""

 

Predstavljanje posljednjih kandidata u Izboru najbolje poljoljekarne

 

""

Do sada, počevši s predstavljanjem prvih kandidata 01.03.2015. predstavio se 21 kandidat. Svi kandidati primjer su uspješnog poslovanja i svojim konstantnim naporima i ulaganjima u poslovanje zadržavaju status prepoznatljivih i rado posjećivanih poljoljekarni na svome području.

U idućem broju donosimo finaliste natječaja. U svakoj kategoriji – poljoljekarne do 100 m² i one s više od 100 m² zatvorenog prodajnog prostora, biti će po tri finalista, od kojih će samo jedna poljoljekarna iz svake pojedine kategorije postati pobjednik Izbora i biti okrunjena laskavom titulom najbolje.

Stručna komisija sastavljena od predstavnika Hrvatskog društva biljne zaštite, Savjetodavne službe, Infomarta Zagreb i Gospodarskog lista, koja je obilazila sve kandidate poljoljekarne, sastati će se tijekom mjeseca lipnja, da prema zbroju konačnih bodova utvrdi tri najuspješnije poljoljekarne iz svake kategorije u ovom jedinstvenom natječaju na području Republike Hrvatske.

Izbor podržavaju:

""

  

BASF– We create chemistry je vodeća svjetska kemijska kompanija. Asortiman BASF-a uključuje široki raspon proizvoda – kemikalije, plastične mase, kemikalije za proizvode višeg stupnja obrade, sredstva za zaštitu bilja, fine kemikalije, sirovu naftu i prirodni plin. Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF svojim proizvodnim asortimanom s više od 8.000 artikala pomaže kupcima iz više od 170 zemalja svijeta u realizaciji poslovnih uspjeha i stvaranju bolje životne kvalitete. BASF Croatia d.o.o. osnovala je 1998. godine kompanija BASF AG iz Njemačke koja ima 100 postotni udjel u kompaniji. Cilj kompanije BASF Croatia d.o.o. je na hrvatskom tržištu realizirati osnovnu ideju koncerna BASF – ostati vodeća kemijska kompanija uz pomoć kontinuiranih inovacija i visoko kvalitetnih proizvoda koji klijentima omogućuju uspjeh u njihovim sektorima, kao i poboljšanje kvalitete života. Vizija – biti vodeći svjetski lider u inovacijama u području fitofarmacije, dajući pritom značajan doprinos razvoju i realizaciji projekta za proizvodnju zdrastveno sigurne hrane i očuvanja životne sredine. Misija – u centru svih aktivnosti kompanije BASF i stručnog tima nalazi se želja za ostvarivanjem potreba krajnjih korisnika. Iskusan i motiviran tim i usluge koje nude čine BASF snažnim partnerom svima koji u svom poslu koriste sredstva za zaštitu bilja. Proizvodi vrhunske kvalitete, očuvanje životne sredine i intenzivna edukacija poljoprivrednih proizvođača o primjeni sredstava za zaštitu bilja predstavljaju ciljeve koji su jasno definirani u poslovnoj strategiji kompanije BASF.

Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka na području distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih proizvoda. AgroChem Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih stručnjaka, u promociji i prodaji proizvoda svjetske produkcije zaštite bilja, i u neposrednoj primjeni ovih proizvoda u konkretnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vodeći pri tom računa o odgovarajućoj i pravovremenoj zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama proizvoda i odnosu prema okolišu. U proteklih deset godina, AgroChem Maks je vrlo uspješno gradio paletu, ne samo europski, nego i svjetski priznatih, originalnih proizvoda za zaštitu bilja, koji su vrlo lako našli svoje mjesto među hrvatskim proizvođačima i danas su neizostavni preparati u zaštiti najvažnijih poljoprivrednih kultura, a osobito smo ponosni i na prvu hrvatsku registraciju prema europskim načelima za proizvod LAGUNA 75 WG. AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i najbržim ga i najefikasnijim putem doprema do krajnjeg korisnika – poljoprivrednog proizvođača. Neizostavna karika u ovom lancu su i poljoprivredne ljekarne. Veliko im je zadovoljstvo sponzorirati projekt i drugog Izbora najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa željom da se na taj način podrži njihov rad. Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka na području distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih proizvoda. AgroChem Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih stručnjaka, u promociji i prodaji proizvoda svjetske produkcije zaštite bilja, i u neposrednoj primjeni ovih proizvoda u konkretnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vodeći pri tom računa o odgovarajućoj i pravovremenoj zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama proizvoda i odnosu prema okolišu. U proteklih deset godina, AgroChem Maks je vrlo uspješno gradio paletu, ne samo europski, nego i svjetski priznatih, originalnih proizvoda za zaštitu bilja, koji su vrlo lako našli svoje mjesto među hrvatskim proizvođačima i danas su neizostavni preparati u zaštiti najvažnijih poljoprivrednih kultura, a osobito smo ponosni i na prvu hrvatsku registraciju prema europskim načelima za proizvod LAGUNA 75 WG. AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s vodećim svjetskim proizvođačima osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i najbržim ga i najefikasnijim putem doprema do krajnjeg korisnika – poljoprivrednog proizvođača. Neizostavna karika u ovom lancu su i poljoprivredne ljekarne. Veliko im je zadovoljstvo sponzorirati projekt i drugog Izbora najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa željom da se na taj način podrži njihov rad.

Savjetodavna služba je javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unaprjeđenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima. Po strukturi zaposlenih, možemo reći da je najobrazovanija institucija takve vrste u državi s četiri doktora znanosti, 26 magistra znanosti i samo dvoje ljudi bez visoke stručne spreme među 250 zaposlenika svih specijalnosti agronomske, veterinarske i šumarske struke. Služba djeluje u 21 podružnici i 111 ureda. Naši savjetnici su jedan od rijetkih preostalih direktnih kontakata između poljoprivrednika i države i često su im više od same stručne pomoći. Možemo reći da su savjetnici Savjetodavne službe gotovo članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja savjetuju. U skladu s pozitivnim iskustvima zemalja Europske unije, Program ruralnog razvoja 2014.-2020. definira novu poziciju Savjetodavne službe koja preuzima širi okvir odgovornosti i ovlasti čime naš rad dodatno dobiva na važnosti. Budućnost službe vidimo u zauzimanju ključne pozicije u području savjetovanja, edukacije, te ukupnog osnaživanja poljoprivrednika i poljoprivrede. Upravo ovih dana pokrećemo novi online sustav praćenja rada s korisnicima, osnažujemo sustav s novim uređajima i dodatnim edukacijama savjetnika. Također, započinjemo s projektnim partnerstvima, s partnerskim ustanovama u RH i izvan nje, od čega, također, očekujemo pozitivne pomake. Budućnost zahtjeva stabilnu proizvodnju kvalitetne hrane, u tome želimo najaktivnije sudjelovati.

Petrokemija d.d., tvornica mineralnih gnojiva iz Kutine, trgovačko je društvo s dugom i bogatom industrijskom tradicijom. Tvrtka je danas jedan od najvećih industrijskih proizvođača u RH i jedan od najvećih izvoznika u našoj zemlji. Petrokemija d.d. proizvodi mineralna gnojiva i niz proizvoda na bazi bentonitnih glina. Proizvode se gnojiva KAN, Urea i kompleksna NPK gnojiva različitih formulacija, ovisno o sadržaju aktivne tvari. Ovi proizvodi vrhunske su kvalitete, što se potvrđuje plasmanom gnojiva na domaćem, regionalnom i svim svjetskim tržištima. Nastojimo i proširiti paletu svojih proizvoda prateći svjetske trendove, pa tako ovih dana na tržište izlazi naš novi proizvod – PETROKEMIJas – Amonijev sulfat granulirani 20 N + 24 S. Ime „Petrokemija Kutina“ u mnogim je zemljama postalo sinonim za proizvođača visoke kvalitete, na što smo posebno ponosni. Proizvodimo visokovrijedne proizvode uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš i lider smo na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj, te značajan sudionik na regionalnom tržištu. Poslovanje Petrokemije d.d. usklađuje se sa svim zakonskim propisima vezanim uz zaštitu okoliša i tvrtka ulaže znatne napore u unaprjeđenje proizvodnih procesa s ciljem smanjenja potrošnje energije i poboljšanja zaštite okoliša. Vezano uz Izbor najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj, svjesni značaja poljoljekarni za domaću poljoprivredu sa zadovoljstvom smo i ove godine prihvatili poziv da budemo sponzori izbora. Naši proizvodi mogu se naći u svim poljoljekarnama u Hrvatskoj i suradnja s njima nam je od izuzetne važnosti. Uz proizvode, Petrokemija d.d. u poljoljekarnama nudi i promotivne materijale, sve u cilju ispravne gnojidbe i potpunog zadovoljstva kupaca.

