Objavljen je natječaj/ javni poziv Europske komisije za provedbu mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima, a radi dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednicima za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama sukladno Uredbi  br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. godine.

Unatoč činjenici da je svim poljoprivrednicima iz Republike Hrvatske na raspolaganju korištenje potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u iznosu od 2,4 milijarde EUR-a, ovim putem skrećemo pozornost na dodjelu sredstava bespovratne potpore izravno iz proračuna Europske unije. Stoga bi bilo korisno, pa i efikasno, kad bi postojeći, ali i budući poljoprivrednici pratili javne pozive koji su im namijenjeni bilo putem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/), odnosno izravno putem objava od strane Europske komisije (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_hr).

Teme i ciljevi javnog poziva za poljoprivrednike

Pozivom su obuhvaćene sljedeće teme i ciljevi:

  • AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS (1. tema) – unutarnje tržište s iznosom od 5 000 000 EUR.Nastoji se informirati o sustavima kvalitete i povećanja njihove prepoznatljivosti, s time da obuhvaća: sustav kvalitete: zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP), zajamčeno tradicionalni specijaliteti (ZTS) te neobvezne oznake kvalitete; logotip za kvalitetne poljoprivredne proizvode specifične za rubna područja Unije. 
  • AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC (2. tema) – unutarnje tržište s iznosom od 6 000 000 EUR. Cilj je informirati o sustavu kvalitete Unije za ekološku proizvodnju i povećanje njegove prepoznatljivosti.
  • AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE (3. tema) – unutarnje tržište s iznosom od 6 000 000 EUR. Namjera je u isticanju održivosti poljoprivrede te njezine pozitivne uloge u suzbijanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša.
  • AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET (4. tema) – unutarnje tržište s iznosom od 9 100 000 EUR. Europska komisija želi promicati dobru prehrambenu naviku u skladu s bijelom knjigom Europske komisije o strategiji o zdravstvenim problemima povezanima s prehranom, prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću.
  • AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS (5. tema) – unutarnje tržište s iznosom od 6 000 000 EUR. Navedenom temom želi se istaknuti barem jednu od posebnih značajki metoda poljoprivredne proizvodnje, posebno u pogledu sigurnosti hrane, sljedivosti, izvornosti, označivanja, hranjivih i zdravstvenih aspekata, dobrobiti životinja, zaštite okoliša i održivosti, te značajki poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, posebno u pogledu njihove kvalitete, okusa, raznolikosti ili tradicija.

Iznos proračuna za poziv ovisi o raspoloživosti odobrenih sredstava predviđenih u općem proračunu EU-a za 2021. ili o raspoloživosti odobrenih sredstava za sljedeće tri godine.

Vremenski okvir i rokovi

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 28. travnja 2021.g. do 17.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (Bruxelles). Međutim, što se procjene dostavljenih prijedloga tiče, predviđeno je razdoblje od travnja do rujna 2021. g., s time da se Odluka Europske komisije može očekivati tijekom listopada 2021.g. Nadalje, prijedlozi se moraju dostaviti elektroničkim putem, odnosno putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava u okviru portala za financiranje i natječaje te ih nije moguće podnijeti u papirnatom obliku. Poveznica za elektronički sustav za podnošenje projektnih prijedloga je: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip.

Koje su aktivnosti prihvatljive?

Prihvatljive aktivnosti su: upravljanje projektom, odnosi s javnošću, službene stranice, društvene mreže, oglašavanje, komunikacijski alati, događanja i promocija na prodajnim mjestima, s time da se prijave moraju odnositi na najmanje jednu zemlju obuhvaćenu odabranom temom poziva, gdje samo trajanje projekata treba biti najmanje 12, a najviše 36 mjeseci.

Prethodni članakINTERVJU BROJA: Plodovi budućnosti su u sjemenu sadašnjosti
Sljedeći članakMalen i specijaliziran traktor za voćnjake i vinograde
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.