DG SANTE (European Commission – Directorate-General for Health and Food Safety)  je 8. travnja 2020. objavio dokument Pitanja i Odgovori „COVID-19 i sigurnost hrane“  kao uputu i pojašnjenje oko najvažnijih pitanja vezanih uz sigurnost hrane u vrijeme pandemije izazvane koronavirusom (SARS-CoV-2) i širenja COVID-19 bolesti kod ljudi.

U navedenom dokumentu  se između ostalog navodi slijedeće:

» Glavni način prijenosa COVID-19 je s osobe na osobu, a ne putem hrane

Unatoč razmjeru pandemije, do danas nije objavljeno ni jedno izvješće o prenošenju COVID-19 putem konzumacije hrane. Do danas nema dokaza da je hrana bila izvor zaraze za ljude, dok je bez sumnje dokazano da je većina ljudi trenutno oboljela od kontakata sa zaraženim osobama.

Ova je izjava također i u skladu i s preporukama World Health Organization (WHO). Navodeći da hrana ne predstavlja značajan rizik od prijenosa Covid-19, preporuke  WHO-a ne dovode u pitanje rizik od različitih vrsta hrane niti pripisuju povećan rizik određenoj hrani.

» Često pranje ruku sapunom je najrelevantnije ponašanje za sprječavanje kontaminacije

Iako neke studije pokazuju postojanost virusa na specifičnom materijalu i specifičnim okolišnim uvjetima i temperaturama, nema dokaza da kontaminirana pakiranja koja su bila izložena različitim uvjetima prenose infekciju. Ipak, kako bi se smanjila zabrinutost da bi pakiranje hrane moglo dovesti do neizravne križne kontaminacije, redovito i pravilno pranje ruku je učinkovito preventivno sredstvo.

U tom dokumentu DG SANTE nas podsjeća i na slijedeće:

» Proizvođači hrane provode dobre higijenske prakse

Stroga higijenska pravila, čiji je cilj sprečavanje kontaminacije hrane patogenima, već reguliraju proizvodnju hrane u EU i njihovo provođenje podliježe vlastitoj kontroli proizvođača hrane i službenoj kontroli. Ova higijenska pravila vrijede i za sprječavanje kontaminacije hrane virusom COVID-19.

Higijenska pravila su na primjer slijedeća:

 • čišćenje i dezinfekcija uređaja i opreme za proizvodnju hrane,
 • izbjegavanje križne kontaminacije,
 • osobna higijena kao što je pranje ruku, nošenje rukavica i maski kad je potrebno,
 • korištenje namjenske higijenske odjeće i obuće,
 • boravak kod kuće, daleko od posla kad god ste bolesni.

Sve ove upute se nalaze u vlastitim planovima samokontrole temeljenim na načelima HACCP-a ili u Vodičima DHP (kojeg koriste npr. mali sirari u Hrvatskoj u cijeloj EU).

I na kraju u tom dokumentu DG SANTE daje slijedeće preporuke:

» Preporuke za prodaju na malo

U slučaju vlastite proizvodnje u malim objektima, prodavači su ujedno i sami proizvođači.

Pored općenitih pravila kojih se moraju pridržavati prodavači i nihovi zaposlenici (vidi gore: pranje ruku, čisti objekti…), propisuju se i posebne preporuke koje treba primijeniti na prodajnim mjestima:

 • osigurajte minimalnu udaljenost između kupaca (npr. oznakama na podu)
 • ograničite broj ljudi koji su istovremeno prisutni u trgovini
 • mogu se provoditi i druge mjere: staviti na raspolaganje dezinfekcijsko sredstvo za ruke na ulazu i / ili čak distribuirati rukavice za jednokratnu upotrebu kad ljudi moraju dodirnuti stvari u trgovini; staviti stakleni ili plastični prozirni zid (pleksiglas staklo) između prodavača i kupca kad je potreban kontakt licem u lice; da preferiraju beskontaktno plaćanje karticama itd.

» Preporuke za kupce

Podsjetimo, sada su puno važnija uobičajena higijenska pravila koja se moraju provoditi kod kuće u kuhinji kao na primjer:

 • pravilno skladištenje hrane;
 • odbaciti vanjsku ambalažu prije skladištenja;
 • izbjegavati onečišćenje hrane kuhinjskim priborom (noževi, tanjuri…) tako da kuhinjski pribor peremo nakon svake upotrebe, a prije korištenja na drugoj hrani.

Prethodni članakSpasimo dalmatinsku kokoš od izumiranja!
Sljedeći članakPrijavite se na Izbor najuzornije hrvatske žene!
Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.
Rođena je u Splitu, a nakon završene srednje ugostiteljske škole u Sinju 1990. godine upisuje se na Agronomski fakultet u Zagrebu, smjer stočarstvo gdje je diplomirala 1997. godine. Od 1999. godine radi kao stručni savjetnik za stočarstvo u Savjetodavnoj službi u Velikoj Gorici, a usko se specijalizirala za preradu mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima. Također je veliki dio svog vremena i rada posvetila udrugama proizvođača. OSOBNI PODACI Ime i prezime: Anđelka Pejaković Datum rođenja: 12. 10. 1970. Mjesto rođenja: Split RADNO ISKUSTVO 02. 06. 2014. – do danas, Savjetodavna služba 05. 07. 2012. – 01. 06. 2014. Poljoprivredna savjetodavna služba (od 05.07.2012. do 06.05.2013. na dužnosti pomoćnice ravnateljice PSS) 01. 01. 2011. – 04. 07. 2012, HPK, Javna poljoprivredna savjetodavna služba 15. 09. 1999. – 31.12.2010., Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, savjetnik 15. 03. 1998. – 06.05. 1999., BETA COMMERCE d.o.o., voditelj marketinga ŠKOLOVANJE Listopad 1990 - rujan 1997, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zvanje: diplomirani inženjer agronomije – smjer stočarstvo Rujan 1984 – lipanj 1988, Sinj, CUO Sinj, Ugostiteljsko turistička škola, zanimanje: samostalni konobar Rujan 1977 – lipanj 1984, OŠ Han USAVRŠAVANJE godina, mjesto, ustanova, područje 2000. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje travnjaka“ 2000. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom temeljnom tečaju za poljoprivredne savjetnike 2001. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje krmnog bilja na oranicama“ 2004. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom tečaju savjetničkih metoda i vještina 2004. Sv. Ivan Žabno, Veepro Holland, Certifikat o završenom međunarodnom tečaju „Menagement mliječnih farmi“ 2005. Vrbovec, Agronomski fakultet i HZPSS, Certifikat za uspješno završen praktični i teoretski program „Higijena proizvodnje mlijeka i kontrola ispravnosti muznih uređaja“ 2006. Zagreb, Agronomski fakultet i Zagrebačka županija, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Proizvodnja sira na OPG-u“ 2007. Karlovac, HZPSS i Agronomski fakultet, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Specijalno sirarstvo“ 2010. Zagreb, Savez Udruga malih sirara RH „SirCro“, Potvrda o završenom tečaju Dobre higijenske prakse u preradi mlijeka na OPG-ima 2011. Karlovac, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, potvrda o stručnom usavršavanju „Andragoški modeli podučavanja“ OSOBNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI 1999. vozačka dozvola B kategorije 2001. osposobljena za obavljanje UO svinja STRANI JEZICI Poznavanje engleskog jezika RAČUNALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Svakodnevno korištenje Interneta i Microsoft Officea (Word, Excel, PowerPoint) OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI (socijalne, organizacijske, tehničke i sl.) Timski rad, organizacija raznih događanja, izrada raznih kataloga i brošura, mogućnost održavanja praktičnih radionica iz područja sirarstva. DODATNE INFORMACIJE 2001. objavila Brošuru "Uzgoj svinja na otvorenom" 2006. položen državni stručni ispit 2008. dobila Priznanje HZPSS za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetodavstvu 2015. dobila priznanje Savjetodavne službe za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju • Sudjeluje kao vanjski predavač u obrazovanju odraslih za zanimanje mljekar-sirar. • Sudjeluje u provođenju projekta „Ceste sira Zagrebačke regije” kao voditelj projekta. • Sudjeluje u provođenju projekta „Očuvanja proizvodnje tradicionalnih zagrebačkih proizvoda - svježeg kravljeg sira i vrhnja te zaštita robne marke “ZG Sirek” kao koordinator projekta. • Sudjelovala u projektu: IPA Componenta IV – Ljudski potencijali – Modernizacija programa obrazovanja odraslih za zanimanje mljekar-sirar. • Sudjeluje i završila više lokalnih projekata za sirarske i uzgojne Udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije. • Jedan od autora “Vodiča dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”. • Sudjelovala na više radionica i savjetovanja (Savjetovanje malih sirara, Uloga cjeloživotnog obrazovanja u zapošljavanju seoskih žena u prehrambenom sektoru, Simpozij mljekarskih stručnjaka, Konferencija o sigurnosti hrane, Savjetovanje ovčara i kozara, Best praktices in cattle, sheep and goat production ensuring market access for small scale farmers for Central and Eastern Europen Countries, Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika, The role of agricultural advisory in the new CAP reform, itd.) • Sudjeluje posljednjih 10 godina kao predavač na raznim stručnim predavanjima i skupovima. • Organizator dvadesetak stručnih putovanja za poljoprivrednike u zemlji i inozemstvu. • Sudjelovala na više stručnih, studijskih putovanja u inozemstvu. • Član nekoliko Povjerenstava na državnoj i lokalnoj razini. • Sudjelovala u osnivanju i radu nekoliko strukovnih Udruga (tajnik 2 sirarske Udruge i Saveza) Udana i supruga dvoje djece.