Sredinom travnja, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, održana je promocija nove knjige „Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje“ čiji su autori: prof. dr. sc. Irena Jug, prof. dr. sc. Danijel Jug, izv. prof. dr. sc. Bojana Brozović, prof. dr. sc. Vesna Vukadinović i prof. dr. sc. Boris Đurđević.

Imajući u vidu aktualne i buduće izazove s kojima se poljoprivredna proizvodnja suočava, samo kvalitetno educiran stručnjak sposoban je nositi teret ovih izazova i na njega dati pravovaljani odgovor. Stoga je glavni motiv i cilj autorima za pisanje ovog udžbenika, ponuditi temeljna znanja na kojima počiva suvremena poljoprivredna biljna proizvodnja.

Udžbenik „Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje” koncepcijski i uvjetno može se podijeliti na dva dijela: Osnove tloznanstva i Osnove biljne proizvodnje. Međutim, držeći se koncepta uvjetovanosti i nedjeljivosti biljne proizvodnje u relaciji s okolišnim, agroekološkim i agrotehničkim pretpostavkama, sve sastavnice udžbenika tematski su međusobno povezane i isprepletene, tvoreći na ovaj način jedinstvenu, introspektivnu i nedjeljivu cjelinu.

Udžbenik započinje opisom okolišnih i klimatskih pretpostavki biljne proizvodnje, na koji se naslanjaju teme vezane uz osnove tloznanstva, definiranje značaja i uloge tla u agroekološkim okvirima, kao i prijetnji kojima je ono izloženo. Tematski slijed udžbenika prati opis najznačajnijih agrotehničkih mjera: gnojidbe i obrade tla, analizirajući njihov značaj tijekom povijesti, ali i dajući aktualan pogled na njihovu ulogu i značaj u suvremenoj biljnoj proizvodnji. Udžbeničku građu upotpunjuju tematske cjeline vezane uz uzgoj usjeva, definirajući preduvjete, načine izvedbe i njegu usjeva s ciljem ostvarivanja visokih i stabilnih prinosa.

Pisanje ovog udžbenika pokazalo se iznimno izazovnim i odgovornim zadatkom. Posebno ako se uzme u obzir brzina promjena i obim znanja koji se na gotovo svakodnevnoj razini događaju u poljoprivredi. Cilj je bio „uravnotežiti” povijesne činjenice, tradicionalna znanja, aktualne činjenice i pretpostavke budućih razvojnih smjerova u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji.

Sveučilišni udženik prvenstveno je namijenjen studentima agronomske struke, a kao nastavno gradivo vrijedan je i srednjim strukovnim školama. Kao izvor znanja može poslužiti i svima koji imaju interesa za temama koje su u njemu obrađene.

Knjiga se može kupiti i naručiti na tel: 031 533 068, na e-mail: ksenija.kufner@fazos.hr ili info@hdpot.hr

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakFarmDroid – sije i pljevi automatizirano i precizno
Sljedeći članakNatječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr.
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. Glavni je urednik u Gospodarskom listu u kojem uređuje rubrike održiva poljoprivreda, agroekonomika, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja, nove tehnologije i dr. Rođen je 1976.g. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, te XI. gimnaziju. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjeru vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Na Agronomskom fakultetu je trenutno i doktorand na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti. Desetak godina bavio se uzgojem ukrasnog bilja u vlastitom rasadniku, a radio je i u poljoljekarni kao agronom - savjetnik. U Gospodarskom listu radi od 2010. godine, a glavni je urednik od 2015. godine i producira sadržaje stručne tematike u tiskanim, ali i digitalnim formatima. Od 2014.godine je i tajnik Društva agrarnih novinara Hrvatske. Organizator je i moderator na stručnim skupovima (seminari, konferencije, kongresi...) te panel raspravama, fokus skupinama i radionicama, a sudjeluje i koordinira u raznim nacionalnim i europskim projektima o poljoprivrednoj proizvodnji.