Hrvatsko društvo biljne zaštite u svom časopisu Glasilo biljne zaštite objavljuje članke s područja zaštite bilja od štetnih kukaca, grinja, glodavaca, nematoda, puževa i drugih štetnih organizama životinjskog podrijetla, gljivičnih, bakterijskih i virusnih uzročnika bolesti, korova i mogućnostima zaštite od istih. Glasilo biljne zaštite jedini je časopis u Hrvatskoj koji donosi isključivo članke iz područja biljnoga zdravstva. Glasilo biljne zaštite izlazi 6 puta godišnje, a od 2002. godine, izlazi poseban dodatak Zbornik sažetaka godišnjeg "Seminara biljne zaštite" iz Opatije. Svake godine jedan broj Glasila je tematski i donosi članke o zaštiti neke poljoprivredne kulture od štetnih organizama. Ove godine taj broj će donijeti članke o zaštiti jagode. Svake godine Glasilo zaštite bilja tiska dvobroj „Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj“. Akademik M. Maceljski je počeo s uređivanjem ovakvog prikaza 1957. godine. Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj u 2015. donosi popis svih registriranih sredstava za zaštitu bilja (zoocidi, fungicidi, herbicidi), dodatna sredstva i pregled sredstava po kulturama. Pregled sredstava za zaštitu bilja dostupan je i u digitalnom obliku. Preuzimanje programa za pretraživanje GBZ može se obaviti putem internet stranice  www.agrodata.hr


""""Tradicija

Agrocentar Nada ima 20-godišnju tradiciju i jedna je od prvih specijaliziranih trgovina takvog tipa na samoborskom području. Trgovina se nalazi u neposrednoj blizini samoborskog sajmišta i zelene tržnice. Trgovina se prostire na 450 m2 natkrivenog prostora i više od 2000 m2 otvorenog prostora, te ima osiguran besplatan parking za svoje kupce. Poljoljekarna ima pristup za kamione.
Asortiman

Agrocentar Nada u svom asortimanu ima više od 5000 artikala i surađuje s 400 različitih tvrtki i dobavljača iz zemlje i inozemstva. Od glavnih skupina roba ističu se organska peletirana gnojiva, konjska, goveđa i pileća, koja se mogu koristiti i u ekološkoj proizvodnji, tekuća gnojiva i biostimulatori s biljnim aminokiselinama, mineralna i vodotopiva gnojiva u velikim i malim pakiranjima, sredstva za zaštitu bilja profi i hobi, te ekološka sredstva za zaštitu bilja i prevenciju, sistemi za natapanje kap na kap i staklena ambalaža, te više od 30 vrsta supstrata, od univerzalnih do specijalnih i profesionalnih, te dekorativne kore. Za ishranu stoke u ponudi imaju dvije vrste smjesa i dvije vrste premiksa, a sve od renomiranih proizvođača. Imaju sjemensku robu za sve poljoprivredne kulture za navedeno podneblje, lozne cijepove, voćne sadnice golog korijena i u kontejnerima, sadnice bobičastog voća. Presadnice povrća i cvijeća te ukrasno bilje. U ponudi je i vinogradarsko podrumarski program, folije, motorne kosilice, rezervni dijelovi, ulja i dr.

Zaposlenici

Stalno zaposlena su 4 djelatnika, od kojih je 3 visokoobrazovano. Svi djelatnici posjeduju višegodišnje iskustvo, stručno i praktično znanje u svim aspektima poljoprivredne proizvodnje, te su u svakom momentu otvoreni za sve upite.

Usluge, popusti…

Svakodnevno se nudi određeni broj artikala po akcijskim cijenama, te popust za gotovinsko plaćanje. Nude kupovinu na kartice raznih banaka do 12 rata bez kamata. U suradnji s domaćim i stranim tvrtkama organiziraju stručna predavanja, a gostuju i na lokalnoj radijskoj postaji, te putem javnih glasila, promidžbenih letaka i društvenih mreža. Vrše besplatnu uslugu dostave robe, te imaju mogućnost analize tla na sve elemente, a u formiranju je i usluga analize vina. Radno vrijeme trgovine od pon.- pet. od 7-19 h, a sub. od 7-14 h, tijekom cijele godine.

AGROCENTAR NADA D.O.O., SLAVE RAŠKAJ 9, 10430 SAMOBOR, TEL 01/3363 721, maloprodaja@agrocentar-nada.hr


""""Tradicija

Iz ljubavi prema poljoprivredi i prije svega vinogradarstvu i vinarstvu 1997. osnovan je Vrelko d.o.o. koji je započeo sa svojim radom kao ovlašteni veletrgovački zastupnik renomirane svjetske kompanije Lallemand  jednog od najvećih svjetskih proizvođača kvasaca i enoloških preparata. 2014. godine otvoren je poljoprivredni centar u Šibeniku u sklopu velikog prodajnog centra Dalmare. Danas osim veletrgovine kompletnim agrorepromaterijalom također imaju sedam maloprodajnih poljoprivrednih centara. Kontinuiranim širenjem ponude renomiranim svjetskim brendovima i prije svega visoko obrazovanim kadrom, pokušavaju zadovoljiti sve potrebe kupaca.

Asortiman

Na više od 600 m2 nude kompletan program za profesionalne poljoprivredne proizvođače, te sve zaljubljenike u vrt i poljoprivredu. Sjemenja, sadnice, supstrati, gnojiva, alati, biljna zaštita, veziva, folije, stočna hrana, zaštitna oprema, te bogata ponuda enoloških preparata i opreme na čelu sa Vrelko vinskim kvascima samo su dio bogate ponude. Dosadašnjim radom uspjeli su postati partneri brojnim renomiranim svjetskim agro brendovima kao što su Monsanto, Bayer, AgroChem Maks, Syngenta, HZPC, Brill, Fomet, Yara, Lallemand, Griffo. Njihovu kompletnu ponudu možete pronaći u Vrelko prodavaonicama po najkonkurentnijim uvjetima.

Zaposlenici

U poljoprivrednom centru Šibenik zaposlena su 4 djelatnika koji osiguravaju kupcima stručnu, brzu i kvalitetnu uslugu. Kvalitetna roba uz stručan savjet te brzu isporuku su razlog zbog kojeg se broj vjernih kupaca kontinuirano povećava. Djelatnici osim stručnosti imaju i veliko iskustvo u poljoprivredi.

Usluge, popusti…

Posebnu su pozornost posvetili stručnoj edukaciji svojih kupaca za koje kontinuirano organiziraju stručne seminare unutar Vrelko centra, gdje im u suradnji s dobavljačima i službenim Savjetodavnim službama pokušavaju prezentirati najnovija znanja i dostignuća u poljoprivredi. Pokušavaju pomoći i stručnom literaturom, specijaliziranim brošurama, letcima, te stručnim savjetima inženjera agronomije koji su na usluzi svim kupcima. Osim stručne edukacije, svojim kupcima osiguravaju i besplatnu dostavu svih proizvoda, pogotovo teških i habastih roba čiji transport u većini slučajeva predstavlja problem za kupce. Osiguravaju i količinske, te akcijske i sezonske rabate u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 – 20 h, te subotom od 7 – 17 h.

VRELKO D.O.O., VELIMIRA ŠKORPIKA 23, 22000 ŠIBENIK, 022/340 135, www.vrelko.hr


""""Tradicija

Tvrtka Jamatva d.o.o. je osnovana 1990. godine s namjerom da se unaprijedi trgovina artiklima vezanim uz poljoprivrednu proizvodnju. U samom početku otvorena su tri maloprodajna objekta (Ploče, Vrgorac i Opuzen) i centralno skladište (Vrgorac). Napornim radom i poslovnim uspjesima Jamatva d.o.o. širi poslovanje s područja Vrgorca na područje cijele Dalmacije, pa i Hrvatske, te se pozicionirala kao jedna od vodećih tvrtki u trgovanju artiklima u poljoprivrednoj proizvodnji. Tvrtka posjeduje deset maloprodajnih centara na području cijele Dalmacije koji svojom ponudom mogu zadovoljiti sve potrebe poljoprivrednih proizvođača. Značajno sudjeluju kao veletrgovac na razini cijele Hrvatske, osobito u prometu mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava, mehanizacije, te sjemena i sadnog materijala. Poljoljekarna u Vrgorcu s centralnim skladištem prostire se na 600-tinjak m2.
Asortiman

Jamatva d.o.o. stoji na usluzi s bogatom ponudom poljoprivrednog asortimana iz kojeg izdvajaju kompletan enološki program, široku paletu mineralnih gnojiva, sjemensku robu i sadni materijal, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove za istu, sisteme za natapanje, sve vrste folija za plastenike, zaštitna sredstva, a Jamatva je i jedan od najvećih uvoznika sjemenskog krumpira u Dalmaciji.

Zaposlenici

Poljoljekarna br. 5 Vrgorac broji 3 zaposlenika koji su svojim iskustvom i znanjem pridobili povjerenje kupaca u pogledu savjetovanja o zaštiti poljoprivrednih kultura svih vrsta. Najčešći upiti odnose se na način i doziranje zaštitnih sredstava, te kompaktibilnost među raznim zaštitnim sredstvima i folijarnim gnojivima. Djelatnici su također pridobili i povjerenje kupaca u organiziranju i postavljanju sistema za natapanje u raznim kulturama.

