Pretplatnika Gospodarskog lista koji se bavi tovom goveda u Međimurskoj županiji zanima kako se u Ministarstvu poljoprivrede bilježe prosječne cijene stoke, mesa i ostalih poljoprivrednih proizvoda, koje redovito analiziramo u svakom broju u našoj rubrici „Tržište i cijene“? Odgovara naš stalni stručni suradnik, Krešimir Jakuš, dipl. ing. agr. koji u razvoju i radu sustava prikupljanja cijena s tržišta poljoprivrednih proizvoda radi od 1997. godine.

  • Što je to TISUP ?

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) je sustav centraliziranog, redovitog prikupljanja i obrade podataka i izvješćivanja o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i inputa u poljoprivredi s domaćeg reprezentativnog tržišta.

Rad i kontrola

  • Kako je nastao i započeo s radom ovaj sustav?

-TISUP je započeo radom 1995. godine i razvijao se u sklopu međunarodnog projekta “Razvitak službi za potporu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”, a od lipnja 2002. godine do danas sastavni je dio Ministarstva poljoprivrede. Rad TISUP-a određen je Zakonom o poljoprivredi, delegiranim i provedbenim uredbama Europske komisije te Pravilnikom o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (Pravilnika).

S njim se propisuju uvjeti i način određivanja reprezentativnih tržišta u svrhu prikupljanja podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda, uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obvezne TISUP-u dostavljati podatke, propisuje se vrsta, opseg, način dostave podataka, rokovi i učestalost dostave podataka, te način izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije kao i obveza provođenja administrativne kontrole u sustavu i kontrole dostavljenih podatka kod obveznika.

Internetska stranica http://www.tisup.mps.hr/
  • Kako se provodi kontrola podataka?

Administrativnu kontrolu zaprimljenih podataka provodi Ministarstvo, a kontrola obuhvaća utvrđivanje dostave i potpunosti primljenih obrazaca, ispravnosti i pravovremenosti dostave podataka od strane obveznika. Ako se administrativnom kontrolom utvrde bitne nepravilnosti, izvršit će se kontrola na terenu. Kontrola na terenu provodi se svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika, utvrđenom na temelju analize rizika i slučajnim odabirom.

Analiza rizika uzima u obzir:(a) pravovremenost dostave podataka, (b) ispravnost dostavljenih podataka, (c) potpunost dostavljenih podataka, (d) udio u reprezentativnosti primljenih podataka, (e) kontrole provedene u prethodnim godinama, (f) primjenu drugih kriterija koji se mogu odrediti naknadno, ukoliko se prema prikupljenim podacima ili iskustvu iz obavljenih kontrola utvrdi da postoje objektivni razlozi za izmjenu ili dopunu kriterija. Ministarstvo vodi evidenciju o razlozima izbora svakoga pojedinog obveznika za provedbu kontrola na terenu te se obveznik obavještava o razlozima izbora za kontrolu. Inspekcijski nadzor nad obveznicima dostave podataka u slučaju potrebe provodi Državni inspekorat.

  • Od koga se prikupljaju podaci i o čemu ovisi izbor izvora podataka?

U prikupljanju i obradi podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda te objavi podataka o cijenama poljoprivrednih proizvoda osigurava se princip profesionalne neovisnosti, neutralnog pristupa, objektivnosti i pouzdanosti uz poštivanje visokih standarda upravljanja procesima.

Za različite grupe poljoprivrednih proizvoda kao obveznici mogu biti određeni proizvođači, prerađivači poljoprivrednih proizvoda i/ili trgovačke organizacije. Uvjeti temeljem kojih se obavlja izbor obveznika određeni su Pravilnikom (najčešće ovisi o količini proizvodnje ili otkupljenih proizvoda).

Dostava podatka od strane obveznika odvija se preko web aplikacije ili dostavom ispunjenih predefiniranih obrazaca na elektroničku adresu tisup@mps.hr. Učestalost i rokovi dostave podataka o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda ovise o vrsti proizvoda, a određeni su uredbama Europske komisije te Pravilnikom. Najčešća dinamika dostave podataka je tjedna, rok dostave u TISUP je svaki utorak do 12h za prethodni tjedan, a nakon administrativne provjere podaci se dostavljaju u Europsku komisiju u srijedu do 12h, zatim dnevna, a rok dostave je do 10 h u danu, te mjesečna i godišnja.

Prikupljanje cijena

  • Koje se sve cijene prikupljaju i prate ?

Ovisno o vrsti cijene, a mogu biti otkupne, veleprodajne, tjedno se prikupljaju cijene i količine sljedećih trženih proizvoda:

mliječni proizvodi (podatke dostavljaju obveznici koji su u prošloj godini proizveli više od 150 tona maslaca i/ili 500 tona svježeg sira i/ili 500 tona polutvrdog sira i/ili 20 tona mlijeka u prahu);

goveđe, svinjsko, ovčje i janjeće meso (obveznici su korisnici trupova više od 3.800 goveda godišnje i/ili 10.000 svinja godišnje i/ili 2.000 janjadi godišnje, a moguće obvezati i obveznike s manje trupova uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću);

peradsko meso (podatke dostavljaju obveznici koji se bave klanjem peradi i preradom mesa peradi i u prošloj su godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od 200.000 tovnih pilića (brojlera), ali i manje uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću);

jaja (podatke dostavljaju obveznici koji se bave proizvodnjom i/ili pakiranjem i prodajom, i u prošloj su godini spakirali i prodali više od 5.000.000 komada konzumnih jaja, ali i manje uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću);

žitarice (podatke dostavljaju obveznici koji su u prošloj godini sami proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od 5.000 tona meke pšenice i/ili 500 tona tvrde pšenice i/ili 1.000 tona ječma i/ili 10.000 tona kukuruza i/ili– 500 tona sirka, ali i manje uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću);

uljarice (podatke dostavljaju obveznici koji se bave proizvodnjom, otkupom uljarica, proizvodnjom biljnih ulja i proizvoda od uljarica za ljudsku i životinjsku ishranu te trgovinom istima koji su u prethodnoj godini proizveli i/ili je proizvedeno u njihovo ime i/ili su otkupili više od 5.000 tona soje i/ili 5.000 tona suncokreta i/ili 5.000 tona uljane repice, ali i manje uzimajući u obzir zahtjeve za regionalnom pokrivenošću);

banane, maslinovo ulje, voće i povrće s veletržnica.

Na dnevnoj osnovi dostavljaju se informacije o cijenama za određene uvozne proizvode voća i povrća, na mjesečnoj otkupne cijene kravljeg mlijeka, te cijene pripremljene stočne hrane, a na godišnjoj otkupne cijene duhana.

  • Dostavljaju li se sve prikupljene cijene Europskoj komisiji?

-U okviru TISUP-a prikupljaju se i određene cijene koje se ne dostavljaju u Europsku komisiju, no važne su za nacionalne potrebe. To su tjedne cijene voća i povrća na veletržnicama, tržnicama i prodavaonicama, cijene mlijeka i mliječnih proizvoda u prodavaonicama, cijene stoke na stočnim sajmovima za koje smatramo da će se u skorije vrijeme ukinuti budući da je volumen trženja sve manji, veleprodajne cijene brašna, ulja i ostalih žitarica.

  • S kim sve surađujete u prikupljanju cijena?

U prikupljanju ovih podataka moramo istaći vrlo dobru suradnju s „veterinarskim službenicima“ koji su prisutni na stočnim sajmovima, zatim bivšim djelatnicima Savjetodavne službe te Upravama tržnica. Ukupno se na dnevno osnovi prikupljaju cijene 15 proizvoda, a tjedno oko 500 te mjesečno 130 proizvoda od oko 300 suradnika. Reprezentativnost podataka je od oko 40 % za otkupne cijene goveđeg mesa do 95% za otkupne cijene sirovog kravljeg mlijeka.

Za kraj bih htio istaknuti da TISUP kao sustav prikupljanja, obrade i izvješćivanja o cijenama predstavlja servis poljoprivrednim proizvođačima, tržnim sudionicima, zapravo svima onima kojima su potrebne informacije o cijenama. Kvaliteta podatka prije svega ovisi o našim obveznicima dostave podatka i suradnicima u dostavi podatka, a mi kao sustav nastojimo našim obveznicima i suradnicima pomoći i olakšati način obrade i dostave podataka na najbolji mogući način. Zahvaljujemo se svim našim obveznicima i suradnicima na vrlo korektnoj suradnji u nastojanju da ove informacije i podaci i njima služe na korist.