Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.

Ovogodišnji plan fokus stavlja na ulaganja u modernizaciju, povećanje poljoprivredne proizvodnje, razvoj šumarskog sektora te ruralni razvoj. Planom je predviđena ukupna alokacija od 280.043.179,75 EUR za 24 intervencije raspoređene u 4 kvartala 2024. godine.

I kvartal: – fokus na male i mlade poljoprivrednike

Za razliku od prošlogodišnjeg plana, natječaji za najtraženije intervencije, one za mlade i male poljoprivrednike, planirani su već za prvi kvartal. Kroz intervenciju 73. 12. Potpora malim poljoprivrednicima omogućuje se malim gospodarstvima da restrukturiraju svoju proizvodnju povećanjem dodane vrijednosti te time postanu konkurentniji. Također, kako bi se potaknuo veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom planiran je natječaj za intervenciju 75. 01. Uspostava mladih poljoprivrednika vrijedan više od 25 milijuna eura. Plan također predviđa dva natječaja za pružatelje savjetodavnih usluga, odnosno prenošenje znanja, natječaj za očuvanje i održivo korištenje genskih izvora te EIP operativne skupine.

II kvartal: – šumarstvo i diverzifikacija dohotka

U drugom se kvartalu mogu očekivati natječaji za dvije intervencije iz sektora šumarstva –  intervencije 72. 01 Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama te 73. 08. Izgradnja šumske infrastrukture. Također, planirane su i potpore za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija, diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne djelatnosti te osiguranje poljoprivredne proizvodnje. U ovom je kvartalu najveća alokacija predviđena za intervenciju 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne djelatnosti kako bi se bolje iskoristila radna snaga i revitalizirao ruralni prostor pomoću ulaganja u marketing, prodaju, turizam i sl.

III kvartal: – manjak prilika za poljoprivrednike

Treći kvartal donosi financijske potpore za poljoprivrednike i šumare usmjerene na modernizaciju i održivost. Natječaji će pokriti širok spektar područja, od modernizacije šumarskih tehnologija, potpore kratkim lancima opskrbe, razvoja poslovanja u ruralnim područjima, rekonstrukcije šuma do aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu. Također, u ovom nas kvartalu očekuje natječaj s najvećom predviđenom alokacijom u ovom programskom razdoblju. Radi se o natječaju za intervenciju 74. 01. Sustavi javnog navodnjavanja koji je vrijedan više od 72 milijuna eura, a namijenjen je jedinicama područne samouprave. U ovom je razdoblju jedini natječaj namijenjen poljoprivrednicima onaj za intervenciju 73. 14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima čiji je cilj potaknuti unaprjeđenje gospodarskih aktivnosti uvođenjem nepoljoprivrednih djelatnosti.

IV kvartal: – potpora za preradu i javnu infrastrukturu

Jedan od traženijih natječaja za poljoprivrednike, onaj za preradu poljoprivrednih proizvoda, predviđen je tek za kraj godine. Također, planiran je natječaj za intervenciju 73. 13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima što uključuje projekte dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede te vatrogasnih domova. Na kraju godine mogu se očekivati i natječaji za sudjelovanje u sustavima kvalitete, modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva te neproizvodna ulaganja za prirodu i okoliš. Kao i do sada, po potrebi će se osigurati sredstva za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama ili katastrofalnim događajima.

Važno je napomenuti da se navedeni plan mora ažurirati najmanje tri puta godišnje. Prve obavezne izmjene mogu se očekivati u travnju nakon završetka prvog kvartala. Indikativni plan natječaja za 2024. godinu donosi promjene u odnosu na prošlogodišnji – ambiciozniji je i bogatiji za 8 dodatnih intervencija. Istovremeno, uočava se težnja da se umanje propusti iz prethodnog razdoblja kroz uključivanje malih i mladih poljoprivrednika u natječaje već u prvom kvartalu. Međutim, uzevši u obzir da je trenutno otvoreno pet natječaja, uključujući i onaj za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao prvi veliki natječaj iz novog programskog razdoblja te očekivane izmjene pravilnika natječaja, javljaju se opravdana pitanja o realizaciji ovog plana.

Foto: APPRRR