Usluge, popusti…

Usluge koje Jamatva d.o.o. pruža svojim kupcima odnose se na savjetovanja od strane diplomiranih agronoma koji prema potrebi posjećuju kulture kupaca i svojim uvidom savjetuju najbolji tretman i zaštitu. Popuste najčešće odobravaju na količinu kupljene robe. Jamatva d.o.o. vrši dostavu, ponajviše na veleprodajnom tržištu, a na maloprodajnom po potrebi i molbi kupaca. Organiziraju i savjetovanja od strane tvrtki koje distribuiraju zaštitna sredstva sa svrhom poboljšanja ponude i kvalitete usluge i proizvoda.

JAMATVA D.O.O., HERCEGOVAČKA 1, 21276 VRGORAC, 021/674 190, www.jamatva.net


""""Tradicija

Agrocentar u vlasništvu tvrtke, otvoren je u Splitu 2012. godine. U zatvorenom prodajnom prostoru na oko 400 m2 možete pronaći sve za poljoprivrednu proizvodnju. Sjeme je smješteno u blizini centralnog križanja prema Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku.

Asortiman

U Agrocentru Sjeme možete pronaći sadnice i presadnice povrća i cvijeća, ukrasne stablašice, grmove, trajnice iz vlastite biljne proizvodnje, koja radi i za veleprodaju, sjemenje, sjemenski krumpir, lučice, sjeme žitarica i trava, lukovice i gomolje cvijeća. Tu su i neizostavna sredstva za zaštitu bilja, kemikalije za podrumarstvo, te za kućanstvo. Od mineralnih i organskih gnojiva valja spomenuti stajnjake, supstrate, tresete, humus kalifornijskih glista i dr. Sjeme ima izvrsnu opremu za natapanje, profesionalnih i hobi linija i opremu plastenika (plasteničke folije, ostale poljoprivredne i građevinske folije, cerade i mreže sjenila). U asortimanu nude i opremu za podrumarstvo, vinarstvo i maslinarstvo, poljoprivredni kovani i ostali ručni alat, te sitnu poljoprivrednu mehanizaciju,razne prskalice, pumpe, zaprašivače s rezervnim djelovima, mjerne instrumente za kućanstvo, vanjsku proizvodnju, plastenike, podrume. Sjeme je zastupnik i distributer renomiranih europskih i svjetskih proizvođača.

Zaposlenici

Ukupno je 8 zaposlenih, a 6 je agronoma ili tehničara. 90% kupaca traže savjet, uglavnom iz područja korištenja pesticida, gnojiva i natapanja. 95% potrošača su hobisti ili poneki OPG, a svima djelatnici spremno odgovaraju na pitanja.

Usluge, popusti…

Agrocentar je poznat po svojim diskontnim cijenama. Uvijek se nađe manji dio artikala s popustima od 25 i 50%. Osnovan je kartični Klub potrošača Sjeme u kojem članovi imaju popuste na svim kapitalnim robama od 10-20%. Vrijednija kupnja se dostavlja na kućnu adresu ili na brod – trajekt. U dvorani za prezentacije u Agrocentru ima mjesta za više od 200 ljudi i ona je moderno uređena za kvalitetno održavanje seminara. Savjetodavne službe u tom prostoru obavljaju tečajeve izobrazbe, vezane za sredstva za zaštitu bilja. Sjeme ima ugovor s CIANom iz Splita za zbrinjavanje ambalažnog otpada pesticida. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka 7 – 20 h, te subotom od 7 – 17 h.

SJEME D.O.O., BILICE II 21 E, 21000 SPLIT, TEL 021/317 313, www.sjeme.hr

 


 

""""Tradicija

Venci d.o.o. otvorio je svoja vrata 1990.g. u 62 m2 zatvorenog prodajnog prostora, te u 726 m2 skladišnog prostora. Poljoljekarna kandidat ističe se po tome što uz prodajno mjesto postoje i plastenici za proizvodnju povrtnih i cvjetnih sadnica s vrlo velikim izborom sadnica. Također, Venci ima i drugu poljoljekarnu sa skladištem u Škabrnji.

Asortiman

Venci u ponudi ima široku paletu proizvoda za zaštitu bilja, veliki izbor hibridnog i konvencionalnog sjemena, proizvoda za natapanje i sl. Venci ima i široku paletu gnojiva (mineralnih i vodotopivih organskih), te sredstva za zaštitu bilja registriranih za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. U poljoljekarni se mogu nabaviti razne mehaničke prskalice i atomizeri, stočna hrana, sadnice cvijeća i povrća, proizvodi za široku primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji. Svojim kupcima Venci nudi širok izbor alata za poljoprivredu. Uzevši u obzir proizvodnju i navedeni asortiman, slobodno se može reći da Venci pokriva poljoprivrednu proizvodnju od planiranja do ubiranja plodova.

Zaposlenici

U poljoljekarni Venci je zaposleno 12 osoba, od kojih je 3 visoko obrazovano. Svojim kupcima u Venciju pružaju stručne savjete o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, natapanja, sjemenskoj robi, gnojidbi, te o uzgoju i njezi poljoprivrednih kultura. Obzirom na vlastitu proizvodnju presadnica, rado će savjetovati i oko odabira idealnog sortimenta, s obzirom na uzgojne uvjete.

Usluge, popusti…

Venci daje mogućnost dostave kupljene robe na kućnu adresu. Tijekom godine trude se prihvatljivim cijenama i raznim akcijama na pojedine artikle biti pristupačniji svojim kupcima. Osim gotovinskog plaćanja, moguće je plaćanje debitnim i kreditnim karticama, te obročnog kartičnog plaćanja. Venci nudi stručne savjete kroz izlaske na teren, a vrše i postavljanje sustava za natapanje. Svojim kupcima Venci poljoljekarna stoji na raspolaganju u radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 7 – 20 h.

VENCI D.O.O, ANTE STARČEVIĆA 32, 23206 SUKOŠAN, TEL 023/393 824, www.venci.hr


 

""""Tradicija

Poljopromet d.o.o Metković osnovan je 1993. godine . Uspješno posluje već dugi niz godina, a 2006. otvoren je Poljocentar – Poljopromet Opuzen, koji danas ima više od 15000 različitih artikala. Na jednom mjestu možete pronaći sve, od zaštitinih sredstava, mehanizacije, folija, repromaterijala, gnojiva, ručnog alata, vinogradaske opreme itd. Odlikuje se brojnim zastupništvima.

Asortiman

Poljopromet Opuzen ima kompletan program gnojiva Yara, program gnojiva Timac agro, organska gnojiva Scam: Humoscam i Ferroumato, organska gnojiva Biosol i Bisol Forte. Imaju zaštitna sredstva raznih proizvođača. Tvrtka prodaje i vinogradarsko-voćarske traktore Ferrari, a od mehanizacije tu su Sicma freze, malčeri, lopatari, Dal Degan i Ideal atomizeri, razne prskalice. Od sustava za natapanje ističu se pumpe Koshin, Iritec sustavi, Annovi reverberi program pumpi, Layflat crijeva, razne folije Poliane, Mulch i Agril. Centar ima sjemensku robu, razne muljače
i ostali pribor iz vinskog programa. Ovlašteni su distributeri za Stihl i Viking program. Zastupnici su Semenarna Ljubljana i distributeri sumpor praha Afepasa. Od ostalog asortimana imaju staklenu i PET ambalažu, pčelarski pribor i razne rezervne dijelove.
Zaposlenici

PC Opuzen zapošljava 8 radnika, kojima su upućena najčešća pitanja vezana za karence zaštitnih sredstava, količinu gnojiva po ha, rezervne dijelove i sl. Djelatnici spremno odgovaraju na sva pitanja iz poljoprivredne proizvodnje i mehanizacije.

Usluge, popusti…

Veleprodaju i maloprodaju obavljaju za cijelu Hrvatsku, a u izradi je web stranica koja će imati web shop kako bi roba bila što prije dostupna i mlađim kupcima. Akcije su na mjesečnoj bazi s popustom za krajnjeg kupca. Poljopromet povremeno održava seminare u suradnji s inozemnim dobavljačima i naglaskom na novitete u poljoprivredi i nove tehnologije. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7-19 h, a subotom od 7 – 12 h.

POLJOPROMET D.O.O., JASENSKA ULICA, 20355 OPUZEN, 020/681 946, www.poljopromet.hr


""""Tradicija

 

Tvrtka Tehno Vuk na području prodaje poljoprivrednog repromaterijala posluje od 2001. godine. Njihov glavni cilj je pružanje kvalitetne i stručne usluge svim klijentima. Poljoljekarna Tehno Vuk nalazi se u samom centru Marije Gorice. Poslovni prostor proteže se na 30 četvornih metara prodajnog prostora, te 39 četvornih metara skladišnog prostora.
Asortiman

U prodajnom prostoru je veliki izbor sjetvenog materijala, opreme za vinogradarstvo, gnojiva, sadnica cvijeća, povrća i voćaka, hrane za kućne ljubimce, te veliki izbor proizvoda za zaštitu bilja, ali može se kupiti i jednodnevne piliće. U Tehno Vuk poljoljekarni možete pronaći i široki asortiman stočne hrane, rezervne dijelove, te općenito proizvode koji su potrebni svakom ozbiljnom poljoprivredniku, ali i svakome kome je vrt, odnosno voćnjak ujedno i prostor za opuštanje. Sama tvrtka ima vrlo dobru suradnju s domaćim tvrtkama, te u malom prodajnom prostoru možete pronaći vrlo bogat i širok asortiman.
Zaposlenici

U poljoljekarni Tehno Vuk je zaposlena jedna osoba; poljoprivredni tehničar – smjer fitofarmacija. Kvaliteta zaposlenika očituje se konstantnom nadogradnjom znanja na stručnim seminarima i predavanjima o novim dostignućima u agronomskoj struci, te se prate predavanja Savjetodavne službe. Zaposlenik redovito pohađa seminare, posebno iz područja zaštite bilja. Rado su posjećena poljoljekarna te se svakom posvete osobno i pruže najveću razinu savjetovanja.

Usluge, popusti …

Uz gotovinsko plaćanje, moguće je i plaćanje kreditnim i debitnim karticama. Svi stručni savjeti vezani za poljoprivredu besplatni su. U Tehno Vuku ćete kao kupac uvijek biti na prvom mjestu bez obzira da li ste hobist ili profesionalni poljoprivrednik. Proizvode dostavljaju ukoliko se radi o većim količinama. Dodatni popusti mogu se ostvariti za vrijeme promocija koje su u ovoj poljoljekarni vrlo česte, a akcijske cijene vežu se uz sezonski asortiman. S veseljem će vam pomoći i savjetovati vas u radnom vremenu od utorka do subote od 8 – 15 h , te nedjeljom od 9 -14 sati, dok je ponedjeljkom poljoljekarna zatvorena.

TEHNO VUK D.O.O., GORIČKI TRG 7, 10299 MARIJA GORICA, TEL 01/3392 446, MOB 091/3392 446


""""Tradicija

Poljoljekarna Micak, koja djeluje u sklopu tvrtke Micak d.o.o čiji je direktor Marijo Micak, osnovana je 2007. godine, te od tada uspješno posluje i proširuje svoj asortiman. Poljoljekarna je smještena na glavnoj cesti koja vodi prema svetištu Mariji Bistrici i posluje u 100 četvornih metara prodajnog prostora, te više od 200 četvornih metara skladišnog prostora.

Asortiman

Poljoljekarna Micak nudi presadnice povrća – hibride, sadnice voćaka, sve vrste loznih cijepova, sve za zaštitu bilja, voćaka, vinove loze, stočnu hranu, sjemensku robu, supstrate, umjetna gnojiva itd. U poljoljekarni se može pronaći sve za okućnicu i vrt – mreže, folije, sve vrste boja i lakova, vodovodni i elektro materijal itd. U sklopu poljoljekarne dosta je zastupljen i asortiman za kućne ljubimce, pojilice, hranilice, brojni asortiman za natapanje, zaštitna odjeća, te bogati mesarski program. Uz navedeno, Micak se ističe i brojnim enološkim programom.

Zaposlenici

Kroz poljoljekarnu vas vodi njihov stručni tim, koji stalno stoji na raspolaganju za savjete i upite, a educirani djelatnici rado će pomoći i izaći u susret. Djelatnici poljoljekarne Micak redovito prate seminare, tečajeve i stručno se osposobljavaju da na kupce prenesu što više znanja vezanih uz što kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju.
Usluge, popusti…

Tvrtka Micak redovito organizira zimska predavanja vezana uz što veće upoznavanje sjemenskih hibrida, te zaštitu bilja. U sklopu poljoljekarne Micak djeluje istoimena vinarija gdje se redovito održavaju radionice zimske rezidbe vinove loze, gnojidbe, te o što kvalitetnijem tretiranju i zaštiti vinove loze. Plaćanje je moguće svim karticama, a postoje i posebni popusti za razne udruge. Akcijske cijene su uvijek zastupljene za pojedine proizvode. U sklopu poljoljekarne vrši se dostava proizvoda za sve kupce bez obzira na iznos kupovine, i to svakodnevno. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 7 – 20 h.

MICAK D.O.O., KOLODVORSKA CESTA 47, 49246 MARIJA BISTRICA, TEL 049/301-737


""""Tradicija

Žitarice d.o.o. osnovane su 1997. godine s veleprodajom i maloprodajom u Starigradu pored Koprivnice. Poljoljekarna u Molvama posluje od 2010. godine na površini od 45 m2 prodajnog i 130 m2 skladišnog prostora. Nalazi se u samom centru mjesta, te ima jednostavan prilaz za velika i mala vozila. Molve se nalaze na pola puta između Koprivnice i Đurđevca.

Asortiman

Poljoljekarna nudi širok asortiman sjemenske robe raznih proizvođača, mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja. Za stočare u ponudi nude vlastite proizvode na bazi soje osmišljene s profesorom Grbešom s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Također nude široku paletu smjesa i dodataka hrani od nekoliko proizvođača. Važno je napomenuti da tvrtka i poljoljekarna rade po HACCAP sustavu. U ponudi se nalaze i razne potrepštine za vinogradarstvo, kao i razni alati, ulja i maziva, izbor sustava za natapanje, veziva, folija, te sve potrebno za građevinske radove. Tvrtka redovito prati tržište, te po potrebi nadopunjuje asortiman novim proizvodima.

Zaposlenici

U poljoljekarni Molve zaposleno je 2 djelatnika koji rado savjetuju kupce i prenose svoje znanje koje su stekli diplomama, kao i vlastitim iskustvom. Vrlo su pristupačni i ljubazni, te svaki kupac odlazi sretan iz trgovine i uvijek se rado vraća.

Usluge, popusti…

Tijekom cijele godine u poljoljekarni postoje popusti na gotovinsko plaćanje na određenu vrstu robe, a često znaju biti razne akcijske prodaje na pojedine artikle. Moguće je plaćanje svim vrstama kartica, te čekovima Podravske banke. Vrši se otkup žitarica, te postoji mogućnost zamjene za robu. Ukoliko se naruči veća količina robe dostava je besplatna. Ako kupac želi, određenu vrstu robe se može naručiti u jumbo vrećama, te se ona dostavlja besplatno na kućni prag. Radno vrijeme trgovine je od 7 – 17 h radnim danom, te subotom od 8 – 13 h.

ŽITARICE D.O.O., KLJUČECI 1, 48327 MOLVE, TEL 048/222-416, www.zitarice.hr


 

""""Tradicija

 

Tvrtka Fitopromet d.o.o. uz svoja 4 maloprodajna centra, otvorila je 2013. godine Prodajno savjetodavni centar za poljoprivredu u prekrasnom istarskom mjestu Kaštelir. Prodajno savjetodavni centar ima 130 m2 prodajnog i skladišnog prostora, te 240 m2 vanjskog prostora koji osigurava vrlo brzu i jednostavnu manipulaciju robom, prostor za prodaju voćnih sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i dovoljan broj parkirališnih mjesta za korisnike centra.

Asortiman

U Prodajno savjetodavnom centru vrlo je velik i raznolik asortiman robe, koji se stalno nadopunjava prema potrebama krajnjih korisnika. Prodajno savjetodavni centar opskrbljen je širokim asortimanom proizvoda – sredstvima za zaštitu bilja, DDD sredstvima, gnojivima, voćnim sadnicama iz vlastite proizvodnje, sjemenskim i sadnim materijalom, ručnim alatom, uređajima i opremom za voćarstvo, pčelarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, sredstvima za enologiju, uređajima i opremom za natapanje, uređajima i opremom za zaštitu bilja, kuća, vrt i okućnicu, hranom i opremom za kućne ljubimce, proizvodima za ishranu životinja. Iz ponude posebno treba istaknuti program gnojiva namijenjen za primjenu u ekološkoj proizvodnji, koja osim nutritivnih imaju i pozitivan učinak na sprječavanje napada bolesti i štetnika.

Zaposlenici

U Prodajno savjetodavnom centru Kaštelir, u stalnom radnom odnosu su dva djelatnika, od kojih je jedan djelatnik dipl. ing. agronomije, dok je jedna djelatnica zaposlena tijekom sezone.Osim direktne prodaje, korisnicima centra daju stručne savjete i preporuke pri izboru i primjeni sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, ali i svih ostalih proizvoda. No, osim poslovnog odnosa, sa svakim korisnikom uspostavljaju i prijateljski odnos, zbog čega se kupci uvijek vraćaju.

Usluge, popusti…

Uz velik asortiman robe, u ponudi se nalaze proizvodi u različitim pakiranjima kako bi se zadovoljile potrebe i profesionalaca i amatera. Osim gotovinskog plaćanja, korisnici imaju mogućnost kartičnog plaćanja robe, plaćanja na rate, kao i odobravanje popusta. Po zahtjevu korisnika, obavlja se dostava robe na kućnu adresu ili direktno u nasad. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 – 17 h, a subotom od 8 – 14 h.

FITOPROMET D.O.O. KAŠTELIR, ROJCI 66, 52464 KAŠTELIR, TEL 052/8943 796, centar.kastelir@fitopromet.hr


""""Tradicija

Tvrtka Sjemenarna Ri d.o.o. ima tradiciju dugu gotovo dvadeset i pet godina, a osnovana je 1991. godine u Rijeci. Primarna djelatnost tvrtke je veleprodaja sjemenskom robom, no uz veleprodaju postoji i poljoljekarna. Poljoljekarna od 70 m2 je smještena na atraktivnoj lokaciji, te se nalazi u samom centru grada u blizini glavne tržnice i obale.

Asortiman

Sjemenarna Ri d.o.o. svojim kupcima nudi široki asortiman sjemenja povrća, ukrasnih trava i travnih mješavina, cvijeća, te začinskog bilja, razne vrste sjemenskog krumpira, lukovice cvijeća, lučice, te sadnice ruža. U ponudi su i organska gnojiva, razni supstrati, mineralna i folijarna gnojiva, te sredstva za zaštitu bilja za sve bolesti i sredstva za suzbijanje i odbijanje štetočina. Uz sve navedeno, u ponudi su i alati potrebni za rad u vrtu, te hrana za kućne ljubimce, kao i sve drugo što bi vam moglo zatrebati u vrtu, a poljoljekarna tako opskrbljuje hobi i profesionalne proizvođače.

Zaposlenici

Poljoljekarna ima dvoje zaposlenih, dipl.ing.agronomije, te poljoprivrednu tehničarku. Obje zaposlenice su iskusne u svom poslu, te svojim znanjem i iskustvom pomažu i posvećuju se svakome kupcu, kojih u ovoj vrlo prometnoj poljoljekarni ne nedostaje.

Usluge, popusti…

Poljoljekarna radi šest dana u tjednu. Kupci uz robu vrhunske kvalitete dobivaju i besplatno savjetovanje iz svih područja poljoprivredne proizvodnje. Obzirom na gužvu koja je normalna stvar, posebno u sezoni, djelatnice vješto, uz dobru organizaciju, udovoljavaju svim željama i spremno odgovaraju na razne upite. Uz sve navedeno, poljoljekarna nudi razne akcije na proizvodni asortiman. Radno vrijeme je od ponedjelka do petka od 07.30 – 14.30 sati, te subotom od 07.30 -12.30 sati.

SJEMENARNA RI D.O.O., ANTE PILEPIĆA 19, 51000 RIJEKA, TEL 051/334-685, www.sjemenarna-ri.hr


"" Tradicija

Trgovačko društvo Agropotok ima dugu tradiciju poslovanja, a poljoljekarna je otvorena 1996. Poljoljekarna se prostire na 150 četvornih metara, od čega prodajni prostor zauzima oko 65 m2, a smještena je u strogom centru Rakovog Potoka. Poljoljekarna ima veliki parkirni prostor, a nalazi se uz vrlo prometnu staru karlovačku cestu.

Asortiman

U sklopu poljoljekarne omogućeno je kvalitetno skladištenje stočne hrane od više proizvođača, za sve kategorije domaćih životinja. Također, imaju veliki izbor sjemenske robe, cvijeća, presadnica, organska i mineralna gnojiva, sustava za natapanje, te razne ručne alate za poljoprivredu. Poljoljekarna Agropotok dobro je opskrbljena i kompletnim asortimanom za enologiju. Za svakog proizvođača dostupan je sav repromaterijal.

Zaposlenici

U poljoljekarni su zaposlena 3 djelatnika, od kojih je jedan zaposlenik agronom, jedan poljoprivredni tehničar koji svojim znanjem i iskustvom mogu pružiti savjete o upotrebi sjemenske robe i zaštitnih sredstava. Vrlo su uslužni i stoje na raspolaganju svakome kupcu.

Usluge, popusti…

Kupcima pružaju mogućnost plaćanja svim kreditnim karticama i transakcijskim računima. Također, imaju besplatnu dostavu robe u krugu od 20 km, kao značajan dio dobre poslovne prakse, jer kupci su najbitniji. Hvale vrijedan podatak je da Agropotok sudjeluje u većini humanitarnih akcija na području grada Samobora i Svete Nedjelje, te su tako uz poljoljekarnu prepoznatljivi na svome području. Obzirom na sezonu, uvijek nastoje osigurati dio asortimana po posebnim, akcijskim i prihvatljivim cijenama. Poljoljekarna je otvorena za sve kupce od ponedjeljka do petka od 8 – 20 sati, a subotom od 8 -15 sati.

AGROPOTOK D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 19, 10436 RAKOV POTOK, TEL 01/6586-111, www.agropotok.hr


""""Tradicija

 

Agro zona osnovana je 2007. godine u Petrinji. Prodajni prostor proteže se na 50 m zatvorenog dijela i isto toliko skladišnog prostora. Vanjski prostor predviđen je za prodaju kontejniranih voćnih sadnica i za supstrate. Poljoljekarna se nalazi uz vrlo prometnu cestu u samom centru grada, uz jednostavan prilaz i pristup.

Asortiman

Velik izbor sjemena povrća, ljekovitog bilja, cvijeća i sadnog materijala (krumpir, voće, lozni cjepovi, cvijeće, ukrasno grmlje) za hobiste i amatere. U ponudi su i folije za plastenike, oprema za natapanje kap po kap, razni supstrati i organska gnojiva, te mineralna i folijarna gnojiva. Dio programa prodaje jest i prodaja jednodnevne peradi i stočne hrane, i velik izbor hrane i opreme za kućne ljubimce. Ponuda sredstava za zaštitu bilja prilagođena je proizvodnji na području Petrinje, pogotovo za voćare i vinogradare,te proizvođače krizantema što prepoznaje lokalno stanovništvo.

Zaposlenici

U poljoljekarni je dvoje zaposlenih, dipl.ing. agronomije iz ratarstva i odgovorna osoba za rad sa zaštitnim sredstvima i sjemenskom robom, te poljoprivredni tehničar, ratarskog usmjerenja, ujedno direktor i vlasnik. Znanjem i iskustvom, usavršavanjem i stručnim savjetima, djelatnici se posvećuju svakom kupcu ponaosob.

Usluge, popusti…

U poljoljekarni postoji mogućnost ugovaranja posebnih prodajnih uvjeta za udruge voćara, vinogradara i vinara, povrćare, te za profesinalne proizvođače. Besplatna dostava je pravilo za kupce poljoljekarne Agro zona. Savjetovanje je sastavni dio poslovanja poljoljekarne, a najčešća pitanja jesu kako i kada adekvatno primijeniti sredstvo za zaštitu. Kupci najviše traže fungicide i insekticide za zaštitu vinograda, voća, povrća i cvijeća, neselektivne herbicide, te organska i vodotopiva gnojiva. Razne akcijske cijene se rade ovisno o aktualnosti proizvodnje, a poljoljekarnu možete posjetiti u radnom vremenu od 8 – 17 h, te subotom od 8 – 12.30 sati.

AGRO ZONA D.O.O., ARTURA TURKULINA 13, 44250 PETRINJA, Tel 044/815-032, agro.zona@sk.t-com.hr


 

"""" 

Tradicija

Poljoprivredna ljekarna Biogal osnovana je 1992. godine i posluje s jednom poslovnom jedinicom maloprodaje u Višnjevcu. Radi u 70 m zatvorenog prodajnog prostora, te 150 m skladišnog prostora. Poljoljekarna se nalazi na prometnoj cesti, uz pristupačna parkirališna mjesta ispred trgovine.
Asortiman

U svojoj širokoj paleti proizvoda, poljoprivredna ljekarna nudi više od 2.500 artikala. Tu je velik izbor pesticida, sjemenske robe, sadnica voća, loznih cjepova, raznih egzotičnih sadnica, ekološki prihvaćenih sredstava. Nude velik izbor gnojiva, od mineralnih, vodotopivih do organskih gnojiva, biostimulatora raznih pakiranja prilagođenih i hobistima i profesionalnim proizvođačima, te velik izbor supstrata za amaterski i profesionalni uzgoj cvijeća i povrća. U ponudi je i stočna hrana više renomiranih proizvođača. Iz palete proizvoda izdvaja se bogati program za natapanje, plasteničke folije i dr.

Zaposlenici

U Biogalu je zaposleno troje djelatnka – diplomirani agronom, diplomirani inženjer fitofarmacije, te poljoprivredni tehničar. Uigrani tim funkcionira vrlo skladno, te kupci rado svraćaju u trgovinu u kojoj su uvjereni da će pronaći sve što im treba. Savjete kupci rado poslušaju, a jedan od razloga njihovog vraćanja su i srdačnost, savjetovanje, te dobre cijene koje u Biogalu mogu pronaći.

Usluge, popusti…

Tijekom godine u ponudi su razni proizvodi po akcijskim cijenama, kupcima se za veće količine odobrava dodatni popust, kao i za naručenu robu koje nema u Biogalovom skladištu. Svojom stručnošću i ljubaznošću stekli su povjerenje mnogobrojnih kupaca. Svake godine proširuju ponudu proizvoda, sve prema zahtjevima tržišta. Prate novosti u poljoprivrednoj proizvodnji, novosti u ekološkoj proizvodnji i to znanje prenose kupcima kroz savjete prilikom prodaje proizvoda ili organiziranjem raznih savjetovanja. Ponuda proizvoda usmjerena je najviše na proizvođače povrća, voća i cvijeća, te velikim dijelom na hobiste. Robu dostavljaju kupcima u bližoj okolici svojim dostavnim vozilom, a isto tako robu šalju na područje cijele Hrvatske putem dostavnih službi. Poljoljekarna posluje radnim danom od 8 – 17 h i subotom od 8 do 13 h.

BIOGAL D.O.O., NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2 F, 31220 VIŠNJEVAC, Tel 031/351-277, biogal@biogal.hr


  """"Tradicija

Oroz Pharm osnovan je 1998. godine, a poljoljekarna posluje u 180 m prodajnog i 430 m skladišnog prostora. Poljoljekarna je smještena na glavnoj cesti prema Našicama u Pleternici, na vratima Požeške zlatne doline.

Asortiman

Poljoljekarna ima velik izbor sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva za različite vrste biljne proizvodnje, sjemena hibrida povrća za profesionalne povrtlare, supstrata za proizvodnju povrća i cvijeća, kompletnu ponudu opreme za navodnjavanje. Obzirom na sve veći broj pčelara, poljoljekarna je uvela opremu za pčelare. Oroz Pharm se bavi distribucijom i maloprodajom stočne hrane i mineralno vitaminskih dodataka od sedam vodećih proizvođača u Hrvatskoj. U ponudi ima standardne sadnice voća, kontejnirane sadnice voća, sadnice cvijeća, najširi izbor lučica (6-7 sorata) i sjemenskog krumpira(10-15 sorata), sjemenski kukuruz svih značajnijih sjemenskih kuća u RH, veliki izbor hrane i opreme za kućne ljubimce, motorna ulja i akumulatore, opremu za stočarstvo….

Zaposlenici

Ima 6 zaposlenih, od kojih dvoje ima visoku stručnu spremu iz agronomije, opći smjer i ratarstvo, a 2 djelatnika ima višu stručnu spremu iz područja voćarstva, vinogradarstva i vinarstva. Obzirom da u svakom trenutku imaju i više od 300 sredstava za zaštitu bilja i najmanjih pakiranja, rado odgovaraju na razna pitanja vezana uz preveniranje i suzbijanje štetnika i bolesti, gnojidbu svih kultura s obzirom na fazu razvoja kultura, upotrebu biostimulatora, fertigaciju, a česta su pitanja vezana uz voćnjake i vinograde s obzirom na potrošnju vode i površinu, te koncentraciju ili dozu sredstva za zaštitu.

Usluge, popusti…

Kao dodatne pogodnosti za kupce, udruge i sl., Oroz Pharm osigurava popuste za gotovinsko plaćanje određenog asortimana (szb 10%, Sano i Biomin 5%, hibridi povrća 5%, mineralna gnojiva 5%, program ulja 10%, akumulatori 15%). Mogućnost jednokratnog plaćanja svim debitnim i kreditnim karticama, te Diners i American na rate. Uz cjelokupnu ponudu tvrtka ima ugovornu proizvodnja povrća-kupusnjača, a vrši i otkup višnje. Poljoljekarna radi od 7 – 19.30 h, te subotom od 7 – 16 h.

OROZ PHARM D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 24, 34310 PLETERNICA, Tel 034/251-053, oroz.pharm@po.ht.hr


""""Tradicija

 

Poljonim d.o.o. osnovan je 1994. godine, te uspješno posluje 20-tak godina. Briga za kupca i zadovoljan kupac Poljonimova je osnovna nit vodilja. Poljoljekarna se nalazi u centru Klinča Sela, nedaleko od Zagreba i posluje u 90 m zatvorenog prodajnog prostora, te dvorišta s trapilištem za voćne sadnice.

Asortiman

Poljoljekarna Poljonim d.o.o ističe se atraktivno uređenim dvorišnim prostorom, uvijek prepunim cvijećem i ugodnim ambijentom. Poljonim prati trendove, kako u poslovanju, tako i u samom uređenju poslovnog prostora. Poljoljekarna je poznata po velikom izboru voćnih sadnica, sezonskog cvijeća, izborom kvalitetnih presadnica povrća, te supstrata za sadnju cvijeća i povrća. U poljoljekarni se rado pružaju savjeti vezani uz planiranje cvjetnjaka i povrtnjaka. Orjentirani su na male poljoprivrednike i hobiste koji sada već tradicionalno rado dolaze u poljoljekarnu u kojoj znaju da mogu pronaći sve za vrt i okućnicu. Poljonim je posebno orijentiran na prodaju organskih gnojiva, te integriranu i organsku (ekološku) poljoprivredu. Uz sjeme, sredstva za zaštitu bilja i sve potrebno za poljoprivredu, nudi se i perad, te razne smjese i vitaminski dodaci. Posebnost ove poljoljekarne je da se uz poljoprivredni repromaterijal, zbog potreba tržišta i želja kupaca u posljednje vrijeme izdiže kutak cvjećarnice Fulir design koja stoji na raspolaganju za aranžiranje svih prigoda.

Zaposlenici

U poljoljekarni su zaposlena 2 dipl.ing. agronomije (vvv i zaštita bilja) koja svojim znanjem, stalnim usavršavanjem i stručnim savjetima pokrivaju sve potrebe kupaca.

Usluge, popusti…

Uz gotovinsko plaćanje moguće je plaćanje svim kreditnim karticama. Kupcu se daju besplatni savjeti uz sva pitanja vezana za poljoprivredu i hortikulturu. U Poljonimu se kupac uvijek nalazi na prvom mjestu. Kako su većina kupaca mali poljoprivrednici i hobisti posebno je zanimljiv velik izbor sredstava za zaštitu bilja u manjim pakiranjima. Kupci u ovoj simpatičnoj poljoljekarni mogu kupiti razni repromaterijal, a ovisno od sezonskih zahtjeva kupce opskrbljuju traženim asortimanom u radnom vremenu od 8 -18 h, te subotom od 8-13 h.

POLJONIM D.O.O., KLINČA SELA, MATULINOVA 1, 10450 JASTREBARSKO, Tel 01/6289-794
fb: Poljonim poljoprivredna apoteka


 

""""Tradicija

Tvrtka Poljocentar d.o.o. posluje više od 20 godina, a osnovna djelatnost tvrtke je veleprodaja i maloprodaja kompletnog repromaterijala za poljoprivredu i građevinskog materijala. Glavni cilj Poljocentra d.o.o. od samih početaka je pružanje vrhunske i najkvalitetnije usluge poljoprivrednim proizvođačima, prateći aktualnu problematiku u agraru, te novosti koje nudi agronomska struka na tržištu. Poljoljekarna u Bjelovaru posluje od 2011. godine, u 300 m prodajnog prostora, uz veliku površinu skladišnog i otvorenog prostora.

Asortiman

U Poljocentru Bjelovar je veliki izbor sjemenske robe, gnojiva, specijalizirani asortiman za povrtlare, sadnice voćaka, i mnogo ostalog poljoprivrednog i građevinskog materijala, te veliki izbor sredstava za zaštitu bilja. Posebno se ističe bogati pčelarski program od košnica, pogača za pčele, dimilica, odjeće i obuće uz vrlo prihvatljive cijene.

Zaposlenici

Petero zaposlenika koji pokrivaju sva područja proizvodnje i prodaje jamstvo su sigurne kupnje uz garanciju pružanja kvalitetnih i stručnih savjeta. Poljocentar Bjelovar rado je posjećena poljoljekarna jer se zaposelnici trude posvetiti svakome ponaosob.

Usluge, popusti…

Kvaliteta Poljocentrove usluge temelji se na obrazovanim i stručno osposobljenim djelatnicima, koji svoje znanje i iskustvo nadograđuju na stručnim predavanjima i seminarima o najnovijim dostignućima agronomske struke, a sve te informacije prenose poljoprivrednicima. Zbog želje da svi kupci što prije budu opskrbljeni, proširili su vozni park i transporte. Vrlo je značajno naglasiti kako Poljocentar omogućava kreditiranje proljetne sjetve, otkup merkantilne pšenice i kukuruza, te uslugu vaganja na mosnoj vagi. Također, u poljoljekarni je moguće ugovaranje posebnih prodajnih uvjeta za udruge (vinogradara, povrtlara, pčelara), te dostava robe i to u radnom vremenu od 7-19 h, te subotom od 7-14 h.

POLJOCENTAR BJELOVAR, BILOGORSKA BB, 43000 BJELOVAR, Tel 043/226-135
www.poljocentar.hr


  

""""Tradicija

Tvrtka Kokot Agro osnovana je 2004. godine. Tradicija tvrtke od početaka je veleprodaja i distribucija proizvoda za vinarstvo i vinogradarstvo, a danas tvrtka posluje i s poljoljekarnom na izvrsnoj lokaciji uz prometnu cestu gdje je vrlo jednostavno moguće pristupiti, ali i pronaći bogati asortiman u 70 m prodajnog prostora.

Asortiman

Obzirom na bogato vinorodno područje, Kokot Agro posebnu pozornost polaže na bogatu ponudu opreme za vinarstvo i vinogradarstvo, pa tako izdaju brošuru precizne enologije s popisom sredstava i opreme. U ponudi imaju lozne cijepove, voćne sadnice, sjemensku robu, supstrate za cvijeće i povrće, mineralna i folijarna gnojiva, te sredstva za zaštitu bilja raznih proizvođača. Također, visokokvalitetne električne škare Infaco dostupne se u sklopu poljoljekarne, kao i mnogi drugi svjetski poznati brendovi, poput Vason enologica, DSM, Trust, a od nedavno su postali i zastupnici traktora Landini. Nude mogućnost uslužne tangencijalne filtracije u podrumu kupca.

Zaposlenici

U poljoljekarni Kokot Agro je zaposleno pet stalnih djelatnika, od kojih je troje agronoma, koji svojim znanjem i iskustvom savjetuju svakog kupca. Održavaju se i stručna savjetovanja, posebno za profesionalne proizvođače – vinare, ali i voćare, obzirom na specifičnost proizvodnje područja gdje se smjestila poljoljekarna.

Usluge, popusti…

Po dogovoru s kupcima vrše besplatnu dostavu proizvode, te osluškuju želje i potrebe kupaca, te sukladno tome omogućavaju raznovrsnu ponudu. Poljoljekarna Kokot Agro organizira i predavanja za svoje kupce vinare, a uz vlastitu brošuru s proizvodima, postoji i web stranica s informacijama svih proizvoda koje zastupaju. Moguće je obročno plaćanje kupljene robe, a uz bogatu ponudu, važno je istaknuti moderno uređen laboratorij za analizu vina sa svim parametrima i primjenom sofisticiranih metoda analiziranja vina. Poljoljekarna s enološkim laboratorijem otvorena je od ponedjeljka do petka od 7-17 h, te subotom od 7-13 h.

KOKOT AGRO D.O.O., BANA JOSIPA JELAČIĆA 28, 10 450 JASTREBARSKO, TEL 01/6271-543
www.kokot-agro.hr

 


 

 """"Tradicija Agrocentar Lupres Nedeljanec otvorio je svoja vrata za kupce 2012. godine, i svojim velikim asortimanom, veličinom prodajnog prostora od 400 m i velikim parkiralištem bio je i ostao prvi centar za poljoprivredu u varaždinskom kraju smješten na glavnoj cesti prema ulazu u grad. Sama tvrtka Lupres osnovana je 1996. godine i posluje kao maloprodaja i veleprodaja poljoprivrednog i drugog asortimana u Hrvatskoj, ali i regiji.

Asortiman

Svakodnevno osluškuju potrebe kupaca i na taj način Lupres pokušava imati sve u asortimanu što treba za sigurnu i unosnu proizvodnju. S godinama su proširili asortiman na sustave za natapanje gdje kupcima pružaju adekvatan stručni savjet, a ako treba i pomažu kod montaže. Zbog vlastite ekološke osvještenosti, Lupresovi djelatnici žele isto prenijeti i na kupce, pa nude širok asortiman ekoloških pripravaka sve od ekoloških sredstava za zaštitu bilja, ekološkog sjemenja do ekoloških supstrata. Uz široki asortiman stočne hrane, ostalog repromaterijala, sadnog materijala, rezervnih dijelova i sl., djelatnici će rado pomoći u pravilnom odabiru asortimana i za konvencionalnu poljoprivredu.

Zaposlenici

Lupres Nedeljanec ima čak 7 zaposlenih, a obzirom na ekologiju koju promoviraju zaposlena je i magistra inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma. Cijeli tim djeluje skladno i vedro, te su uvijek spremni odgovoriti na sve upite.

Usluge, popusti …

Svojim kupcima Lupres osigurava kupovinu kreditnim karticama, obročno plaćanje, a isto tako akcijska prodaja određene grupe proizvoda je na dnevnoj bazi uz popust od 15%. Svake godine se obilježavaju i dani otvorenih vrata kada dobavljači sjemenske robe i sredstava za zaštitu bilja savjetuju kupce, a Lupres dodatno priređuje veliku tombolu s bogatim nagradama i glazbom. Popusti se daju na količinu i gotovinsko plaćanje. Stručni tim na koji se kupci mogu osloniti i koje sve više koriste za savjete, stoji im na raspolaganju od ponedjeljka do subote od 7 – 20 h.

LUPRES NEDELJANEC, VARAŽDINSKA 79, 42205 VIDOVEC, Tel 042/209-277, www.lupres.hr/novo/


""""Tradicija

Tvrtka Cipro osnovana je 1992. godine, temelj poslovanja je veleprodaja i distribucija repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju. 2006. g. otvorena su prva tri Cipro agrocentra na području sjeverozapadne Hrvatske, a danas Cipro posluje u 11 agrocentara, u Krapinsko–zagorskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji. Agrocentar Novi Marof osnovan je 2014.g.

Asortiman

Agrocentar Novi Marof ističe se modernim dizajnom, bogato uređenim prodajnim prostorom, velikim dvorištem, dva skladišna prostora, te dijelom za sadnice voćaka i cvijeća. Prodajna površina agrocentra je 98 m . Kupcima se uz stručne savjete nudi bogata ponuda proizvoda za poljoprivredu domaćih i svjetskih proizvođača, vrhunske kvalitete i po povoljnim cijenama – supstrati za cvijeće i povrće za profesionalnu upotrebu i za hobiste, ukrasno grmlje i voćne sadnice, protugradne mreže i sjenila, veliki izbor sjemenske robe i stočne hrane, mineralnih gnojiva, sustava za natapanje, sjemenskog krumpira, folije za plastenike, veziva za baliranje, mrežice i folije za baliranje, organskog konjskogoveđeg gnojiva i dr.

Zaposlenici

U poljoljekarni je 4 zaposlenih, koji spremno odgovaraju na sva pitanja vezana uz proizvodnju, korištenje sredstava, sjetvu i mnoga druga, te je kupac siguran da će dobiti kvalitetan i stručan savjet.

Usluge, popusti…

Svake subote na lokalnom radiju Cipro agrocentar kroz jednosatnu emisiju informira kupce o događajima, planovima i akcijama za naredni tjedan, obrađuju se pojedine teme aktualne za poljoprivredu, te kupci mogu zatražiti savjet. Organiziraju predavanja i prezentacije o primjeni Yara gnojiva, Norike sjemenskog krumpira, sustava za baliranje, kako bi kupcima olakšali proizvodnju, dok se na web stranici Cipra također mogu pronaći brojni savjeti. Od dodatnih pogodnosti kupcima se daju popusti na određene artikle za gotovinsko plaćanje, te pogodnosti za članove udruga. Ove godine postojeću knjižicu „Kalendar primjene zaštitnih sredstava“ dopunili su evidencijom primjene gnojiva, te brojnim savjetima. Cipro posjeduje čak 8 kontejnera za zbrinjavanje otpadne ambalaže. Agrocentar radi od ponedjeljka do petka od 7-19 h, te subotom od 7 -13 h.

CIPRO AGROCENTAR, MOŽĐENEC 26 a, 42220 NOVI MAROF, Tel/Fax 042/606-157, acnovimarof@gmail.com

 


""""Tradicija

 

Poljocentar u Dubravi treća je po redu maloprodajna jedinica tvrtke Poljocentar Križevci, a posluje od 1996.g. Tvrtka posluje na hrvatskom tržištu više od dvadeset godina s 23 maloprodajne jedinice, no također sa stabilnom i čvrstom veleprodajom u pozadini. Zatvoreni prodajni prostor veličine je 80 m². Obzirom na dobru lokaciju i pristupačnost, te uslužnost u bilo koje doba, poljoljekarna je rado posjećena.

Asortiman

U poljoljekarni ima veliki izbor sjemenske robe domaćih i stranih proizvođaća, sadni materijal, mineralna gnojiva, sredstva za zašitu bilja, stočna hrana, vinogradarsko-enološki program, program za pčelarstvo, sitni alati i strojevi kao i kompletan građevinski program. Ukoliko kupac traži određeni preparat ili sjemensku robu koja trenutno nije u prodajnom prostoru, djelatnici su uvijek spremni nabaviti tražene proizvode. Također, u poljoljekarni se kvalitetnim stručnim savjetima, dobrim poznavanjem aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja, vrlo lako može naći povoljno rješenje i zamjensko sredstvo ukoliko je to potrebno, zbog čega se kupci ponovno rado vraćaju.

Zaposlenici

Dvoje zaposlenika svojim znanjem pokriva područja poljoprivrede značajne za vrbovečki kraj.

Usluge, popusti…

U Poljocentru Dubrava često budu akcije pojedinih artikala, uvijek vrijede popusti na gotovinska plaćanja kao i popusti na veće količine robe, a posebno se prate udruge voćara i vinogradara kojima se odobravaju popusti i kojima se pomaže savjetima i izlascima na teren kod pojave bilo kakvog problema. Važno je istaknuti i dugogodišnju tradiciju kreditiranja proljetne i jesenske sjetve za kupce. Dubrava je kraj gdje se ljudi uglavnom bave sjetvom kukuruza i žitarica, pa je opskrba sjemenskom robom svih hibrida kukuruze (FAO grupa i namjena; za mliječne krave, uzgoj svinja, peradarstvo i sl.) značajna. Biljne bolesti na žitaricama posebno su bile značajne u godinama visoke vlažnosti, te se sukladno praćenju stanja na terenu nabavljaju poznata i provjerena sredstva za sprječavanje i suzbijanje bolesti i štetnika. Poljoljekarnu u sklopu koje možete pronaći i sve za građevinarstvo možete posjetiti u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7-17, te subotom do 13 h.

POLJOCENTAR VRBOVEČKA, DUBRAVA, RADNIČKA 13, 10342 DUBRAVA, prod3dubrava@poljocentar

 


""""Tradicija

 

 

Trgocentar Zabok ima dugu tradiciju poslovanja, a prijavljena poljoljekarna otvorena je 1999.godine koja se razvojem poslovanja i povećanjem prometa preselila na sadašnju lokaciju 2011.g. u 98 m prodajnog prostora. Trgocentrova poljoljekarna smještena je na vrlo prometnoj i lako dostupnoj prometnici prema centru Zaboka.

Asortiman

Uz dobru lokaciju i jednostavan pristup kupcima i dobavljačima, olakšan je utovar robe prema potrebi. U sklopu poljoljekarne omogućeno je kvalitetno skladištenje stočne hrane raznih proizvođača za sve kategorije domaćih životinja, a uz sjemensku robu, cvijeće, sadni materijal, organska i mineralna gnojiva, imamo i veliki izbor sustava za natapanje, te razne metalne robe za poljoprivredu (alat, vijci i dr.). U sklopu poljoljekarne može se pronaći i veliki asortiman staklene ambalaže, pribora za pakiranje poljoprivrednih proizvoda, enoloških sredstava i pribora. Cijene i cjelokupni asortiman jasno su istaknuti, vidljivi i pristupačni.

Zaposlenici

U poljoljekarni je zaposleno 5 djelatnika, koji se ističu izvrsnim znanjem primjene sredstava za zaštitu bilja, sjemenskom robom, savjetima u voćarstvu i vinogradarstvu, i ostalim područjima agronomije, te pristupačnosti i srdačnosti.

Usluge, popusti …

Poljoljekarna kupcima pruža niz dodatnih usluga poput stručnog savjetovanja kupaca, izlaska na teren kod kupaca, davanje savjeta putem interneta i telefona. Surađuje se s proizvođačkim udrugama (vinogradari, stočari), te se odobravaju popusti kod kupnje za članove udruga. Organiziraju se stručna predavanja za poljoprivrednike (zaštita bilja, tehnologija proizvodnje, hranidba životinja, pripreme za berbu grožđa i dr.). Mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja na više rata za korisnike svih bankovnih kartica, odgode plaćanja za članove udruge umirovljenika, sindikata većih poduzeća, dostava robe kupcima i demonstracija novih proizvoda, svakako su dodatni razlozi za posjet ovoj dinamičnoj poljoljekarni čija vrata su otvorena za kupce od ponedjeljka do petka od 7-19 h, te subotom od 7-13 h.

AGROCENTAR TRGOCENTAR, MATIJE GUPCA 99, 49 210 ZABOK, Tel 049/221-571, Fax 049/249-091


 

""""Tradicija

Agrocentar Bartolovec posluje od 2001. godine, dok sama tvrtka Lupres djeluje od 1996 godine i profilirala se kao jedna od najjačih tvrtki u agro segmentu. Tvrtka Lupres svoje sjedište i prodajni prostor od 300 m smjestila je na prometnoj cesti kod izlaza iz Varaždina.

Asortiman

Lupres ima velik izbor asortimana iz kojeg se može izdvojiti mnoštvo sjemenske robe, sadnog materijala, cvijeća i to prvenstveno domaćih dobavljača i proizvođača. Izložen je široki asortiman sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, ali i široka paleta ekoloških proizvoda kao što su biopesticidi, biognojiva, biostimuatori i novo u ponudi je sjeme za ekološku proizvodnju. U centru se mogu pronaći i uvozni supstrati za začinsko bilje kao i supstrat za orhideje, kaktuse, supstrat obogaćen vulkanskim prahom i dr. Osim posuda za cvijeće, staklenog i ostalog repromaterijala u Lupresu se može pronaći sve za vrt, okućnicu, travnjake, ali i oprema za ribiće, kućne ljubimce i akvaristiku, a uskoro i pčelarska oprema.

Zaposlenici

Agrocentar Bartolovec ima 4 zaposlenih od kojih se uvijek može zatražiti savjet i stručna pomoć, a opuštena radna atmosfera dodatni je razlog zbog kojeg se kupci uvijek rado vraćaju.

Usluge, popusti…

Obzirom na veliko parkiralište, kupcima se osigurava prostor za dolazak i najvećim vozilima i sigurni utovar. Lupresov veliki centar nudi sve što je potrebno u poljoprivredi, a bezgotovinsko plaćanje putem kartica kao i mogućnost kupnje na rate jamstvo su bezbrižne kupnje. Svojim kupcima Lupres osigurava popuste od 10-50%, a putem Dana otvorenih vrata usko se surađuje s dobavljačima koji priređuju kratka predavanja za kupce, uz nagradnu tombolu s bogatim i prigodnim nagradama. Stručni tim koji svojim višegodišnjim iskustvom kupcima pruža sigurnost u njihovoj proizvodnji, za kupce je dostupan u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 19 h i subotom od 7 do 13 h.

AGROCENTAR LUPRES, VARAŽDINSKA 40, 42202 Bartolovečki Trnovec, Tel 042/657-626, www.lupres.hr/novo/


""""Tradicija

Tvrtka KTC posluje na hrvatskom tržištu više od 20 godina. Poljoljekarna Bjelovar otvorena je ove sezone, a nalazi se uz Slavonsku cestu pri izlasku iz Bjelovara.

Asortiman

U KTC možete pronaći razna sredstva za zaštitu bilja, sjemensku robu i sadni materijal mnogih robnih marki, mineralna i organska gnojiva, profi supstrate i zemlju za cvijeće, stočnu hranu, jednodnevne piliće, opremu za natapanje,opremu za podrumarstvo i vinogradarstvo, i mnoštvo alata za poljoprivredu. Posebna pažnja posvećuje se redovnom praćenju tržišta, bilo da se radi o ponudama, novitetima, konkurentnosti. U KTCu ističu važnost širine ponude i povoljnih cijena, sve u cilju zadovoljnog kupca.

Zaposleni

U novootvorenoj poljoljekarni zaposleno je dvoje djelatnika koji savjetuju kupce iz svih područja agronomije, a u planu tvrtke je da osigura i 5 djelatnika tijekom sezone. Obzirom na kratko vrijeme od otvaranje, prodajni tim djeluje dobro organizirano.

Usluge, popusti…

U poljoljekarnama se njeguje poseban odnos s kupcima kroz stručne savjete i osluškivanjem želja kupaca. KTC je i proizvođač nekih poljoprivrednih proizvoda (plastenička proizvodnja povrća na tlu i u hidroponskom uzgoju) i svoja iskustva prenose na kupce. Tijekom cijele godine, a osobito u vrijeme sezone, kupcima nude posebne akcijske cijene najatraktivnijih proizvoda i organiziraju savjetodavne seminare za poljoprivrednike. Uz akcijske letke, koje putem neadresirane distribucije dostavljaju na kućne adrese, promidžbene oglase putem radija i televizije, te internetskih stranica, organiziraju i vrijedne nagradne igre (nova nagradna igra počinje 1.ožujka). KTC klub vjernosti broji više od 110.000 članova, a bodovi se sakupljaju i u poljoljekarnama. Dostava robe osigurana je putem voznog parka u roku 24h. Potrošači mogu koristiti posebne odgode plaćanja (i beskamatno do 12 rata) putem kreditnih kartica. Poljoljekarna se nalazi u sklopu supermarketa i restorana Snježana, pa potrošači mogu obaviti sve na jednom mjestu. Poljoljekarna radi od ponedjeljka do petka od 8 do 18 h, te subotom od 8 do 13 h.

KTC Poljoljekarna Bjelovar, Pakračka 1, 43000 Bjelovar, Tel 043/638-888, www.ktc.hr

 

Postavi pitanje autoru klikom ovdje
Prethodni članakČarobna torta
Sljedeći članakNovosti iz mehanizacije
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.