj bilja i gljiva najmanje površine 500 četvornih metara; uključujući opremu za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje, poboljšanje mikroklimatskih uvjeta te proizvodne stolove i police.

Nadalje, prihvatljivi troškovi su i građenje novih i/ili rekonstrukcija (vlastitih) postojećih gospodarskih objekata na farmi za ekološki uzgoj i držanje životinja; skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje, kao i kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskoga gnoja, gnojovke i gnojnice. Potpora se može dobiti i za podizanje novih i/ili rekonstrukciju postojećih ekoloških višegodišnjih nasada na površini od najmanje 0,25 hektara; uključujući opremu za zaštitu od oborina, navodnjavanje i gnojidbu, kao i za nabavu novih i/ili rabljenih priključnih strojeva, opreme i oruđa. Također i za kupnju poljoprivrednoga zemljišta i kupnju matičnoga stada, a sve namijenjeno primarnoj ekološkoj proizvodnji.

Programom poticanja županija će od ove godine, provoditi i mjeru “Uvođenje ekološke i lokalne hrane u javne institucije”. Njome se žele uspostaviti kratki lanci opskrbe kojima će se lokalni i ekološki poljoprivredni proizvođači povezati s javnim institucijama; prvenstveno osnovnim i srednjim školama i specijalnim bolnicama (“Naftalan” i Gornja Bistra). U suradnji s gradovima i općinama ova se mjera može proširiti i na dječje vrtiće.  

Poticat će se projekti i aktivnosti kojima se unapređuje povezivanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, podiže razina znanja u poljoprivredi, poboljšavaju uvjeti za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru, razvijaju prepoznatljivi oblici selektivnog turizma i jačaju prepoznatljive tradicijske vrijednosti.

Poticanja i u šumarstvu

Poticat će se i ulaganja u sektoru šumarstva i već spomenuto preusmjerenje cjelokupnoga gospodarstva u ekološku poljoprivredu. Mjere za razvoj ruralnoga prostora obuhvaćaju i dodjelu kapitalne pomoći gradovima i općinama za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u funkciji razvoja poljoprivrede i šumarstva. Također i gradnju, adaptaciju, sanaciju ili opremanje objekata društvene namjene i područnih škola.

Također, najslabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave (od I. do IV. skupine razvijenosti) sufinancirat će se program predškolskog odgoja i obrazovanja. Dodijelit će se i potpore za povećanje energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima. Novac je predviđen i za organizaciju gospodarskih manifestacija od značaja za Zagrebačku županiju.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje