Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja do kraja kalendarske godine imaju obvezu završiti edukaciju.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja obuhvaćaju potporu za:

  • Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« (dalje u tekstu: M10)
  • Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« (dalje u tekstu: M11)
  • Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«  
  • Mjeru 14 »Dobrobit životinja«

Svi korisnici IAKS mjera, izuzev M13 tijekom trajanja propisane obveze moraju svake godine biti educirani.

            Kad i gdje se educirati?

Edukacije organiziraju i provode službenici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva na području čitave Republike Hrvatske, a za korisnike su besplatne. Raspored edukacija nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva https://www.savjetodavna.hr/.

Korisnici mogu sami odabrati i prijaviti se na edukaciju koja im odgovara s obzirom na mjesto i vrijeme održavanja, ali je potrebno paziti da se odabere edukacija upravo za onu mjeru koju je korisnik zatražio u jedinstvenom zahtjevu za potporu. Obvezno razdoblje za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od pet godina koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore. Jednogodišnje obvezno razdoblje za M10 i M11 obuhvaća 2020. godinu za koju se podnose zahtjevi za površine i/ili uvjetna grla za koje je završilo obvezno razdoblje. (Korisnik kojem je obvezno razdoblje za obvezne površine i uvjetna grla iz Odluke o ulasku u sustav potpore završilo u 2019. godini, može u 2020. godini podnijeti zahtjev za te površine i uvjetna grla koje mora zadržati tijekom jednogodišnje obveze u 2020. godini.)

Svi korisnici koji su u Zahtjevu za potpore u 2020. godini zatražili plaćanja za IAKS mjere M10, M11 i M14 trebaju sudjelovati na edukaciji. Ako korisnik kombinira korištenje IAKS mjera M10 i M11 treba sudjelovati na obje edukacije.

Obvezno razdoblje za M14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje 1. siječnja godine za koju se podnosi zahtjev. Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje izravne potpore za korisnike M10 i M11 jest obvezna izobrazba, individualno savjetovanje ili edukacija na demonstracijskoj aktivnosti. Ovu je obvezu dužan ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja, uključujući i jednogodišnje obvezno razdoblje u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10 i M11.

Korisnik M14 je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev. Obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva. Korisnici trebaju voditi računa o preuzetoj obvezi edukacije. Neispunjavanje obveze edukacija ima za posljedicu umanjenje isplate potpora.

            Obveza mladih poljoprivrednika

Obveza mladih poljoprivrednika je dostavljanje dokaza (Potvrda/Svjedodžba/Diploma) o obrazovanju podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) do 31. prosinca 2020. godine.

 class=

Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku ako nositelj zadovoljava propisane uvjete za razdoblje od pet godina koje započinje od prvog podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, pod uvjetom da je zahtjev podnesen unutar razdoblja od pet godina nakon što je nositelj osnovao poljoprivredno gospodarstvo. Korisnik koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2020. godini, dužan je do 31. prosinca 2020. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju jednog od dokumenata o obrazovanju navedenih niže u tekstu. Podatke o obrazovanju poljoprivrednika podružnica Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika.

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

  1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili
  2. završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine ili
  3. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili
  4. završen jedan od strukovnih programa osposobljavanja koje provode službenici  Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba) u okviru operacija 1.1.2. ili 1.1.3. Programa ruralnog razvoja ili
  5. završen jedan od stručnih programa edukacija u poljoprivredi ili ruralnom razvoju koje financira Europska unija ili Republika Hrvatska u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati.

Posljedica neprisustvovanja edukaciji

Službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provode strukovne programe osposobljavanja u okviru operacija 1.1.2. ili 1.1.3. Programa ruralnog razvoja. Strukovni program može odabrati korisnik sukladno interesu, odnosno prema vrsti poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi. Navedene edukacije za mlade poljoprivrednike traju najdulje 31 školski sat, ovisno o odabranom tečaju. Tečajevi su besplatni za korisnike, a raspored održavanja nalazi se na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Neispunjavanje navedene obveze ima za posljedicu povrat isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika!

Edukacije za korisnike IAKS mjera ruralnog razvoja i edukacije za mlade poljoprivrednike održavaju se na području čitave Republike Hrvatske. Dio edukacija održava se putem webinara, a dio putem klasičnih predavanja u zatvorenom prostoru, uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i posebnih preporuka i uputa koje objavi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Poljoprivrednici, kraj godine je blizu. Svi koji još uvijek niste prisustvovali edukaciji, prijavite se, ispunite preuzetu obvezu!

Prethodni članakŠto trebate znati o trošarinama na alkohol?
Sljedeći članakObjavljen javni natječaj za istraživanja u pčelarstvu!
mr. sc. Tatjana Martinović, dipl. ing. agr.
Zaposlena u Savjetodavnoj službi na radnom mjestu više koordinatorice za ratarstvo s mjestom rada u Koprivnici. Rođena u Bjelovaru, a srednju školu matematičko - informatičkog smjera završila u Koprivnici 1984. godine. Diplomirala je 1989. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na ratarskom smjeru gdje je i magistrirala 2011. godine. Rođena je 1966. godine u Bjelovaru. Srednju školu matematičko - informatičkog smjera završila je u Koprivnici 1984. godine. Diplomirala je 1989. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na ratarskom smjeru, obranivši temu diplomskog rada naslova: “Izbor sorte i gnojidba uljane repice za područje Đelekovca”. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Agronomija, znanstvena grana Genetika) završava 2011. godine obranivši magistarski rad naslova: “Agronomska svojstva kultivara virdžinijskog duhana kod različite opskrbljenosti tla dušikom” izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Vinka Kozumplika. Od 1989. godine radi u "Podravki" d.d. prehrambenoj industriji u Koprivnici, na poslovima glavnog tehnologa-istraživača u cjelini Istraživanja i razvoj - Razvoj poljoprivrede, na pokušalištu “Danica”. Tijekom devet godina radi na ispitivanju adaptabilnosti kultivara povrća namijenjenog industrijskoj preradi, na agro-okolišne uvjete sjeverozapadne Hrvatske. Od 1998. godine zaposlena je u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu na poslovima savjetnika za ratarstvo, u Područnom odsjeku Koprivničko-križevačke županije (danas Savjetodavna služba). Certificirani je sudac za natjecateljsko oranje, te je sudjelovala u organizaciji 59. svjetskog natjecanja u oranju u Biogradu na Moru 2012. godine. Suradnica je u Gospodarskom listu i Mljekarskom listu, kao i u lokalnom tisku.